Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

De winnaars van gisteren zijn de winnaars van morgen

Professionele beleggers blijven vooral enthousiast over aandelen uit de sectoren gezondheidszorg, IT en communication services en houden zich verre van staatsobligaties. Wat adviseren zij nog meer?

In juni nam het vertrouwen van beleggers verder toe, maar wel met enige aarzeling aan het einde van de maand. Risicobereidheid werd gestimuleerd door fiscale en monetaire maatregelen in combinatie met de lockdown-versoepelingen. Ook bieden economische data hoop op een spoedig herstel.

Het einde van de maand bracht echter ook een piek in de wereldwijd gerapporteerde COVID-19-gevallen. Dit zette de rally stil en zorgde voor een vlak einde van de maand. Per saldo steeg de wereldwijde aandelenmarkt in juni met 2,22%, over het eerste halfjaar is de performance -6,50%.

De afgelopen drie maanden hebben de verliezen van februari en maart dus nog niet goedgemaakt. De aandelensectoren technologie (+13,62%), gezondheidszorg (+1,92%) en consumentengoederen (+1,21%) laten als enige aandelensectoren positieve jaarrendementen zien. Bij de vastrentende waarden zijn dat de sub- categorieën inflatie-gelinkte obligaties (+3,77%) en staatsobligaties (+0,58%).

Geen veranderingen in assetallocatie

Hoe nu verder? De consensus geeft opnieuw voor alle beleggingscategorieën een neutraal oordeel af.

Cash behoudt met 39,4% positieve aanbevelingen de eerste plaats in de ranking. Het aantal negatieve aanbevelingen bedraagt nu 30,3%, een stijging van 6%.

De consensus wordt wel weer positiever over aandelen, de nummer twee van de ranking. Het percentage negatieve aanbevelingen is gedaald van 37,5% naar 32,6%. Het aantal positieve aanbevelingen stijgt met bijna 6% tot 41,3%.

Vastgoed blijft met 59,3% houdadviezen duidelijk neutraal, maar daalt een plaats in de rangorde.

Commodities verbetert zich, al verandert er weinig aan het advies van de consensus. Een meerderheid van 64,3% is neutraal, positief is 17,9%.

Ten slotte zijn de stijgende verwachtingen voor obligaties zijn tot stilstand gekomen. De afgelopen twee maanden stegen de positieve aanbevelingen nog met bijna 14,5%, maar nu is er sprake van een daling met 5,6%.

Assetallocatie-consensus: Het ene neutraal is het andere niet

Regio-allocatie: Positiever over Europa

De opvallendste wijziging in de regio-allocatie is dat de consensus over Europa eindelijk positiever wordt. Deze regio krijgt nu naast emerging markets een neutrale aanbeveling.

De regio's Pacifix ex-Japan en de VS behouden hun aanbeveling overwegen. Pacific ex-Japan handhaaft de eerste plaats in de ranking. In mei was er al sprake van een verdubbeling van het aantal positieve aanbevelingen, nu wordt dit bevestigd met een stijging van bijna 2%.

Opmerkelijk, geen enkele assetmanager adviseert een onderweging. De VS consolideert de tweede plaats en behoudt een positieve aanbeveling van de consensus. Er verandert weinig: 52,1% van de assetmanagers is positief over Amerikaanse aandelen, 14,6% is negatief.

Ook het oordeel over aandelen opkomende markten blijft stabiel, maar de licht negatieve trend zet wel door. De consensus zette deze regio twee maanden geleden terug naar neutraal en dit wordt deze maand bevestigd. Het percentage positieve aanbevelingen daalt van 35,4% naar 28,3%.

Over Europa wordt de consensus positiever en de regio krijgt nu van de consensus een neutrale aanbeveling. Terwijl de positieve aanbevelingen van 16% naar 27,1% stegen, daalden de negatieve aanbevelingen van 44% naar 35,4%.

Japan blijft als enige regio onderwogen. Slechts 10,6% van de assetmanagers is positief. Een meerderheid van 55,3% blijft neutraal.

Azië is voor beleggers de place to be

Sectorallocatie: Gezondheid en IT op eerste plaats

Gezondheidszorg, IT en communication services, niet toevallig de drie best presterende sectoren in coronatijden, blijven op koop. Consumer staples gaat weer terug naar neutraal en op energie wordt nu een verkoopadvies geplakt. 

Gezondheidszorg blijft de meest populaire sector, al wordt het enthousiasme wel wat minder. Een meerderheid van maar liefst 75% van de assetmanagers is positief, maar dat is wel een daling van 9,6%.

De consensus over IT daarentegen wordt positiever. Een meerderheid van 75% adviseert om te overwegen. De sector positioneert zich nu naast gezondheidszorg op plaats één.

De sector consumer staples krijgt na een opleving in mei, nu opvallend meer negatieve aanbevelingen, namelijk een stijging van 7,7% naar 16,7%. Gelijktijdig dalen de positieve aanbevelingen van 38,5% naar 25%. Hierdoor wijzigt de consensus de positieve aanbeveling tot een houdadvies.

Ook de sector (fossiele) energie is minder populair geworden bij assetmanagers. Het percentage positieve aanbevelingen daalde met 7,6% naar 9,1%. Hoewel een meerderheid van 54,6% neutraal is, wijzigt de consensus van neutraal naar een onderweging.

Onderwogen blijven verder consumer discretionary, financials, industrie en nutsbedrijven

Koop de coronawinnaars

Creditallocatie: Als het maar bedrijfsobligaties zijn

Bij de vastrentende waarden zijn er deze maand twee wijziging: inflation linked bonds en high yield-obligaties gaan van neutraal naar overwegen. Naast bedrijfsobligaties zijn er nu drie obligatiecategorieën met een positieve aanbeveling.

Kredietwaardige bedrijfsobligaties consolideert zijn positie opnieuw overtuigend. Meer dan 53% van de assetmanagers geeft een koopadvies af. De negatieve aanbevelingen daalden opnieuw, nu van 20,6% naar 14,3%. 

Ook de consensus over high yield verbetert opvallend. De meeste assetmanagers (42,6%) zijn nu positief, een stijging van bijna 12%. In combinatie met een daling van de negatieve aanbevelingen van 26,5% naar 17% leiden deze tot een wijziging van het houdadvies tot een koopadvies.

Met een YTD-performance van 3,8% deed geen obligatiecategorie het beter dan inflation linked bonds. De consensus is nog altijd positief met 41,2% koopadviezen, een stijging van 4,3%. De negatieve aanbevelingen daalden van 21,1% naar 17,7%. Ook dit leidt tot een upgrade van houden naar kopen.

Emerging markets debt, lange tijd de lieveling van assetmanagers, blijft op houden staan. Opvallend is dat zowel de positieve aanbevelingen (van 34% naar 37,8%) als de negatieve aanbevelingen (van 14,9% naar 20%) zijn gestegen.

Staatsobligaties blijven onderwogen, waarbij de consensus opnieuw negatiever wordt. Het percentage positieve aanbevelingen halveert zelfs van 16,3% naar 7,3%, terwijl de negatieve opinies toenemen van 51,2% naar 56,1%.

Lees ook: De non-case voor staatsobligaties

Niemand wil staatsobligaties

Al met al leiden alle adviezen tot onderstaande beleggingsconsensus.

Berekening consensus

Alpha Research inventariseert maandelijks de assetallocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy- als sellside. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de beleggingsopinies. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie