Nieuws

Amerikaanse inflatie laat zich moeilijk naar boven sturen

De Fed heeft zijn inflatiedoelstelling onlangs bijgesteld van 2% naar een gemiddelde van 2%. Zo wil de Fed de inflatie een duwtje in de rug geven. Maar volgens econoom Darrell Spence van Capital Group zal dat waarschijnlijk niet (meteen) lukken.

In reactie op de pandemie heeft de VS een enorme monetaire en budgettaire stimulans uitgerold. Fed-voorzitter Jerome Powell (grote foto) vindt het geen probleem als de inflatie tijdelijk boven 2% uitkomt.

Darrel Spence (foto) ziet dat niet zo snel gebeuren. Volgens hem geven zes gebruikelijke triggers die inflatie normaal wel opjagen voorlopig niet thuis.

  1.  “Als de geldhoeveelheid toeneemt, stijgt normaal ook de inflatie. Dat was zo vanaf de jaren 60 tot het begin van de jaren 80. Maar sindsdien is die correlatie aanzienlijk afgenomen. Een stijgende geldhoeveelheid leidt niet noodzakelijk tot hogere prijzen als de snelheid van het geld - het aantal keren dat een dollar wordt uitgegeven - daalt. De stijgende geldhoeveelheid en de dalende snelheid compenseren elkaar, waardoor de impact op de prijzen en de reële economische activiteit beperkt blijft.”

  2. “Het Amerikaanse begrotingsbeleid is de laatste tijd zeer expansief geweest. Maar dat heeft eerder een grote teruggang van de vraag opgevangen in plaats van deze te vergroten. Het huidige gebruik van middelen is dan ook net onder neutraal, hetgeen niet wijst op een aanzienlijke inflatoire of deflatoire druk.”

  3. “De pandemie, in combinatie met de handelsoorlog, heeft de toeleveringsketens verstoord. Er kan dus voor bepaalde goederen en diensten een prijsschok optreden. Maar de Amerikaanse economie van nu is minder afhankelijk van een enkele dienst of grondstof, zoals dat in de jaren 70 en 80 wel het geval was met olie. Daarnaast hebben vakbonden minder leden, dus minder macht om de stijgende levenskosten te compenseren met hogere lonen."

  4. “In tijden van matige inflatie kan de rol van de inflatieverwachtingen een groter gewicht krijgen dan vroeger. Het is onduidelijk of de aankondiging van een gemiddeld inflatiedoel door de Fed een geleidelijk of een bruusk effect zal hebben, of dat het überhaupt succesvol zal zijn. Maar de meer agressieve poging van de Fed om de inflatieverwachting hoger te krijgen, heeft wel het potentieel om de inflatie daadwerkelijk aan te wakkeren.”

  5. “Structurele factoren in de economie zijn waarschijnlijk het moeilijkst te kalibreren. Zeer waarschijnlijk onderschatten we de productiviteit en overschatten we de inflatie, een probleem waar het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis zich al vijf jaar van bewust is. Aanhoudende automatisering kan leiden tot een hogere productiviteitsgroei, wat de inflatie zou afremmen.”

  6. “Een laatste potentiële bron van inflatie is een daling van de dollar, aangezien die vrij direct in de invoerprijzen van de VS wordt doorberekend. Maar de Amerikaanse economie is met ongeveer 16% van het bbp minder blootgesteld aan invoer dan veel andere economieën. De dollar moet daarom vrij aanzienlijk dalen voordat het totale inflatiecijfer in de VS erdoor beïnvloed wordt.”

DarrellSpence

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen