Nieuws

+5,9 miljard euro in Europese ETF-markt

In september deden onderliggende markten het niet goed, waardoor er per saldo sprake was van een uitstroom van vermogen in de ETF-markt. De netto-instroom was wel 5,9 miljard euro, aldus Detlef Glow.

De negatieve prestaties van de onderliggende markten leidden tot een afname van het beheerd vermogen (van 877,1 miljard per 31 augustus 2020 tot  870,9 miljard euro eind september) ondanks de netto-instroom van 5,9 miljard euro in de ETF-markt. 

De meeste instroom was er in aandelen-ETF's, gevolg door alternatieve-ETF's en overige ETF's. Er ging juist geld uit obligatie-ETF's, geldmarktproducten en grondstoffen-ETF's. 

Aandelen-ETF's omvatten (576 miljard euro) per eind september het grootste deel van de activa, gevolgd door obligatie-ETF's (258,9 miljard euro), grondstoffen- ETF's (25,1 miljard euro), alternatieve-ETF's (5,9 miljard euro), geldmarkt-ETF's (3,1 miljard euro), mix-ETF's (1,8 miljard euro) en overige ETF's (0,2 miljard euro).


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie