Nieuws

Alles zit goud en zilver mee

Een verdere daling van de reële rente, hogere inflatieverwachtingen en een verzwakking van de dollar zullen de goud- en de zilverprijzen hoger zetten, zo voorspelt Optimix.

De ontwikkeling van de goud- en zilverprijzen laat zich redelijk goed voorspellen. Niet exact natuurlijk, maar een richting is volgens Optimix wel te bepalen. Zo is een lage reële rente ondersteunend voor goud.

Het voordeel van veilige staatsobligaties, die in tegenstelling tot goud wel een coupon uitbetalen, wordt immers een heel stuk minder groot als deze coupon ultra-laag of zelfs negatief is, zoals nu bij veel kredietwaardige schuld het geval is.

“De opportunity costs voor goud zijn dan laag,” vertelt Jelte de Boer, hoofd beleggingen van Optimix.

Rente- en inflatieontwikkeling pakken positief uit

De ECB en de Federal Reserve hebben hun beleidsrentes op 0% (VS) en negatief (ECB) bijzonder laag gezet en hebben aangegeven dat deze ook laag zal blijven. Er zijn voor de voorziene toekomst geen enkele intenties om deze rentes te verhogen.

Sterker, de Federal Reserve heeft onlangs aangegeven dat ook een inflatiestijging tot boven de 2% geen aanleiding is om het rentebeleid aan te passen. “De doelstelling van 2% als bovengrens is losgelaten,” zegt Jelte de Boer.

“De Fed spreekt nu over een gemiddelde inflatiedoelstelling van 2%. Ook als de inflatie een paar jaar hoger staat, lokt dat niet direct een renteverhoging uit. Het laag houden van de nominale rente in combinatie met ruimte voor oplopende inflatieverwachtingen resulteert automatisch in een daling van de reële rente. Dat is historisch altijd goed geweest voor goud.”

Mocht de inflatie echt uit de hand lopen, dan drijft dat nog meer beleggers in de richting van goud. Want terwijl liquiditeiten bij stijgende inflatie aan waarde verliezen, geldt goud juist als waardevast. Goud is een effectieve inflatiehedge.

Daling dollar stuwt ook goudprijs

De rol van veilige haven speelt goud overigens ook bij geopolitieke spanningen, zoals oorlogen. Toen Iran en de VS begin dit jaar plots met elkaar overhoop lagen, steeg de goudprijs onmiddellijk.

Positief voor goud, en dat geldt eigenlijk voor alle grondstoffen zoals ook zilver, is ook een verzwakking van de dollar, zoals de laatste maanden het geval is. Grondstoffen zijn genoteerd en worden verhandeld in dollar. Een lagere dollar leidt automatisch tot hogere prijzen.

De vraag van consumenten naar goud heeft amper invloed op de prijs. Net als het aanbod van goud is ook de vraag naar het edelmetaal stabiel. De Boer verwacht niet dat er de komende jaren veel extra goud op de markt komt. “Het aanbod is goed voorspelbaar. Voordat een nieuwe goudmijn open gaat, ben je al snel tien jaar verder. In de afgelopen jaren is er weinig geïnvesteerd, dus daar hoeven we niet op te rekenen.”

Zilver meer afhankelijk van economische dynamiek

In tegenstelling tot de goudprijs is de zilverprijs sterker dan goud afhankelijk van de staat van de wereldeconomie. Reden is dat zilver meer industriële toepassingen kent. iPhones, auto's, zonnepanelen, batterijen, al deze producten hebben zilver nodig.

Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau CPM Group ging vorig jaar 68% van het gedolven zilver naar de industrie. Bij goud was dit slechts 14%.

“De vraag naar zilver nam door de coronamaatregelen drastisch af. De lockdowns wogen zwaar op de zilverprijs,” vertelt De Boer. Terwijl de goudprijs in maart met 11% daalde tot 1486 dollar per troy ouce, verloor zilver 30% om op een dieptepunt van 11,90 dollar per troy ounce te eindigen. De laatste keer dat het verschil tussen de goud-en zilverprijs zo groot was als toen was in 1687. Ook toen was goud 125 keer duurder dan zilver, zo schreef de vooraanstaande Britse grondstoffenspecialist Ross Norman in de Financial Times.

Toch is een economisch herstel niet de belangrijkste reden om een hogere zilverprijs te verwachten. Belangrijker is dat zo een herstel inflatie in de hand werkt. "Want in eind jaren zeventig, toen er weinig economische groei was, maar wel een hoge inflatie, deed zilver het goed," vertelt De Boer.

Sterk herstel prijzen goud en zilver

Inmiddels staat goudprijs dit jaar na een forse rally op een plus van 24%. Optimix, dat goud in de portefeuille heeft, ziet geen reden om winst te nemen. Integendeel. Volgens De Boer is er nog voldoende ruimte voor hogere prijzen.

“De trend van oplopende inflatieverwachtingen moet nog plaatsvinden. Door de coronacrisis waren inflatieverwachtingen fors gedaald. Een zwakke economie is bijna altijd deflatoir. Maar nu begint de wereldeconomie weer te herstellen, waardoor de inflatie weer kan stijgen."

"Daarnaast hebben overheden enorme fiscale steunpakketten aangekondigd. Dat geld wordt de komende jaren uitgegeven, waarbij de extra schuld die overheden aangaan worden opgekocht door centrale banken. Dat leidt tot geldontwaarding en daar profiteren goudbeleggers van."

Ontwikkeling van de goudprijs (in dollar)

raex

De wederopstanding van de zilverprijs na de corona-sell-off was nog indrukwekkender. Zilver staat inmiddels sinds begin dit jaar op een winst van 30%. Desondanks heeft Optimix onlangs voor de neutrale en offensieve mandaten een positie in zilver genomen.

“De forse economische teruggang begin dit jaar was tijdelijk, het gevolg van een exogene schok. Als de lockdowns verder worden versoepeld, en er straks ook een vaccin op de markt komt, steekt er in 2021 en begin 2022 een sterk cyclische rugwind op, extra aangewakkerd door de stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken."

"Wij verwachten dat dit positief uitpakt voor de zilverprijs. Zeker als centrale banken geen problemen hebben met een wat hogere inflatie dan we de afgelopen jaren hebben gezien.”

Ontwikkeling van de zilverprijs (in dollar)

raex

Een richtprijs voor zilver heeft De Boer niet. Ook niet voor de goudprijs. De Boer: “Maar zolang de reële rente verder daalt, houden we goud in de portefeuille, ook als schokbreker bij stijgende inflatie.”

De Boer beschouwt goud niet als een goede bescherming tegen aandelencrashes. “Net als aandelen daalde de goudprijs in maart ook, doordat de inflatieverwachtingen daalden. Pas toen de inflatieverwachtingen weer stegen en de dollar verzwakte, ging goud hard omhoog. Op het dieptepunt noteerde de goudprijs iets onder 1.500 dollar. Recent werd de 2.000 dollargrens gepasseerd. Vandaag beweegt de goudprijs rond 1.900 dollar.”

Extra rugwind

Voor de verdere richting van de goudprijs is met name de ontwikkeling van de dollar en de reële rente van belang. Beide factoren pakken volgens Optimix gunstig uit voor de goudprijs. De vermogensbeheerder verwacht een verzwakking van de dollar en een verder dalende reële rente.

De Boer: “De dollar heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van het renteverschil tussen de eurozone en VS. Dat was ooit 3%, maar is inmiddels veel kleiner geworden. De Amerikaanse tienjaars geeft nu 0,67% rente, de Duitse tienjaars doet -0,47%. Daarnaast heeft de dollar de neiging te verzwakken bij een sterk cyclisch herstel van de wereldeconomie. Dan is er meer vraag naar producten uit export georiënteerde regio's zoals Europa en de opkomende markten.

Ook positief voor goud en zilver: De reële rente gaat verder omlaag, zo is de verwachting van De Boer. Dat moet wel als de nominale rentes constant blijven, zoals centrale banken beloven, en de inflatie wel oploopt.

Vraag is op welke inflatieniveau centrale banken ingrijpen middels renteverhogingen. De Boer: “Voor de beurs is een inflatie van 3% tot 4% nog acceptabel. Daarboven wordt het problematisch, zoals we in de jaren 70 zagen. Op dat niveau zullen centrale banken verkrappen. Een inflatie van 2% tot 3% is volgens ons ideaal.”

Prijsrisico’s

Ook kansrijke beleggingsscenario’s kunnen niet uitkomen. Het grootste risico voor goud is een deflatoire omgeving, resulterend in lage inflatie en af en toe deflatie, zoals Japan meemaakte. “Dat raakt de inflatieverwachtingen negatief en zorgt voor een oplopende reële rente.”

Het grootste risico voor zilver is volgens De Boer zowel een aansterking van de dollar als dalende inflatieverwachtingen, doordat de wereldeconomie zwak herstelt. 

Optimix houdt er vooralsnog geen rekening mee dat bitcoin goud zal verdringen als veilige haven. Zowel van goud als van bitcoin is de hoeveelheid beperkt. Dat is een belangrijke overeenkomst. Het verschil is volgens De Boer dat goud een veel langere historie kent en dat het door centrale banken in voorraad wordt gehouden. “Die bijzondere status heeft bitcoin niet.”

Portefeuilleweging

Optimix houdt in zijn neutrale portefeuille 6% goud en 2% zilver aan. “De zilverpositie hebben we kleiner gehouden, aangezien de zilverprijs veel harder beweegt dan de goudprijs,” aldus De Boer.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Outlook 2022