Nieuws

Europa aan begin nieuwe economische cyclus

Fondsmanager Stefan Gries van BlackRock is positief over Europa; aandelen zijn relatief goedkoop, het herstelfonds is een teken van kracht en de coronacrisis vormt de start van een nieuwe economische cyclus.

Stefan Gries, fondsmanager bij het trustfonds BlackRock Greater Europe, ziet de komende jaren grote kansen voor Europese aandelen. Dat zei hij tijdens een BlackRockconferentie met het thema Hidden Growth - investment opportunities outside Big Tech.

Er zijn een aantal factoren die Gries enthousiast maken. Ten eerste zijn Europese aandelen de laatste jaren massaal gedumpt door internationale beleggers. Ze  zijn daardoor relatief goedkoop en in de meeste portefeuilles ondervertegenwoordigd. 

Dat begon volgens Gries in juni 2016 met het Brexit-referendum en de groeiende twijfels die dat met zich meebracht over het Europese project. Internationale beleggers reageerden hierop door netto 200 miljard dollar weg te halen uit Europa. De laatste tijd is een kleine kentering zichtbaar, wat Gries optimistisch stemt over een trendbreuk.

Herstelfonds

Ten tweede is Europa relatief goed met de crisis omgegaan, met steun in landen als Nederland en Duitsland. En de echte proef moet nog komen: het herstelfonds van 750 miljard euro, wat voor Gries een teken is dat de EU de coronacrisis gemeenschappelijk wil overwinnen.

Gries denkt dat de coronacrisis het begin kan zijn van een nieuwe economische cyclus. Dat optimisme wordt nog extra gesterkt door het feit dat het herstelfonds gebruikt wordt om de concurrentiekracht te versterken.

Zo'n 80% zal worden geïnvesteerd in de digitale economie en klimaatinitiatieven. Gries verwacht dat het groeipotentieel hierdoor toeneemt.

Zijn favoriete bedrijven zijn Europese small- en midcaps, die marktleider zijn in snelgroeiende niches en de ESG-criteria hoog in het vaandel dragen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie