Nieuws

Coronacrisis nauwelijks van invloed op klimaat

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in april spectaculair is gedaald, maar voor de opwarming van de aarde zet een zo'n maand geen zoden aan de dijk, aldus wetenschappers.

De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat het coronavirus een positieve bijdrage heeft geleverd aan de strijd tegen het opwarmen van de aarde.

Minder industriële productie, minder woon-werkverkeer en minder vakanties in het buitenland hebben de uitstoot van het broeikasgas CO2 aanzienlijk verlaagd.

Het slechte nieuws is alleen dat het effect op de lange  termijn verwaarloosbaar is. Om echt zoden aan de dijk te zetten, moet de CO2-uitstoot structureel omlaag.

Dat zegt een groep onderzoekers in het wetenschappelijke blad Nature Climate Change, waar The Guardian onlangs verslag van deed.

Data van Apple en Google

De onderzoekers maakten voor hun studie gebruik van mobiliteitsdata van Apple en Google uit 123 landen. Aan de hand van die data konden schattingen worden gemaakt over de uitstoot van broeikasgassen in de maand april. 

Volgens de onderzoekers lag de CO2-uitstoot in die maand 25% onder het normale niveau. De uitstoot van stikstofoxide (NOx) daalde zelfs met 30%. Maar voor de opwarming van de aarde heeft een zo’n maand nauwelijks effect.

Het zou volgens de onderzoekers gaan om 0,01 graad Celsius minder in 2030. Om het broeikaseffect opde lange duur aan te pakken, is veel meer nodig.

Make or break 

De onderzoekers spreken van een make or break-moment. De gigantische bedragen die overheden in de economie steken moeten volgens hun voor een groot deel worden besteed aan zaken als milieuvriendelijke gebouwen, groene energie, CO2-opslag, waterstof en een duurzame transport- en landbouwsector.

Gebeurt dat niet dan halen we de klimaatdoelstellingen uit het Verdrag van Parijs nooit. Uit hun calculaties komt naar voren dat als 1,2% van het wereldwijde bbp wordt uitgetrokken voor het stimuleren van sectoren met een lage CO2-uitstoot (ruim 1000 miljard dollar) en niet voor het redden van fossiele energiebedrijven, dan kan de temperatuur in 2050 met 0,3 graad Celsius worden verlaagd.

Het Parijs-doel van slechts 1,5 graad warmer in 2050 komt dan een stuk dichterbij. Met de tot dusver aangekondigde maatregelen komen we er volgens de onderzoekers niet en komeen we ruim boven de twee graad uit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's