Nieuws

Laat die inflatie maar komen

Geen obligatiecategorie presteerde dit jaar beter dan inflation linked bonds. Van inflatie is momenteel geen sprake, maar mocht die er komen, dan zijn beleggers die nog linkers willen kopen te laat.

Als het huis in brand staat, dan lukt het niet meer op een passende brandverzekering af te sluiten. Zo is het ook met inflatie. Wie zich tegen geldontwaarding wil indekken, moet er vroeg bij zijn. Beleggers nemen momenteel het zekere voor het onzekere en dekken zich alvast in tegen stijgende inflatie.

Dat verklaart waarom inflation linked bonds, ook wel bekend als linkers, dit jaar de best presterende obligatiecategorie zijn. In de eerste vijf maanden van 2020 verdienden beleggers 3,4% met deze obligaties.

Mocht inflatie weer de kop opsteken, dan zijn beleggers in inflation linked bonds spekkoper. Doorgaans stijgt de nominale waarde met de inflatie van het land van uitgifte, bij sommige linkers wordt de coupon aangepast.

"Mocht inflatie weer de kop opsteken, dan zijn beleggers in inflation linked bonds pas echt spekkoper"

Beleggen in inflation linked bonds is vooral beleggen in staatsobligaties. We hebben het hier over een grote markt van 3000 miljard dollar. Liquiditeit is het probleem niet. Het meest liquide zijn de Treasury inflation protected securities (TIPS) van Amerikaanse overheid, waarvan de totaal uitgegeven waarde inmiddels ruim 500 miljard dollar bedraagt.

Spreiding is eenvoudig geregeld. Met een landenallocatie van 45% Amerika, 30% VK, 8% Frankrijk en 5,5% Italië biedt beleggen in de Global Inflation Linked Bond benchmark wereldwijde inflatiedekking, de opkomende markten buiten beschouwing gelaten. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. Omdat inflation linked bond een lange looptijd kennen, zijn deze obligaties extra gevoelig voor renteschommelingen.

Positieve assetmanagers

De assetallocatieconsensus over deze beleggingsproducten schommelt de laatste maanden volgens de gegevens van Alpha Research tussen overwegen en neutraal. In mei was de consensus neutraal met 37% positieve en 42% neutrale aanbevelingen. Opmerkelijk is wel dat de top-15 assetallocators positiever is dan het gemiddelde.

De helft heeft een koopadvies gegeven. Dit koopadvies is mede afgegeven op basis van de verwachting dat de ongekende monetaire stimulering door centrale banken en aanvullende bestedingen door overheden geld goedkoper maken. Assetmanagers met een koopadvies schrijven in hun rapporten onder meer: 

UBS: "Inflatie gelinkte obligaties vormen een aantrekkelijkere diversificatie dan traditionele obligaties, mochten centrale banken in de toekomst een licht hogere inflatie accepteren."

Aberdeen Standard Investments: "De break-even inflatie in de VS staat op het laagste niveau ooit als gevolg van de daling van de olieprijzen. Wij blijven overwogen in TIPS en onderwogen in nominale Amerikaanse staatsobligaties om ons te beschermen tegen een stijging in inflatieverwachtingen."

J.P. Morgan AM: "In de toekomst kan de combinatie van fiscale stimulansen en lage beleidsrente voor een grotere inflatie-impuls zorgen dan monetair beleid alleen."

Inflatiewaarschuwing

Maar komt die inflatie er ook? Een assetmanager die daar nadrukkelijk voor waarschuwt is Amundi AM. Volgens het Franse beleggingshuis kan de coronapandemie het einde betekenen van 40 jaar van lage inflatie. De ingrediënten voor een inflatoire cocktail op lange termijn zijn namelijk allemaal aanwezig.

"Politici kiezen daarnaast meer voor een ruimhartig financieel beleid dat een continue boost zou kunnen geven aan het inkomen van huishoudens. Ook het terughalen van industriële productie naar ontwikkelde markten voedt inflatie."

Als de inflatie opnieuw stijgt, dan heeft dit volgens Amundi AM ingrijpende gevolgen voor de langetermijnstrategieën van institutionele beleggers. In jaren van inflatieverrassingen hebben met name de reële rendementen op staatsobligaties, bedrijfsschulden en aandelen geleden en werden zelfs negatief toen de inflatieverrassing groter was dan 1%.

Daarentegen kenden door reële activa gedekte beleggingen, zoals goud, grondstoffen en aandelensectoren die verband houden met de reële economie (landbouw, energie en natuurlijke hulpbronnen) én aan inflatie gekoppelde obligaties dan hun sterkste prestaties in deze jaren.

Risico's

Naast de gebruikelijke risico’s bij vastrentende waarden is de samenstelling en betrouwbaarheid van de betreffende consumentenprijzenindex van belang. Naast het risico van defaults is deflatie het grootste gevaar. Wordt geld onverhoopt niet minder maar meer waard, zoals lange tijd in Japan het geval was, dan kunnen inflation linked bonds flink aan waarde verliezen.

"Naast het risico van defaults is deflatie voor inflation linked bonds het grootste gevaar" 

Voor een aantal assetmanagers is het helemaal niet zeker dat we snel teruggaan naar de tijd van weleer, toen inflatie eerder de bocht uitvloog dan weigerde te stijgen. Pictet AM bijvoorbeeld verwacht dat de inflatie nog lang laag zal blijven. "Terwijl de gigantische fiscale ondersteuning wereldwijd misschien tot hogere inflatie leidt, denken wij dat beleggers zich op korte termijn meer zorgen moeten maken over deflatie."

Ook T. Rowe Price luidt geenszins de inflatie-alarmbel. "Inflatieverwachtingen liggen lager door het vooruitzicht van lagere groei. Centrale banken blijven ondersteunend, maar de neerwaartse druk op inflatie blijft bestaan." 


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie