Nieuws

Wall Street stevent af op slechtste beursperiode sinds 1929

Beleggers op de Amerikaanse beurs met een horizon van 30 jaar zitten nu nog goed met een gemiddeld rendement van ruim 10% per jaar. Dat is vooral te danken aan de rendabele jaren 90. Als die wegvallen, dan komt het oude dieptepunt van 1929 snel in zicht.

Zijn het goede tijden voor aandelenbeleggers? Die indruk ontstaat te midden van stijgende koersen midden in een economische crisis, zoals nu met het coronavirus. Toch is het een kwestie van het perspectief.

Vermogensbeheerder Ben Carlson laat in zijn blog aan de hand van een paar grafieken zien dat het voor langetermijnbeleggers helemaal niet zulke goede tijden zijn. 

Hij pikt er twee aandelenmarkten uit die voor internationale beleggers van groot belang zijn: Japan en de Verenigde Staten.

Voorbeeld Japan

Allereerst Japan. Voor zijn analyse heeft Carlson de rendementen van de afgelopen 30 jaar bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 30. Je krijgt daardoor een zogenoemd voortschrijdend gemiddelde of rolling average.

Voor Japan levert dat een dramatisch beeld op, want 1990 was zo’n beetje de top van de Japanse beleggingshype.

Wie toen zou zijn ingestapt, had in 2020 een totaalrendement van 26% geboekt. Dat is gemiddeld 0,8% per jaar, net genoeg om de inflatie te verslaan, die in Japan ook heel laag was.

Voorbeeld VS

De vraag is of zo'n slechte fase in de Verenigde Staten ook mogelijk is. De opmerkelijke conclusie van Carlson is dat de VS er eigenlijk al middenin zit.

Het voortschrijdend 30-jarig gemiddelde van S&P-500 aandelen zakt namelijk steeds verder weg. Alles duidt erop dat de index richting een nieuw historisch dieptepunt gaat.

Het ergste instapmoment tot nu toe was 1929. Een belegging in dat jaar had 30 jaar later een rendement opgeleverd van 850%. Dat komt neer op een gemiddelde per jaar van 7,8%.

Minstens 10%

Lang niet slecht dus voor een periode met twee wereldoorlogen, maar desalniettemin het slechtste langetermijngemiddelde van de voorbij eeuw.

Momenteel zitten de Amerikaanse beleggers op een rolling average van rond de 10%. Dat komt echter hoofdzakelijk door de rijke jaren 90. De laatste twintig jaar leverden een rendement op van slechts 242% of 6,1% per jaar.

Volgens Carlson moet de beurs om in 2030 niet onder de 7,8% te komen, elk jaar met minstens 10% stijgen. Bij de huidige rente- en inflatieniveaus zal menig belegger daar onmiddellijk voor tekenen.

raex

Lessen uit de data

De lessen die Carlson leert uit deze data zijn de volgende:

  • Wees niet uitsluitend belegd in een land of een sector.  Japan is het afschrikwekkende voorbeeld. Iedereen weet wat er met Japanse vastgoedbeleggingen is gebeurd.
  • Spreid beleggingen over de tijd. De meeste beleggers doen dat overigens al automatisch met hun pensioenbeleggingen.
  • Echte hypes, zoals de Japanse vastgoedbubbel of de internetgekte van begin deze eeuw, zijn meestal wel te herkennen. Ze kunnen verschrikkelijk veel geld opleveren, maar ook enorme verliezen veroorzaken. Carlson vergelijkt het met dom gokken. Een verstandige belegger blijft er verre van.
  • Vergeet niet te sparen. Dat levert weliswaar geen rente op, maar het biedt wel een buffer voor momenten dat het tegenzit. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie