Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Beleggingsconsensus: Grondstoffen met stip op eerste plaats

De beleggingsconsensus kent ten opzichte van een maand geleden een grote aanpassing. Voor het eerst sinds april 2018 staan grondstoffen op kopen. Opmerkelijk is dat tegelijkertijd geen enkele assetmanager brood ziet in aandelen olie- en gas.

De categorie grondstoffen was al op de weg omhoog, maar een stijging van 10% van de positieve adviezen geeft de doorslag tot een koopadvies van de consensus. Tegelijk daalden de negatieve adviezen van 13% naar 7%. Een meerderheid van 66% blijft nog steeds neutraal.

Cash blijft neutraal, maar stijgt wel een plaats in de ranking. Het percentage positieve aanbevelingen steeg met 8% tot 47%. Het percentage negatieve aanbevelingen bedraagt nu 28%, een daling van 2%.

Ofwel, de onzekerheid van professionele beleggers is in de afgelopen weken flink toegenomen. Er gaat meer geld naar de veilige zijlijn.

Stabilisatie bij obligaties

De consensus over aandelen blijft grosso modo ongewijzigd, maar de assetclass doet een stapje terug: van de top in de ranking naar de derde plek. Het percentage positieve aanbeveling daalde licht, van 46% naar 43%.

Ook de mening over obligaties blijft ongewijzigd. De positieve trend kwam in juli tot een einde en sindsdien is er sprake van stabilisatie.

Vastgoed ten slotte blijft met 64% houdadviezen duidelijk neutraal en handhaaft de laagste plek in de ranking. Slechts 14% van assetmanagers is positief over stenen.

Onzekere assetmanagers geloven weer in grondstoffen

raex

Aandelenregio-allocatie: Azië blijft favoriet

Hoewel de aandelenconsensus over Pacific ex-Japan iets minder positief wordt, alloceren professionele beleggers hun geld nog altijd het liefst naar deze regio.

In juli was er geen enkele assetmanager met een negatief oordeel, nu is dat 8%. Tegelijk daalde het percentage positieve adviezen, van 44% naar 40%.

Ook de VS behoudt een positieve aanbeveling van de consensus en consolideert de tweede plaats. Wel is er sprake van een lichte downtrend: 48% van de assetmanagers is positief, een daling van 2%. De negatieve aanbevelingen stegen van 15% naar 19%.

Europa doet stapje terug

Weinig aanpassingen ook in de meningen over aandelen opkomende markten. Het percentage koopaanbevelingen blijft met 33% vrijwel gelijk, terwijl 17% negatief is, een daling van 4%.

En Europa? De regio doet een stapje terug in de ranking. Van de 54 assetmanagers is 38% positief, terwijl 27% een onderweging aanbeveelt.

Japan ging in juli van onderwogen naar neutraal en behoudt  deze status. Een meerderheid van 61% is neutraal, 15% heeft een positief oordeel en 24% heeft Japan op verkopen staan.

De gouden bergen bevinden zich in Azië, ex. Japan

raex

Sectorallocatie: Gezondheidszorg en IT nog altijd bovenaan

De sector gezondheidszorg blijft de meest populaire sector. Een meerderheid van 80% van de assetmanagers is positief. Er is nog steeds geen negatief oordeel.

De consensus over IT wordt positiever. Een meerderheid van 80% adviseert om te overwegen, een stijging van 13%. 

Opmerkelijk, consumer discretionary, de wat minder defensieve variant van consumentenproducten, heeft nu 30% positieve adviezen. Dat was twee maanden geleden nog 0%. De sector gaat daarom van onderwegen naar neutraal.

Minder gunstig verloopt de trend voor de energiesector. Doordat geen enkele assetmanager deze sector nog overweegt, is het aantal houd- en verkoopadviezen verder gestegen. Hierdoor is het consensusadvies teruggegaan van houden naar verkopen. Alleen nutsbedrijven en financials zijn nog minder geliefd.

Assetmanagers geven het op met de olie- en gassector

raex

Creditallocatie: Geen staatsobligaties

Weinig opvallende wijzigingen in de obligatiemarkt. Corporate bonds, high yield-obligaties en opkomende markten-obligaties blijven overwogen.

Ruim 58% van de assetmanagers is positief over kredietwaardige bedrijfsobligaties. Een onderweging wordt door slechts 15% van de assetmanagers aanbevolen. Ook voor high yield-obligaties verandert er weinig. Een meerderheid van 48% is positief, een onderweging wordt door 19% aanbevolen.

Voor emerging markets debt heeft 43% een positief advies over, een kleine daling van ruim 3%. Maar er is tegelijk een opvallende daling van het aantal negatieve adviezen, dat van 33% naar 20% teruggaat.

Met een 2020-rendement van 1,57% staan inflation linked-obligaties nog steeds bovenaan in de rendementslijstjes voor obligaties. De consensus is echter nog altijd neutraal. Nou ja, het spant erom. Het percentage positieve adviezen steeg afgelopen maand van 29% naar 42%. Er wordt duidelijk meer rekening gehouden met meer inflatie.

Staatsobligaties blijven onverminderd op onderwogen staan. Een kleine meerderheid van 51% adviseert om staatsobligaties te verkopen. Slechts 7% van de assetmanagers is positief. Zo'n 42% houdt er, al dan niet vrijwillig, aan vast.

De search for yield gaat verder

raex

Werkwijze Alpha Research

Alpha Research inventariseert maandelijks de assetallocatie-opinies van circa 50 fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy- als sell-side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden naar een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde, de trend van de aanpassingen en de grafieken aan bod om inzicht te krijgen in de assetallocatie-opinies. In absolute zin hoeft het gemiddelde niet allesbepalend te zijn.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie