Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Assetmanagers stappen weer in Europese aandelen

Aandelenregio Europa bleef de laatste jaren achter op de VS. De sell-off in maart maakt de Europese achterstand nog groter. Maar inmiddels zien steeds meer assetmanagers mooie kansen voor Europese aandelen. Het waarderingsverschil speelt daarbij een belangrijke rol.

Ook in 2019 kon aandelenregio Europa de VS niet bijbenen. Amerikaanse aandelen presteerden veel beter. Ondanks een robuust rendement van 22,2% bleven Europese aandelen gemiddeld 11% achter op aandelen uit de VS.

Dit patroon bleef begin dit jaar intact. Ook na de grote sell-off afgelopen maart van dit jaar was de VS de best presterende aandelenregio. Reden is de aanwezigheid van een grote techsector.

Maar ook heerste er toen nog optimisme over de Amerikaanse aanpak van Covid-19. Het verklaart waarom de beleggingsconsensus, vastgesteld op basis van de opinies van 58 assetmanagers, in april nog negatiever werd over Europa. Het percentage positieve aanbevelingen daalde met meer dan 12% tot een schamele 26,5%.

Europa in de lift

Dat was toen. Inmiddels ziet de situatie er heel anders uit. De eerste assetmanagers maken de draai van Amerikaanse naar Europese aandelen. Afgelopen maand stegen de positieve aanbevelingen weer naar 39,5%, terwijl de negatieve adviezen met meer dan 10% daalden tot 25%. Per saldo is het advies voor Europese aandelen nog altijd neutraal, maar de trend is duidelijk.

Wat zijn de achterliggende redenen van het stijgende optimisme? Het eerste dat opvalt is dat de top 15 assetmanagers meer van Europese aandelen verwacht dan de bredere consensus. 60% van deze Top 15 heeft een koopadvies tegenover 39,5% van de consensus. De meest geuite argumenten zijn de afnemende lockdown, de goed uitgewerkte monetaire- en fiscale ondersteuning, en de cyclische aard van Europese aandelen die positief zal uitpakken bij een verder herstel.

De consensus daarentegen heeft meer oog voor de sterke correlatie tussen Europa en de wereldmarkt en de negatieve gevolgen van de Brexit, die weliswaar niet meer de voorpagina's haalt, maar nog altijd actueel is.

Ook de weinig belovende resultaten van de diverse Europese inkoopmanagersindices maken huiverig om vol in Europese aandelen te stappen.

Plus 6,2%

Voor de komende tien jaar rekent de consensus voor Europese aandelen op een gemiddeld rendement van 6,2% per jaar. Kijkend naar de vier bouwstenen (dividendrendement, inflatie, waardering en winstgroei) zijn het vooral dividend en winstgroei die in de rendementsverwachting een positieve rol spelen.

Positieve beleggingshuizen

Assetmanagers met een positieve kijk op Europa zijn onder meer Schroders, AXA IM, BlackRock, Candriam, Barclays, J.P. Morgan AM, ING Investment Office, Pictet en BMO. De lage waardering van Europese aandelen is voor hen het hoofdargument om Europese aandelen te overwegen. Ten opzicht van Amerikaanse aandelen waren aandelen uit de eurozone al voor de crisis goedkoop en die onderwaardering is daarna alleen maar verder gegroeid.

Daar komt nog eens bij dat cyclische aandelen uit de eurozone met een recordkorting van rond de 50% ten opzichte Amerikaanse soortgenoten worden verhandeld. Naarmate het vertrouwen van beleggers in een breed gedragen economisch herstel toeneemt, hebben Europese aandelen om die reden een groter opwaarts potentieel, zo is de redenering.

Hulp van de autoriteiten

Naast waarderingen en winstverwachtingen zijn ook het geleidelijk terugdraaien van de lockdown samen met het gevoerde monetaire -en fiscale beleid argumenten voor een positieve kijk op Europa. Beide ontwikkelen dragen immers direct bij aan de groei van de bedrijfswinsten. Zo beargumenteert Schroders: “Europa blijft binnen de ontwikkelde markten onze voorkeur houden. Lockdowns versoepelen en wij hebben een geloofwaardige en gecoördineerde reactie van de Europese autoriteiten gezien”.

J.P. Morgan AM is nog stelliger. "De fiscale ondersteuning in Europa is een game changer." Het Zwitserse Pictet wijst op de recente Europese besluitvorming: “Het TLTRO 3-programma van de Europese Centrale Bank lijkt met succes liquiditeit in het systeem te injecteren. Misschien nog belangrijker voor de lange termijn is dat de invoering van het obligatieprogramma van de regio het vooruitzicht biedt dat er - eindelijk - een gemeenschappelijk begroting wordt ingevoerd als aanvulling op het gemeenschappelijk monetair beleid van de eenheidsmunt."

Goedkope dollar

Dan is er natuurlijk nog een andere ontwikkeling, die Europese aandelen in de kaart speelt: de verzwakking van de dollar. Sinds mei is de Amerikaanse munt ten opzichten van de euro met 10% gedaald.

Aan deze trend lijkt nog even geen einde te moment. Voor Europese aandelen is een verzwakking van de dollar gunstig, omdat het beleggers uit de VS aanzet meer geld buiten het eigen land te alloceren. Naast hogere koersen kan er worden geprofiteerd van valutawinst.

Eerst zien dan geloven

Maar natuurlijk is niet iedereen overtuigd van een Europese aandelen comeback.  Een aantal assetallocaters verwacht een Europese outperformance pas op langere termijn gebeuren, waardoor zij Europese aandelen op basis van de huidige winstverwachtingen voorlopig nog onderwegen. Zo stelt SEB: “Europa is cyclisch en zal voordeel hebben van een sterke groeitrend. Momenteel is het echter nog te vroeg, waardoor wij onze onderwogen positie aanhouden.”

Ook KBC gelooft niet in een snel economisch herstel dat de Europese beurzen omhoog stuwt: “Logischerwijs vertaalt een zwak herstel zich in een sterke neerwaartse bijstelling van de bedrijfsresultaten. Wetend dat de eurozone relatief meer blootgesteld is aan cyclische sectoren als industrie en basismaterialen, en minder aan bedrijven uit de defensieve gezondheidssector en vooral informatietechnologie, voorspelt dat niet veel goeds voor de bedrijfsresultaten."


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie