Nieuws

Nu kansen grijpen in opkomende markten

De beleggingsconsensus is opmerkelijk positief over aandelen én obligaties uit opkomende markten. Hoe terecht is dat? Ewout van Schaick (NN IP), Jelte de Boer (Optimix) en Bryan Carter (BNP Paribas AM) zien zeker mooie kansen, maar houden de bovengemiddeld grote risico's ook scherp in de gaten.

Professionele beleggers zijn in hun rapporten opvallend eensgezind over de mooie kansen die beleggingen in opkomende markten bieden. De opkomende markten vormen inmiddels volgens Alpha Research de favoriete aandelenregio.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Obligaties uit de opkomende markten, ook wel bekend als emerging markets debt (EMD), staan al tijden als enige obligatiecategorie op een koop.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ofwel, beleggen was nog nooit zo eenvoudig. Koop de opkomende markten, en het komt wel goed. Zowel offensieve als defensieve beleggers vinden er hun heil. Of is de werkelijkheid toch iets weerbarstiger?

"Ik zou zeker niet al mijn geld op de opkomende markten zetten"


Ewout van Schaick, hoofd multi-asset van NN IP:
“Op dit moment zie ook ik de meeste kansen in opkomende markten. Beleggers waren lange tijd onderwogen in aandelen opkomende markten. Als dat keert, zoals nu het geval is, en er is genoeg reden om te denken dat dit doorzet, dan is het zaak om daarvan te profiteren. Ik durf niet te zeggen dat de terugkeer van aandelenbeleggers in opkomende markten ook dé trend van 2020 zal worden. Er zijn nog genoeg risico’s, waardoor de huidige trend kan draaien. Het is vooral een tactische trade, mede gesteund door de zoektocht naar rendement.”

“De hernieuwde belangstelling voor aandelen opkomende markten komt zeker niet uit de lucht vallen. Het technische plaatje ziet er fraai uit. Er is sprake van sterke flows in de richting van de opkomende markten. Aandelen uit opkomende markten hebben het de laatste tijd ook beter gedaan dan aandelen uit volwassen markten. Dan te bedenken dat institutionele beleggers nog altijd onderwogen zitten in de opkomende markten.”

Ewout van Schaick van NN IP

“Een belangrijk fundamenteel argument om voor opkomende markten te kiezen, is natuurlijk de ondertekening van een handelsakkoord tussen de VS en China. De angst voor een handelsoorlog is er door afgenomen. Positief is ook dat de verwachte winstgroei van aandelen opkomende markten sterker is dan die uit de volwassen wereld, terwijl de waardering lager ligt. Mocht de dollar goedkoper worden door het ruimere beleid van de Fed, dan pakt dat gunstig uit voor beleggingen in opkomendemarktenvaluta."

“Veel van de argumenten om voor aandelen opkomende markten te kiezen, gelden ook voor obligaties. Die profiteren nog meer van de koerswijziging van de Fed. Hogere winsten en ontspanning aan het handelsfront zijn gunstig voor bedrijfsobligaties. Net als met aandelen valt de waardering van schuld uit opkomende markten reuze mee. Terwijl eind 2019 de spreads in de markt van high yield en bedrijfsobligaties historisch krap zijn geworden, was dit niet het geval voor EMD. Nu de onrust in veel opkomende markten even uit beeld is, grijpen veel obligatiebeleggers hun kans. Wij ook.”

"Veel van de argumenten om voor aandelen opkomende markten te kiezen, gelden ook voor obligaties"

“Er is wel een aantal onzekerheden dat beleggers in de gaten moeten houden. Het is prima dat er een handelsakkoord is gesloten, maar wat wordt het vervolg? Trump heeft al aangegeven dat nieuwe afspraken pas na de Amerikaanse verkiezingen worden gemaakt. Tot dan moeten we het doen met zijn Twitterbeleid en rallyspeeches. Daarbij is de essentie van het probleem – de Chinese steun aan staatsbedrijven en het niet respecteren van intellectueel eigendom door China – niet opgelost."

"Sowieso zullen de Amerikaanse verkiezingen voor beursonrust in de opkomende markten zorgen. Dat wordt versterkt als burgers in die landen hernieuwd de straat opgaan om politieke en sociale veranderingen te eisen. Ten slotte moeten we nog maar zien of de wereldeconomie opveert. De dienstensector stabiliseert en met de consumentenuitgaven is niets mis, maar CEO’s hebben niet al te veel vertrouwen in de toekomst. Met de industrie gaat het niet goed. Bedrijfsinvesteringen blijven achter.”

“Enfin, ik zou zeker niet al mijn geld op opkomende markten zetten. Wij proberen te profiteren van de huidige risk appetite, maar houden de vinger op de knop voor het geval dat we moeten terugdraaien"

"Er valt nog een hele inhaalslag te maken”

Jelte de Boer, hoofd van de beleggingsafdeling van Optimix: “Wij hebben een voorkeur voor aandelen uit opkomende markten, veel minder voor EMD. Het opwaartse potentieel ten opzichte van de risico’s is voor aandelen uit opkomende markten groter dan voor schuld. Wat voor aandelen opkomende markt pleit, is het economische herstel dat nu plaatsvindt. Daarnaast is het waarderingsverschil tussen aandelen uit de opkomende en volwassen markten groter dan we gewend zijn.”

“Wij zijn inderdaad niet de enige met een positieve visie hierop. Veel beleggers uiten hun enthousiasme, maar dit heeft er nog niet toe geleid dat er ook grote posities zijn genomen in aandelen opkomende markten. In de afgelopen acht jaar is er vooral geld uit opkomende markten gestroomd dat een bestemming vond in de VS. De superieure Amerikaanse winstgroei en sterke dollar werkten als een magneet. Er valt nog een hele inhaalslag te maken.”

Jelte de Boer van Optimix

“Mocht de beleggingsomgeving van aandelen opkomende markten verbeteren, dan kan dat een meerjarig fenomeen zijn. Op korte termijn is het zelfs mogelijk dat we met een crowded trade te maken krijgen als iedereen tegelijkertijd aandelen opkomende markten koopt. Belangrijk is wel dat de dollar niet aansterkt. Ook een opleving van de handelsoorlog of voortgaande malaise in de wereldwijde maakindustrie zou een sterke opleving van aandelen uit de opkomende markten frustreren.”

"Belangrijk is wel dat de dollar niet aansterkt"

“Over EMD zijn wij minder enthousiast. Dat biedt met een gemiddelde rente van 5% mooie aanvangsrendementen. Aan de ontwikkeling van de kredietopslagen is duidelijk te zien dat we hier te maken hebben met een populaire trade. Maar spreidingsoverwegingen weerhouden ons ervan om met veel geld in EMD te zitten. De spreads zijn nu aan de lage kant. Die kunnen heel snel oplopen als er weer ergens onrust ontstaat. Schuld uit opkomende markten is risicovol. Ook het grote valutarisico dat eurobeleggers met EMD lopen, is een belangrijke negatieve factor. Binnen de lage rente-omgeving zijn we op zoek naar meer alternatieven dan EMD. Achtergestelde leningen en investeringen in infra bieden bijvoorbeeld goede rendementskansen.”

"De schuld van de opkomende markten is verdubbeld"

 

Bryan Carter, hoofd EMD bij BNP Paribas AM: “Ik deel het onverdeelde enthousiasme van veel assetmanagers over EMD niet helemaal. Niet alle ontwikkelingen in de opkomende markten zijn namelijk zo positief. Neem de groei van de staatsschuld. De schuld van de gemiddelde opkomende markt is in de afgelopen tien jaar verdubbeld. Twaalf van de 70 opkomende landen zijn inmiddels meer dan 20% van hun overheidsbudget kwijt aan rentelasten. Dat is niet vol te houden. Zo'n 6% van de benchmarklanden staat op het punt om technisch failliet te gaan. Dan moet worden gedacht aan bijvoorbeeld Argentinië en Libanon.”

Bryan Carter van BNP Paribas AM

“Dat wil niet zeggen dat beleggers geen rendement kunnen maken, maar selectie is belangrijker dan ooit. Het gaat niet om het kopen van de winnaars maar vooral om het vermijden van defaults. Dat is de manier om nu de benchmark te verslaan.”

“Tegenwoordig ontvangen EMD-beleggers gemiddeld 5% rente. Dat is lager dan we gewend zijn. De rentes zijn de laatste tijd hard naar beneden gekomen. Opmerkelijk is dat schuld in lokale valuta evenveel rente geeft als in harde valuta. Tot voor kort was een premie van 2% tot 3% gebruikelijk. Desondanks hebben wij een voorkeur voor EMD in lokale valuta, omdat we rekenen op een verzwakking van de dollar. Naast de rente ontvangen beleggers in schuld in lokale valuta dan ook valutawinst. Het is niet langer een carry trade maar een cyclische trade.”

"Het gaat niet om het kopen van de winnaars maar vooral om het vermijden van de zwakke broeders"

“Ik verwacht niet dat de populariteit van EMD dit jaar daalt. Mochten de rentes in Europa licht stijgen, dan stimuleert dat beleggers om meer naar EMD te alloceren. Ook een mogelijke rentedaling door de Fed zou de EMD-markt helpen. Een lagere dollar is altijd goed. Maar wie opkomende marktenschuld koopt, moet oog hebben voor de risico’s. Een grote schuldencrisis in opkomende markten is zeker niet denkbeeldig. Het kan nog erger worden als we opnieuw een financiële crisis krijgen, uitgelokt door de enorme groei van de Amerikaanse schuld.”

Over aandelen uit opkomende markten heeft Carter geen mening. Wel weet hij dat BNP Paribas AM deze aandelencategorie op niet meer dan houden heeft staan.

Lees ook hoe Bob Homan, Ralph Wessels en Wouter Weijand denken over beleggen in de opkomende markten.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine ETF's