Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Assetallocatie: Als het maar digitaal en gezond is

Langzaam, maar zeker begint de beleggingsconsensus naar risk-off te kantelen. Waarover zijn assetmanagers nog wel enthousiast?

Van alle beleggingscategorieën is cash, dat een neutrale aanbeveling heeft, nu het meest populair. Meer dan 41% van de beleggingshuizen adviseert in de huidige tijden royale cashreserves aan te houden.

De populariteit van aandelen daalt in rap tempo. Het percentage positieve aanbevelingen liep afgelopen maand terug van 46,81% naar 37,78%. De negatieve adviezen namen even hard toe: van 19,15% naar 28,89%.

Vastgoed blijft met 65,38% houdadviezen duidelijk neutraal. Dat geldt ook voor grondstoffen met 63,33% houdadviezen. De gigantische daling van de olieprijs heeft opmerkelijk weinig impact. 

Over obligaties wordt inmiddels ook negatiever gedacht; 43,24% van de professionele beleggers heeft obligaties op een verkoop staan. Het percentage positieve aanbevelingen daalde in maart met bijna 5% tot 13,51%.

raex

Regio-allocatie: Amerikaanse aandelen op een

Er zijn geen grote wijzigingen in de regio-allocatie. Amerikaanse aandelen stijgen een plaats in de ranking en bezetten nu de eerste plaats. Het percentage positieve aanbevelingen steeg licht: van 47,06% naar 50%.

Emerging markets blijven volgens de consensus overwogen, maar de populariteit is wel iets afgenomen. Het percentage positieve aanbevelingen daalde van 47,17% naar 39,22%. Tegelijk stegen de verkoopadviezen van 11,32% naar 17,65%

Aandelen uit de regio Pacific ex-Japan zijn de grootste stijger, van de vijfde naar de derde plek. Een meerderheid van 54,55% is neutraal, maar de positieve aanbevelingen namen sterk toe, van 17,39% toe naar 27,27%.

Europa zakt een plaats in de ranking, vooral door een forse daling (-12,25%) van de koopadviezen naar 26,53%. Over Japan is de consensus ook wat negatiever geworden door een stijging van de negatieve aanbevelingen (van 22,92% naar 32,65%) en een daling van de positieve aanbevelingen (van 29,17% naar 22,45%).

raex

Sectorallocatie: Gezondheid met stip bovenaan

Technologie en gezondheidszorg blijven de enige twee sectoren met een positieve aanbeveling. Gezondheidszorg is van de twee het meest populair; 76,92% van de assetmanagers heeft deze sector inmiddels op een koop staan. Dat is 10% meer dan een maand geleden.

De positieve consensus over IT veranderde niet veel. Een meerderheid van 53,85% adviseert nog altijd om te overwegen.

Consumentengoederen verbetert zich opnieuw en stijgt van de zevende naar de vierde plaats in de ranking. Vooral de daling van de negatieve aanbevelingen van 41,67% naar 23,08% valt op.

Energie weet zich op de vijfde plaats te handhaven. Zowel de positieve als de negatieve aanbevelingen namen toe tot 25%.

Industrie heeft geen enkele positieve beoordeling meer, terwijl tegelijkertijd de negatieve aanbevelingen stegen van 8,33% naar 27,27%. Er zijn nu vier sectoren met een verkoopadvies: Financials, duurzame consumentengoederen, nuts en nu dus ook industrie.

raex

Credit-allocatie: Beleggers houden vertrouwen in EMD

Emerging markets debt (EMD) is en blijft de enige obligatiecategorie met een koopadvies. 59,57% van de adviezen is (ondanks de forse koersdalingen in maart) positief.

Professionele beleggers zijn wel anders gaan denken over inflation linked bonds. Die gaan van kopen naar houden. Covid-19 heeft de angst voor inflatie naar de achtergrond verdrongen. Zo'n 31,58% van de assetmanagers is positief. Dat was een maand geleden nog 52,63%.

Ook over high yield-obligaties werd het sentiment negatiever. Het percentage koopadviezen daalde van 30,19% naar 24%. De meeste assetmanagers (40%) zijn neutraal. Ook bij kredietwaardige bedrijfsobligaties is het beeld negatiever geworden. De verkoopadviezen namen met 5,11% tot 44%.

Weinig veranderingen ten slotte bij staatsobligaties. Het percentage positieve aanbevelingen nam licht af van 9,09% naar 7,14%. Dat was ook het geval met de negatieve opinies, van 63,64% naar 59,52%.

raex

Dat leidt tot het volgende boodschappenlijstje:

raex


Berekening consensus

Alpha Research inventariseert maandelijks de assetallocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy- als sellside. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de beleggingsopinies. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen