Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Beleggingsconsensus: Gezondheidszorgsector is de grote favoriet

Wie de adviezen van professionele beleggers volgt, koopt Amerikaanse aandelen in de sectoren gezondheidszorg, IT en Communication Services. Het obligatiedeel van de portefeuille wordt bij voorkeur ingevuld met opkomende marktenschuld en kredietwaardige bedrijfsobligaties.

Groot nieuws! Na 7,5 jaar gaat de beleggingsconsensus voor fixed income omhoog van onderwegen naar neutraal. Slaat de consensus daarmee de weg in van risk off? Daar ziet het voorlopig nog niet naar uit.

Beleggers zijn momenteel verre van negatief. De plannen van regeringen en centrale banken bieden natuurlijk steun. Ook wordt de berichtgeving over de corona-uitbraak in veel regio’s positiever. De grote vraag is nu of deze koersniveaus van met name aandelen de verwachte winstdalingen kunnen doorstaan.

Waar zetten professionele beleggers op in? Vastgoed staat bovenaan en neemt het stokje over van cash. Vastgoed blijft met 67,7% houdadviezen duidelijk neutraal, maar het percentage negatieve adviezen is gedaald van 15,4% naar 10,7%. De meningen over cash zijn verdeeld; 38,9% is positief en 30,6% is negatief. De positieve aanbevelingen daalden met 10,9% naar 41,2%.

Stijgende lijn obligaties

Ook aandelen blijven op neutraal. Het percentage positieve aanbevelingen daalde van 37,8% naar 34,7%,  terwijl de negatieve aanbevelingen toenamen: van 28,9% naar 30,6%.

Commodities is met een meerderheid van 56,3% houdadviezen duidelijk neutraal. Wel namen de negatieve aanbevelingen met 8,8% toe naar 18,8%.

De verwachtingen van obligaties zijn afgelopen maand gestegen. Na de daling van een maand eerder zit er weer een stijgende lijn in. De koopadviezen stegen van 13,5% naar 24,4%. De negatieve aanbevelingen daalden onderwijl van 43,2% naar 31,1%.

De assetallocatie-consensus van mei 2020

raex

Regio-allocatie: VS op een

De VS handhaaft zich deze maand op de eerste plaats in de ranking van aandelenregio's. Het is de enige regio met een positieve aanbeveling, ook al is er sprake van een kleine daling van de koopadviezen: van 50,0% naar 46,1%. Dat is nog altijd veel meer dan de houdadviezen (34,6%) en verkoopadviezen (19,2%).

De regio opkomende markten verliest opnieuw aan populariteit en wordt door de consensus teruggezet naar neutraal. Het percentage positieve aanbevelingen daalde van naar 39,2% naar 36%. Tegelijk stegen de negatieve aanbevelingen van 17,7% naar 22%.

De regio Pacific ex-Japan handhaaft zich op de derde plaats in de ranking. Het percentage neutrale aanbevelingen nam sterk toe van 54,6% naar 65,2%, terwijl zowel de positieve als negatieve aanbevelingen licht daalden.

Japan is een plaats gestegen. Dat is niet op eigen kracht gebeurd, want de hogere ranking dankt deze regio vooral aan het nog negatievere sentiment over Europa. Zo'n 41,2% van de professionele beleggers mijdt Europese aandelen. Dat was een maand eerder nog  32,7%.

Europese aandelen kopen? Niet doen!

raex

Sectorallocatie: Duidelijke keuzes

In de sectorallocatie zijn er deze maand twee wijzigingen in de consensusaanbeveling: consumer discretionary gaat van onderwegen naar neutraal, terwijl communication services is gestegen van neutraal naar overwegen. Er staan inmiddels drie aandelensectoren op koop: gezondheidszorg, IT en communication services.

Dat is geen toeval, want dit zijn juist de sectoren die tijdens de pandemie het meest nodig zijn. Maar liefst 84,6% (+7,7%) van de assetmanagers heeft de gezondheidszorgsector op koop staan. Niemand is negatief. Ook de positieve consensus over IT is verbeterd.

Een meerderheid van 61,5% adviseert om te overwegen, een stijging van 7,7%. Ook over communication services wordt positiever gedacht. De koopadviezen gingen omhoog van 30,8% naar 38,5%, waardoor deze sector op een lichte koop staat.

"Maar liefst 84,6% (+7,7%) van de assetmanagers heeft healthcare op een koop staan"

Verbazingwekkend 

Opmerkelijk is de positievere consensus over consumer discretionary. Het is een sector die het in crisistijden doorgaans moeilijk heeft. Maar geen sector presteerde in april (+17,2%) beter. Waren de koersen tijdens de sell-off te ver gedaald? Enigszins verbazingwekkend is ook de consensus over energie.

De gigantische daling van de olieprijs heeft niet geleid tot een negatievere consensus. De sector weet zich moeiteloos op de vijfde plaats te handhaven.

Sector assetallocatie: Koop de winnaars van de coronapandemie

raex

Creditallocatie: De consensus wordt positiever

Er is één wijziging in de creditconsensus; kredietwaardige bedrijfsobligaties gaat van neutraal naar overwegen. Hierdoor hebben  twee obligatiecategorieën nu een koopadvies.

Emerging markets debt blijft wel bovenaan in de ranking, maar de positie staat onder druk. De positieve aanbevelingen nemen af (van 59,6% naar 43,5%), terwijl de verkoopaanbevelingen bijna zijn verdubbeld (van 8,5% naar 19,6%). Inmiddels is 43,1% van de assetmanagers positief over bedrijfsobligaties. Dat is een plus van 17,1%. Slechts 21,6% is nog negatief.

Kijken we naar de jaarperformance van obligaties, dan staan inflation linked bonds met +5,1% bovenaan. Het is een indicatie dat beleggers aan de (verre) horizon inflatie zien. De positieve aanbevelingen stegen van 31,6% naar 38,1%.

De mening over high yield-obligaties blijft stabiel. De meeste assetmanagers (42%) zijn neutraal. Staatsobligaties blijfven onderwogen, maar ook deze consensus is positiever geworden. Het percentage koopaanbevelingen is gestegen van 7,1% naar 11,9%. Met 38,1% is de consensus nog altijd tamelijk actief, maar vorig maand bedroeg het percentage verkoopadviezen 59,5%, dus de trendrichting is duidelijk.

EMD en credits vechten om de koppositie

raex


Berekening consensus

Alpha Research inventariseert maandelijks de assetallocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy- als sellside. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de beleggingsopinies. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie