Nieuws

Worden zombieleningen een probleem?

Private equitypartijen hebben de afgelopen jaren peperdure overnames gefinancierd met royale leningen. Vraag is, nu de coronacrisis om zich heen grijpt, hoe en of deze leningen worden afgelost.

De private equitymarkt (PE-markt) is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Veel institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kozen ervoor om een steeds groter deel van hun geld buiten de beurs om te beleggen.

De PE-markt bood hen daartoe de mogelijkheid. PE-partijen boden obligaties aan met een hoge rente en er kon worden geparticipeerd in het eigen vermogen. De risico's werden voor lief genomen.

Die coulance kan ze nu veel geld gaan kosten, vreest consultant Sebastien Canderle. De groei van de PE-markt - zo legt hij uit -  is volgens hem gepaard gegaan met een opeenstapeling van leningen die zijn verschaft tegen hele milde voorwaarden. In PE-kringen worden deze leningen covenant-light genoemd, of kortweg cov-lite.

Minder rapportages

In een covenant (overeenkomst) staat beschreven aan welke voorwaarden een crediteur moet voldoen om te bewijzen dat hij zijn schulden ook kan (af)betalen. Denk aan regelmatige updates over de omzet en de winst, de hoeveel geld in kas, de ontwikkeling van het eigen vermogen, et cetera. 

Een covenant geeft degene die het geld uitleent dus recht op informatie en een zekere mate van bewaking van de solvabiliteit van een bedrijf. Bij een cov-lite lening zijn die regels een stuk minder strikt. Voordeel daarvan is minder bureaucratie. Nadeel is een slechter toezicht en een hoger risico op wanbetaling.

Zombieleningen

Canderle denkt dat er tijdens de coronacrisis nog niet zo heel veel ellende naar boven komt. De beerput blijft nog even dicht. Dat komt doordat overheden en centrale banken er alles aan doen om bedrijven - ook hele zwakke - boven water te houden. Het besluit van de Federal Reserve om de markt voor high yield-obligaties te ondersteunen komt bijvoorbeeld ook cov-lite leningen ten goede.

Volgens Canderle geen snelle meltdown dus, maar een lange periode met zombiebedrijven en zombieleningen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een detailhandelsbedrijf dat al jaren verlies maakt, maar toch in een winkelcentrum mag blijven zitten omdat er altijd weer een reddingslijn wordt toegeworpen. Tot er een moment komt waarop het definitief mis gaat.

Canderle denkt dat dit proces jaren in beslag kan nemen, wat voor de kracht van de  economie en de maatschappij geen goede zaak is.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie