Nieuws

In Nederland is het nog beter pensioneren

Nederland blijkt wereldwijd een van de aantrekkelijkste landen om te pensioneren. Nederland bezet in de Global Retirement Index 2020 plek vijf, een stijging van zes plaatsen. Wat maakt het hier zo fijn voor gepensioneerden?

Nederland stijgt dit jaar van plaats elf naar vijf van meest aantrekkelijke landen wereldwijd voor gepensioneerden. Dat blijkt uit de Global Retirement Index 2020 (GRI), opgesteld door vermogensbeheerder Natixis Investment Managers.

Natixis IM publiceert alweer voor de achtste keer de Global Retirement Index. Deze meet de pensioenomstandigheden in 44 landen.

De algemene score voor elk land is gebaseerd op achttien factoren, verdeeld over vier categorieën: pensioenen, materieel welzijn, kwaliteit van leven en gezondheid.

Meer geld in een leukere omgeving

De algemene score van Nederland is licht verbeterd ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk dankzij verbeteringen in de subcategorieën kwaliteit van leven (9e), gezondheid (8e) en materieel welzijn (4e).

Binnen de subcategorie kwaliteit van leven leidde een significante verbetering van de indicator omgevingsfactoren tot een hogere score. De Nederlandse categorie gezondheid steeg vooral door een hogere score op het gebied van verzekerde zorguitgaven (4e).

Wat betreft financiën is de situatie zes plaatsen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Nederland laat bescheiden verbeteringen zien op het gebied van belastingdruk, overheidsschulden en bestuursindicatoren.

Lang leve het poldermodel

Jean Raby, CEO van Natixis IM: "Het in evenwicht brengen van de behoeften van huidige en toekomstige gepensioneerden met andere eisen van het overheidsbeleid is lange tijd een grote uitdaging geweest voor landen over de hele wereld. De pandemie en de economische gevolgen ervan hebben de uitdaging alleen maar vergroot."

"Individuen, werkgevers, instellingen, beleidsmakers en vermogensbeheerders spelen allemaal een belangrijke rol bij het aanpakken van deze problemen. We geloven dat de 2020 Global Retirement Index de dialoog kan helpen bevorderen doordat het een duidelijk en consistent beeld schets van de verschillende indicatoren die het welzijn van gepensioneerden beïnvloeden."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie