Nieuws

Klaus Kaldemorgen: "Aandelen zijn goedkoop"

Volgens Klaus Kaldemorgen, manager van het beleggingsfonds DWS Concept Kaldemorgen, is een aanzienlijk deel van de aandelenmarkt ondergewaardeerd. Ook weigert hij te spreken van een techbubbel.

De economische cijfers zijn slecht en toch zetten de toonaangevende Amerikaanse indices steeds weer nieuwe nieuwe toppen neer. Klaus Kaldemorgen, portfoliomanager van het vlaggenschipfonds DWS Concept Kaldemorgen, is er niet verbaasd over.

“Sceptici vinden aandelenmarkten absurd hoog gewaardeerd, terwijl optimisten wijzen op de extreem lage rendementen op obligaties en de tijdelijke aard van de coronapandemie."

Rendementen, in het bijzonder die op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar, zijn volgens Kaldemorgen een goede (relatieve) waarderingsmaatstaf voor aandelen.

"Met een rendement van zo’n 0,6% is de koers-winstverhouding van de Amerikaanse tienjaars nu 165. Aan het begin van het jaar was dat nog 50, toen de yield net onder de 2% schommelde. Ter vergelijking, de koerswinstverhouding van de MSCI All Country World Index ligt op dit moment net onder de 21, terwijl deze aan het begin van het jaar slechts iets lager, op 20, lag. Met dit in gedachten is er dus nog steeds wat ruimte voor een hogere aandelenwaardering."

Geen techbubbel

Kaldemorgen waarschuwt ook niet blind te staren op de brede stijging van indices. Dat is misleidend. "Er zijn immers enorm grote verschillen in hoe koersen van individuele aandelen zich ontwikkelen. De MSCI All Country World Index is bijvoorbeeld sinds het begin van het jaar min of meer ongewijzigd gebleven, terwijl het aandeel Apple, dat het zwaarst weegt in de index, 56,5% is gestegen."

Het verbaast Kaldemorgen niet dat juist technologiebedrijven het zo enorm goed doen. "Zij zijn de winnaars van de coronacrisis. Maar kijkend naar de beurswaarde van de vijf hoogvliegers die het zwaarst wegen in de index vraag ik mij af of de economische vooruitzichten nog wel juist worden weerspiegeld. In de MSCI All Country World Index zijn zo’n 3000 aandelen opgenomen. De vijf grootste (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet en Facebook) wegen samen 12,4%. Gemiddeld hebben de vijf grootste techbedrijven de afgelopen vijf jaar zo’n 30% geplust. Let wel: per jaar."

"Gemiddeld hebben de vijf grootste techbedrijven de afgelopen vijf jaar jaarlijks zo’n 30% geplust"

Toch weigert Kaldemorgen te spreken over een bubbel. "Het macro-economische momentum was voor de coronacrisis al laag. Reden waarom groei een schaars goed is en dat beleggers dit daarom hoog in het vaandel dragen, zeker tegen het licht van de lage rendementen op de obligatiemarkt."

In de ramsj

Doordat enkele groeiaandelen de voorkeur van beleggers genieten, is een aanzienlijk deel van de aandelenmarkt, bestaande uit waarde-aandelen met een hoog dividend, volgens Kaldemorgen ondergewaardeerd. Hoe groter het gat tussen Apple & co en de rest van de markt, des te aantrekkelijker een goed gespreide portefeuille wordt, wil hij maar zeggen.

In zijn eigen fonds, dat voor 56% uit aandelen bestaat, is goud met 7% de grootste positie. Tech en communicatiediensten maken samen 40% van de portfolio uit. De sectoren basismaterialen (2,0%), energie (2,3%), industrie (3,1%), nutsbedrijven (4,4%) en financials (7,0%) heeft hij zwaar onderwogen.

Opmerkelijk is ook dat Kaldemorgen meer geld in Europa (52%) heeft belegd dan in de VS (37%). Het fonds, dat maar liefst 11,2 miljard euro aan beheerd vermogen heeft, staat dit jaar (volgens Morningstar) op een klein verlies van 2,7% (peildatum: 26 augustus).


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's