Nieuws

Wereldwijde bedrijfsschuld neemt explosief toe

Janus Henderson Investors verwacht dat 's werelds 900 grootste niet-financiële bedrijven dit jaar, ondanks het opschorten van dividendbetalingen, hun schuldpositie met een biljoen dollar zullen vergroten. Daarmee neemt hun schuldenlast met 12% toe tot 9,3 biljoen dollar. Is dat een probleem?

Nadat de bedrijfsschulden in 2019 al flink waren gestegen (+8,1% tot 8,3 biljoen dollar) komt er dit jaar nog eens een biljoen dollar bij. Tenminste, dat is de verwachting van Janus Henderson Investors dat de schuldontwikkeling van de 900 grootste niet-financiële bedrijven ter wereld bijhoudt in de net gelanceerde Corporate Debt Index.

Schuld maken is de grote bedrijfstrend. De alsmaar dalende rente verlokte bedrijven dure overnames te plegen en op grote schaal eigen aandelen in te kopen. Zelfs voor het betalen van dividend werd de obligatiemarkt opgezocht.

Sinds 2014 is de schuldenlast van 's werelds grootste bedrijven volgens Janus Henderson met 37% gestegen, terwijl de bruto winstgroei niet verder kwam dan 9,1%.

U hoeft geen topeconoom te zijn om te begrijpen dat de financiële positie van veel van de grote corporates danig is verslechterd. Vooral het Amerikaanse bedrijfsleven heeft zich de afgelopen jaren flink in de schulden gestoken.

raex

Door de coronacrisis neemt de schuldopbouw van 's werelds grootste bedrijven verder toe. Alleen al tussen januari en mei werd er voor 384 miljard dollar aan bedrijfsobligaties uitgegeven. Even veel werd er door banken gefinancierd. Janus Henderson schat dat bedrijven dit jaar een biljoen extra zullen lenen om de crisis door te komen. Dat is een stijging van 12%.

Tech tegen de rest

Het bedrijf met de hoogste schuldenlast is Volkswagen, dat 192 miljard dollar heeft geleend. Dat lijkt erger dan het is, want deze last wordt vooral gedragen door het autofinancieringsonderdeel van het bedrijf. Autofabrikanten zijn ook financiële instellingen.

In de Corporate Debt Index zitten trouwens genoeg bedrijven zonder schulden. Sterker, een kwart van de bedrijven in de index heeft helemaal geen schuld en beschikt in sommige gevallen zelfs over aanzienlijke cashposities. Google's eigenaar Alphabet was volgens Janus Henderson eind 2019 de rijkste met kasreserves van 104 miljard dollar.

Alphabet is niet het enige techbedrijf met een glanzende balans. De hele sector blinkt uit in het laag houden van de schulden. De sectoren olie & gas, nutsbedrijven, telecom en industrie hebben elk tien keer zo veel schuld terug te betalen als de snel groeiende en sterk investerende techsector. Dat tech het dit jaar zo goed doet op de beurs en andere sectoren veel minder goed presteren, komt niet uit de lucht vallen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Kansen voor obligatiebeleggers

Tom Ross, Corporate Credit Portfolio Manager bij Janus Henderson, maakt zich over de stijging van de bedrijfsschuldenberg niet al te veel zorgen. Sterker, hij ziet zelfs extra kansen.

"Dankzij de lage rentes zijn bedrijven over het algemeen goed in staat hun schulden af te lossen. Zolang bedrijven voldoende kasmiddelen in huis hebben om de door de lockdowns veroorzaakte winstdaling te overbruggen, kunnen bedrijfsobligaties steeds aantrekkelijker worden voor beleggers. Want sommige bedrijven doen het nu eenmaal beter dan anderen."

Ross houdt net als andere obligatiebeleggers wel streng in de gaten of een bedrijf in staat is zijn schulden terug te betalen. "We letten daarbij met name op tekenen die erop wijzen dat een bedrijf zijn balanspositie versterkt."

"Zo kan extra cashflow worden ingezet om schulden af te lossen. Ook de uitgifte van nieuwe aandelen helpt mee de financieringsmix tussen eigen en vreemd vermogen weer in evenwicht te brengen." Dit drijft de obligatiekoersen op en geneert kapitaalwinst voor beleggers," aldus Ross. 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Meer schuld in Benelux

Ook Sander van der Ent, hoofd EMEA ex-UK Institutional bij Janus Henderson, slaapt niet slechter van de groeiende berg bedrijfsleningen. Sterker, volgens hem biedt de stroom aan obligatie-uitgiftes extra keuzemogelijkheden.

"Meer schuld is tot op zekere hoogte gunstig. Het kan rendementen verscherpen en biedt beleggers vastrentend kansen."

De nettoschuldtoename in de Benelux bedroeg min 7% in 2017, 0% in 2018 en plus 35% in 2019. Van der Ent: "Dit laat een duidelijke trend zien: dividend en schuld zijn gelijk toegenomen in de aanloop naar de huidige crisis waarbij het dividend uiteindelijk onhoudbaar is gebleken. Met een debt-to-equity ratio van 80% in de Benelux en 59% wereldwijd is het belangrijk in de gaten te houden hoe bedrijven hun schulden in het komende halfjaar gaan aanpakken.”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's