Nieuws

Profielfondsen verslaan modelportefeuilles

Waarom nog gebruik maken van chique vermogensbeheer als beleggingen in eenvoudige profielfondsen structureel beter renderen?

2019 was een topjaar voor Nederlandse vermogensbeheerders en hun cliënten. Het is lang geleden dat zulke sterke rendementen zijn behaald als afgelopen jaar, zo blijkt uit de rapportage van Finner, dat de prestaties van zestig Nederlandse vermogensbeheerders naast elkaar legde.

Finner: "Alle risicoprofielen noteerden een plus, met uitschieters in het zeer offensieve profiel tot 24,1%." Gemiddeld konden klanten van Nederlandse vermogensbeheerders met een beschikbaar vermogen van een miljoen euro volgens Finner een rendement van 15,3% verwachten. Dit is het gemiddelde rendement van het neutrale profiel na aftrek van kosten.

raex

Finner constateert wel dat de verschillen tussen de zeer defensieve en zeer offensieve profielen vorig jaar bijzonder groot waren. "Dit kon bij sommige partijen oplopen tot meer dan 25 procent over het hele jaar. Portefeuilles, waarin obligaties de zwaarste weging hebben, wisten in sommige gevallen zelfs niet de verliezen van 2018 te compenseren."

Dure service

Maar toch, Neerlands rijken die hun beleggingsvermogen hebben toevertrouwd aan één van de vele zelfstandige Nederlandse vermogensbeheeerders die Finner in de database heeft, zullen met genoegen terugdenken aan 2019.

Is dat terecht? Als er gekeken wordt naar de absolute rendementen die zijn behaald, inclusief de geruststellende sparringsmomenten met de eigen vermogensbeheerder, wel. Voor de service is wel een stevige prijs betaald, zo laat enig spitwerk van Eelco Ubbels van Alpha Research zien.

Eelco Ubbels van Alpha Research

Hij vergeleek de behaalde rendementen van Nederlandse vermogensbeheerders met de prestaties, na aftrek van kosten, van profielfondsen. Deze profielfondsen deden het gemiddeld 1,48% beter. Voor het neutrale profiel is het verschil 1,23% in het voordeel van de profielfondsbelegger. Het gemiddelde rendementsverschil in het offensieve risicoprofiel bedroeg maar liefst 2,56%.

raex

Duidelijke focus

Volgens de cijfers van Alpha Research staat de outperformance van profielfondsen in 2019 niet op zichzelf. Die is structureel. De verklaring van het rendementsverschil is volgens Ubbels een optelsom van assetallocatie- en selectiebeslissingen. "Assetallocatie bepaalt voor 80% het rendement. Het assetallocatiebeleid zal voor de gemiddelde vermogensbeheerders een performancelek zijn. Daarnaast zijn de professionele resources van veel vermogensbeheerders om de beleggingscategorieën in te vullen met individuele aandelen of beleggingsfondsen vaak beperkt. Deze beperkte capaciteit maakt dat het inlopen van de achterstand niet lukt."

"Het assetallocatiebeleid zal voor de gemiddelde vermogensbeheerders een performancelek zijn"

Voor Ewout van Schaick, hoofd multi-asset van NN IP, dus verantwoordelijk voor de profielfondsen van deze assetmanager, is het geen verrassing dat profielfondsen beter renderen dan modelportefeuilles van vermogensbeheerders. Dat is volgens hem eigenlijk niet meer dan logisch.

"De meeste mixfondsen worden beheerd door deskundige teams. Mijn team bestaat uit 28 mensen die op basis van een afgewogen beleggingsstrategie en gebruik makend van alternatieve databronnen de beste asset-allocatiekeuzes maken. Er is een duidelijke focus."

Ewout van Schaick van NN IP

Rendement is het gevolg van goede beleggingsbeslissingen. Lage kosten helpen natuurlijk ook. Laten de kosten die profielfondsen maken lager liggen dan die van modelfondsen. Van Schaick: "Beleggers in onze mixfondsen betalen 50 basispunten en dan zijn ze klaar. Deze fondsen zijn belegd in huisfondsen, ETF's of fondsen van derden, waar wij door onze sterke onderhandelingspositie minder voor betalen. Daarnaast maken we voor portefeuille-accenten gebruik van goedkope futures."

"Beleggers in onze mixfondsen betalen 50 basispunten en dan zijn ze klaar"

Eelco Ubbels begrijpt desondanks dat klanten van vermogensbeheerders niet staan te springen om een brokerrekening te openen om het zelf te gaan doen. Niet iedereen wil zijn financiële zaken zelf regelen. Mocht de beurzen in brand staan, dan is het wel zo fijn als de eigen vermogensbeheerder opbelt om de nieuwste ontwikkelingen te duiden. Geruststelling is goud waard.

Belegd blijven

Bob Homan, hoofd Investment Office van ING: "Er zijn flinke gelijkenissen tussen beleggen in beheer en via profielfondsen. Het zijn deels concurrenten van elkaar. Zaak is om een fonds of beheerder te vinden die goed aansluit bij de wensen en doelen. Daarbij is het belangrijk om uit te zoeken of een fonds of beheerder in het verleden een goede performance heeft geboekt ten opzichte van het risico is genomen."

Bob Homan van ING Investment Office

"Een groot verschil tussen profielfondsen en vermogensbeheer ligt in de begeleiding die klanten krijgen bij vermogensbeheer. Er is een adviseur beschikbaar die op basis van doel en profiel een passende strategie met de klant bepaalt en regelmatig reviseert. Dat contact helpt ook om te voorkomen dat de klant in de valkuil trapt van hoog instappen en laag uitstappen."

"Contact helpt ook om te voorkomen dat de klant in de valkuil trapt van hoog instappen en laag uitstappen"

Homan vervolgt: "Vermogensbeheer kent ook betere transparantie over de keuzes in de portefeuille, wat ervoor zorgt dat er minder snel in voorgenoemde valkuil wordt gestapt. Als de klant bijvoorbeeld meekrijgt dat de vermogensbeheerder wat risico van tafel heeft gehaald, dan geeft dit comfort om te blijven zitten. Juist dat blijven zitten heeft de laatste jaren goed geld opgeleverd."

Extra mogelijkheden

Wouter Weijand, CIO van Providence Capital, is niet bang dat vermogende klanten professioneel vermogensbeheer de rug toekeren.

"Als vermogensbeheerder/multi family office hebben wij een beperkt aantal families onder onze hoede. Naast vermogensbeheer bestaat onze dienstverlening uit uitgebreide administratieve ondersteuning. Ook dat is maatwerk. Tevens bieden we onze cliënten een netwerk van specialisten aan op het gebied van onder meer notariaat, bedrijfsopvolging en belastingzaken."

Wouter Weijand van Providence Capital

"Kijken we puur naar de beleggingsmogelijkheden, dan denken we dat profielfondsen onvoldoende mogelijkheden bieden om de huidige rentedroogte te bestrijden. Banken beperken zich tot aandelen, obligaties en cash, waar wij ons nadrukkelijk ook openstellen voor private debt en andere niet genoteerde beleggingen."

"Wij denken dat profielfondsen onvoldoende mogelijkheden bieden om de huidige rentedroogte te bestrijden"

"Natuurlijk is dat ingewikkelder en tijdrovender, maar met een relatief kleine groep cliënten is dat voor ons goed te doen. We hopen er rendementen van 4%-5% netto in euro mee te halen en 6%-7% netto in Amerikaanse dollar. Bovendien rekenen we er niets extra’s voor. Wij beleggen trouwens ook in private equity en infrastructuur."

"Wij poolen de assets van onze cliënten en bereiken zo institutionele toegang tot dergelijke fondsen. Tevens behalen we zo vaak inkoopvoordelen. Last, but not least zijn wij onafhankelijk in onze fondsselectie. Wij kennen geen huisfondsen, dus geen gedwongen winkelnering. Enfin, ik hoop zo duidelijk te hebben gemaakt waarom het voor vermogende particulieren en stichtingen interessant kan zijn om van onze diensten gebruik te maken."

Liever online

Ewout van Schaick ten slotte ziet dat toch anders. Hij vraagt zich af waarom klanten van private banks goudgeld betalen voor service die steeds minder wordt. "Uitnodigingen voor golfweekends worden niet langer verstuurd."

Hij ziet daarnaast de nieuwe generatie rijke particulieren niet naar kantoren afreizen om daar door beleggingsadviseurs bijgepraat te worden. "Jonge mensen willen alles online zien. Dat kan met onze profielfondsen ook. Dat mensen hun geld beter in profielfondsen kunnen steken dan in modelportefeuilles van vermogensbeheerders onderschrijf ik volledig.”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen