Nieuws

Inflatiespike is onvermijdelijk

De schulden in de wereld zijn zo enorm, dat inflatie de enige manier is om de schuldenlast weer omlaag te krijgen, betoogt Eddy Markus van beleggingsconsultant ERC Research. Hij staat hierin niet alleen.

Volgens Eddy Markus, oprichter van ECR Research, betreden we binnen afzienbare tijd een nieuw beleggingstijdperk. Dat is er eentje waar de rentes niet langer negatief zijn, maar fors stijgen. Dat kan niet anders, zo betoogt hij.

"Invloedrijke economen als Keynes en Friedman betoogden dat opgepotte reserves uit goede tijden moesten worden gebruikt om slechte tijden door te komen. Op deze manier blijven schulden binnen de perken."

"Helaas werkt het in de praktijk anders. Schulden zijn steeds groter geworden. Sterker, ze zijn in de laatste decennia geëxplodeerd. Waardoor? Door globalisering zijn we in het Westen onze concurrentiepositie aan het verliezen, waardoor deflatie dreigde."

"Om deflatie te voorkomen, moest de vraag worden gestimuleerd. Dat is lastig als globalisering loonstijging tegengaat en economische groei door de verzwakking van de koopkracht laag blijft. De enige uitweg is om dan nog meer schulden te maken, zodat de koopkracht wordt bevorderd."

raex

"Na de kredietcrisis is dit beleid nog sterker gevoerd. Daarbij is het moeilijk om  mensen aan het lenen te krijgen als ze al heel veel schulden hebben. Dat probleem is opgelost door ontzettend veel extra geld te creëren, dat vervolgens naar assets is gevloeid."

"Tegenover de hoge schulden kwamen hierdoor ook hogere waarden van bezittingen te staan, wat consumenten verleidde om meer te lenen. Helaas is er steeds meer geldcreatie nodig om consumenten nog meer te laten lenen."

Inflatie is de oplossing

"Het is overduidelijk dat door de coronacrisis het tempo van extra schulden maken is opgevoerd. Het is een ontwikkeling die niet vol te houden is. De uitweg is simpel; inflatie. Door inflatie neemt de waarde van de schulden automatisch af. Ook zet het consumenten aan te lenen, waardoor de economie verder doorloopt."

"Echter, inflatie maken is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Centrale banken krijgen het al jaren niet voor elkaar. Om inflatie te creëren zijn overheden genoodzaakt steeds steeds grotere tekorten te boeken. Die weg is eindig. Na een tijd zijn de overheidsschulden zo hoog dat obligatiebeleggers het niet langer vertrouwen."

"De laatste uitweg is dat overheden de schulden in de private sector garanderen. Denk aan hypotheken en bedrijfsschulden. Voordeel hiervan is dat deze garanties niet direct leiden tot hogere tekorten. Immers, alleen de bedragen die daadwerkelijk moeten worden uitbetaald, komen in de boeken."

Real assets blijven overeind

"Op dit moment verkeren we in de fase dat centrale banken en overheden gas geven. Dat is positief voor alle assets (aandelen, obligaties en vastgoed). Daarom houdt de bullmarkt nog wel een paar jaar aan. Totdat de inflatie begint te stijgen naar 4% of hoger en ook de nominale rentes tegen die tijd al een stuk hoger staan."

"Het zou mij niet verbazen als de S&P 500 voor die tijd naar de 6000 punten gaat en de goudprijs nog verder stijgt. Om de inflatie hoog te houden, moeten reële rentes negatief blijven. Dat is gunstig voor real assets. Naarmate de nominale rentes met de inflatie meestijgen, krijgen eerst obligaties en dan aandelen het steeds moeilijker."

"Dit scenario komt alleen uit als de economie blijft groeien. Dat wordt een probleem als we in de herfst een nieuwe corona-uitbraak krijgen. Ja, daar maak ik me zeker zorgen over. Dit kan de up-trend van aandelen tijdelijk onderbreken."

Modern Monetary Theory vindt ingang

Ook Erik Weisman, econoom bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS, rekent op de onvermijdelijk terugkeer van inflatie. Dat de inflatie na de vorige crisis laag bleef, ondanks monetaire verruiming, kwam volgens hem vooral doordat de omloopsnelheid van geld laag bleef en doordat banken, huishoudens en ook overheden hun schulden verlaagden.

De situatie is nu anders. Weisman geeft een aantal zwaarwegende redenen waarom de crisis nu wél voor inflatie kan zorgen.

1. Centrale banken en overheden reageren nu sneller en feller
"De steun is vele malen groter dan tijdens de financiële crisis. Er is nu ook veel meer focus om het geld in de economie te pompen. De steun richt zich meer op huishoudens dan op het helpen van financiële partijen."

2. Beleidsmakers maken niet dezelfde fouten
"De bezuinigingsmaatregelen van begin 2011 worden nu als een grote fout gezien, vooral in Europa, waar een staatsschuldencrisis het gevolg was."

3. De politiek gaat toch voor de Modern Monetary Theory (MMT)
"Hoewel nog veel politici het niks vinden, worden delen van de MMT steeds vaker overgenomen. MMT houdt in dat een land veel staatsobligaties kan uitgeven, zolang deze in de eigen valuta zijn, de negatieve output gap groot genoeg is, en het land het begrotingstekort makkelijk kan financieren. De pandemie heeft de deuren ervoor geopend. In combinatie met MMT lijkt het erop dat het opkopen van schuld door de Fed nu wel voor inflatie zal zorgen."

raex

Lees ook: Pas op voor de nieuwe monetaire gekte

 

4. Overheden juichen inflatie toe
"Landen hebben in het verleden verschillende methoden geprobeerd om hun schuldenlast te verlagen, zoals het bbp sneller laten stijgen en door te bezuinigen. Dat is in het huidige klimaat niet haalbaar. De enige manier is nog om de schuld op te lossen met inflatie. Als beleidsmakers echt MMT en het te gelden maken van schuld omarmen, kan de combinatie van al deze maatregelen de inflatie zo verhogen dat de staatsschuld afneemt."

Liever inflatielinkers

BlackRock neemt alvast het zekere voor het onzekere en adviseert klanten om inflation linked bonds te kopen. Die zijn immuun voor stijgende inflatie, dus stijgende rentes. Deze obligaties stijgen gezellig mee. De vermogensbeheerder ziet een risico op hogere inflatie op de middellange termijn.

"Centrale banken hinten er al op dat ze het overschrijven van inflatiedoelen zullen toestaan om gemiste kansen uit het verleden goed te maken."

raex

Andere factoren die de inflatie op de middellange termijn volgens BlackRock omhoog kunnen duwen: aanbodschokken, deglobalisering en verminderde concurrentie tussen grote bedrijven.

"Wij zien inflatie gerelateerde obligaties dan ook als een steeds interessanter alternatief voor traditionele obligaties, hoewel de beperkte omvang ervan in sommige markten wel kan leiden tot liquiditeitsproblemen."

Ofwel, voor obligatiebeleggers is het een kwestie om er snel bij te zijn. Zodra inflatie begint op te lopen, is het te laat. Dan zijn de prijzen van linkers al door het dak gegaan. Real assets bieden dan als enige bescherming.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie