Nieuws

Daling rente nog niet voorbij

Edward Al-Hussainy van Columbia Threadneedle Investments denkt dat de gouden tijden voor obligatiebeleggers nog niet ten einde zijn. Zolang de productiviteit laag blijft en de vergrijzing hoog, zet de neerwaartse trend bij de rente door. De Amerikaanse 10-jaars kan dan ook negatief worden.

Centrale banken worden vaak verantwoordelijk gehouden voor de lage rente in de wereld. De rente is zo laag dat beleggers die in obligaties stappen, soms voor gek worden verklaard.

Toch vindt obligatieanalist Edward Al-Hussainy van Columbia Threadneedle Investments er niks geks aan. Hij voorspelt dat de trend richting steeds lagere rentes doorzet. Voor beleggers betekent dat minder rente-inkomsten, maar hogere koersen.

Al-Hussaini zegt dat in een artikel op de eigen website onder de titel Why covid -19 will put the bond market rally back on track.

Natuurlijke rente

Volgens Al-Hussainy is het een wijdverbreid misverstand dat het de centrale banken zijn die de rente omlaag duwen. Het enige wat zij doen (en ook behoren te doen) is het volgen van de natuurlijke rente.

Deze natuurlijke rente daalt al decennia dankzij een steeds lagere productiviteitsgroei en een vergrijzende bevolking in de meeste grote economieën. Denk aan Japan, Europa en de VS, maar tegenwoordig ook China.

Vergrijzing en lagere productiviteit zijn beide negatief voor de economische groei en daarmee ook voor de inflatie en de rente. Al-Hussainy denkt dat dit proces nog lang niet ten einde is.

Sterker, hij verwacht dat de coronacrisis de productiviteit nog verder omlaag drukt. Binnen een paar jaar zal dat volgens hem zelfs in de VS zorgen voor een kapitaalmarktrente onder de nul procent.

Risico's

Er zijn wel een paar risico’s waar obligatiebeleggers rekening mee moeten houden. Ten eerste zou de productiviteit onvoorzien toch een impuls kunnen krijgen door bijvoorbeeld een fors hoger investeringsniveau.

Als dat gebeurt kan dat zorgen voor loonstijgingen wat weer leidt tot een hogere rente. Vooralsnog is er echter niets dat wijst op een dergelijk scenario, zegt Al-Hussainy. 

Een andere optie is dat de overheid zelf het heft in hand neemt om de economische groei aan te zwengelen door de uitgaven fors te verhogen. Als dat op een verstandige manier gebeurt, kan dat de productiviteit ten goede komen.

Bijvoorbeeld door in te zetten op beter infrastructuur, onderwijs of meer R&D. Als de inflatie dan ook nog stijgt door een oplopende vraag naar goederen en diensten, dan hebben obligatiebeleggers een probleem.

Maar Al-Hussainy ziet dat niet snel gebeuren. Zijn advies is vrij simpel: "Investors take note: the great bond bull market rally has much further to run."

ABN AMRO verwacht verdere daling euro-rentes

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen