Nieuws

Opkomende markten gaan het doen?

Aandelen én obligaties uit de opkomende markten staan in steeds meer kooplijstjes van professionele beleggers bovenaan. Terecht? Ralph Wessels (ABN Amro), Wouter Weijand (Providence Capital) en Bob Homan (ING) hebben daar een eigen mening over.

Professionele beleggers zijn opvallend eensgezind over de mooie kansen die beleggingen in opkomende markten bieden. Deze markten zijn volgens Alpha Research de favoriete aandelenregio van het moment. 

raex

 

Obligaties uit opkomende markten (emerging markets debt (EMD) staan al tijden als enige obligatiecategorie op een vette koop.

raex

 

Ofwel, beleggen was nog nooit zo eenvoudig...? Koop opkomende markten en het komt wel goed. Zowel offensieve als defensieve beleggers vinden er hun heil. Of is de werkelijkheid toch iets weerbarstiger?

"Deglobalisering is voor de opkomende markten geen goede ontwikkeling"

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro: “Over obligaties uit opkomende markten zijn we duidelijk positief. De rentes van deze obligaties zijn het afgelopen jaar gedaald. Dat geldt ook voor de spreads. Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Volgens ons is er nog meer ruimte omlaag, deels geholpen door het ruimere monetaire beleid van de Fed. Omdat overheden en bedrijven in opkomende markten hun schuld gedeeltelijk in dollars hebben genoteerd, pakt een verzwakking van de Amerikaanse munt gunstig uit."

"Wat EMD natuurlijk ook aantrekkelijk maakt, is het renteklimaat bij ons. Van oudsher bestonden portefeuilles voor een belangrijk deel uit Europees staatspapier, maar door de extreem lage rentes zijn obligatiebeleggers gedwongen het verder weg te zoeken, waar nog wel goede rentes worden ontvangen.”

Ralph Wessels van ABN Amro

“Heel wat minder enthousiast zijn we over aandelen uit opkomende markten. Daar hebben we een neutraal advies op geplakt. Het klopt dat aandelen uit opkomende markten goedkoper zijn dan die uit de volwassen wereld. Voor aandelen opkomende markten betalen beleggers een koers-winstverhouding van 12,7 op basis van de verwachte winst over twaalf maanden, en een k/w van 16,9 voor aandelen uit volwassen landen."

"Wij houden er ernstig rekening mee dat de verwachte winstgroei niet wordt gerealiseerd. De verwachte winstgroei van de MSCI All Countries bedraagt voor dit jaar 10%. Volgens onze eigen berekeningen blijft het bij de helft. De bedrijfswinsten in de opkomende markten moeten zelfs met 15% oplopen. Er is dus al heel veel goed nieuws ingeprijsd, waardoor wij gematigd positief zijn over aandelen. Daarnaast zijn aandelenbeleggers veel minder dan hun obligatie-collega’s gedwongen om naar de opkomende markten uit te wijken.”

"We zullen onze visie op aandelen opkomende markten ongetwijfeld herzien als de wereldhandel enorm gaat toenemen"

“We zullen onze visie op aandelen opkomende markten ongetwijfeld herzien als de wereldhandel enorm gaat toenemen. Dat zou aandelen uit opkomende markten extra vooruit helpen. Die kans is echter klein. Na decennia van globalisering gaan we nu weer de andere kant uit. Deglobalisering is voor opkomende markten geen goede ontwikkeling. Mocht de wapenstilstand tussen China en de VS standhouden, dan is de schade nog te overzien.”

“Een inhaalslagje lijkt wel gerechtvaardigd”

Wouter Weijand, CIO van Providence Capital: "Er lijkt zich inderdaad een positieve consensus over opkomende markten te ontvouwen, maar zo gemakkelijk is het natuurlijk ook weer niet. Opkomende markten bleven in 2019 natuurlijk achter bij volwassen markten en de vraag is of factoren, die die achterstand veroorzaakten, in 2020 verdwenen zullen zijn."

"De handelsoorlogen verzwakten de wereldhandel en daar moeten open economieën, zoals opkomende markten, maar ook Zuid-Korea en Duitsland, het vooral van hebben. EM equity leed hieronder. De sterke dollar ondermijnde de schulden van opkomende landen en tevens hun valuta. Dat deed EMD zeer."

"De hogere rente op dollarschulden van opkomende markten deed ook pijn (vooral in 2018), maar gedurende 2019 kwam hier geleidelijk verlichting en herstelden koersen van EMD dan ook."

Wouter Weijand van Providence Capital

“Nu is er dan een bestand tussen China en de VS, waardoor de handelstarieven niet verder oplopen en ruwweg op het huidige niveau (20% gemiddeld) gehandhaafd blijven. Heel veel beter is het dus voorlopig nog niet, maar enige zuchten van verlichting hebben beleggers in aandelen opkomende markten wel geslaakt."

"Niettemin lijkt de globalisering op de weg terug en zal de vrijhandel voorlopig niet meer zo vanzelfsprekend zijn als in de afgelopen 20 jaar. Eigen handel eerst, lijkt voorlopig het nieuwe adagium en we moeten nog maar zien of de door de VS gefnuikte WTO weer tot leven zal worden gewekt. Local for local neemt zachtjes de plaats in van global for global. Tesla heeft straks fabrieken voor de Model 3 in Californië, Shanghai en Berlijn. Zoiets was tot voor kort ondenkbaar.”

"Belangrijk voor de opkomende markten is vooral dat de dollar niet sterker wordt"

“De dollar blijft een wildcard natuurlijk. De munt is duur en kan dat best lang blijven, al is de positive carry tegenover vrijwel alle andere munten een stuk kleiner geworden. Opvallend is de al maandenlang durende stabiliteit van de munt."

"Belangrijk voor opkomende markten is vooral dat de munt niet sterker wordt. Een daling van de dollar betekent zonder meer een forse stimulans voor zowel aandelen als obligaties uit opkomende markten. Een nog lagere Amerikaanse rente zou dat natuurlijk ook zijn, maar de angel is er op dit lagere renteniveau in elk geval uit.”

“Samengevat: de vooruitzichten zijn verbeterd, maar niet alle zorgen zijn weg. Een inhaalslagje lijkt wel gerechtvaardigd. Maar dat is wat anders dan dat opkomende markten beleggers de weg zouden wijzen. Leidend zijn ze zelden. Ze worden klem gezet of ze krijgen juist lucht.”

"Positief is dat het huishoudboekje van veel opkomende markten er prima uitzient"

Bob Homan, hoofd van ING Investment Office: “Wij zijn positief over EMD. Daar zit zeker waarde in. Inmiddels bestaat 15% van onze obligatieportefeuille uit EMD. Beleggers ontvangen gemiddeld 5% rente, terwijl de economieën en valutakoersen van de zwakkere broeders in de opkomende markten, zoals Turkije, Brazilië maar ook Argentinië, stabiliseren."

"Positief is dat het huishoudboekje van veel opkomende markten er prima uitziet. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid dat rentes worden verlaagd. Voor obligatiehouders is dat natuurlijk een goede ontwikkeling. China is een land waar de rentes door demografische ontwikkelingen structureel omlaag kunnen.”

Bob Homan van ING

“Over aandelen opkomende markten denken we neutraal. De waarderingen liggen duidelijk lager dan in de rest van de wereld. Er is in opkomende markten ook meer economische groei en winstgroei. Dat zijn goede argumenten om aandelen uit te kopen. Maar deze argumenten bestaan al langer. Desondanks blijven aandelen opkomende markten al jaren achter.”

"Er is in de opkomende markten ook meer economische groei en winstgroei"

“Het wachten is op een trigger, waardoor het waarderingsverschil afneemt. Op dit moment zie ik die trigger nergens. Die kan in de toekomst natuurlijk op duiken. Bijvoorbeeld omdat het economische groeiverschil tussen de opkomende en volwassen markten groter wordt dan de 2% van de laatste jaren. Dat is mogelijk als de dollar verzwakt ten gevolge van een stagnerende Amerikaanse economie." 

"Een andere trigger is als beleggers zich blijvend sterk positioneren in opkomende markten. Beleggers kunnen dan profiteren van het momentum door een leuk ritje te maken. Zo ver is het nog niet. Beleggers zeggen vooral dat ze positief zijn over opkomende markten. Van handelen is nog niet echt sprake. Eerst zien dan geloven.”

“Het is te begrijpen dat beleggers enigszins voorzichtig zijn. Beleggen in opkomende markten is niet zonder risico. Op dit moment zijn opkomende markten sterk afhankelijk van China. Mocht China een ernstige groeivertraging meemaken, dan hebben alle opkomende markten daar last van. Een heftige groeivertraging hebben de Chinese overheid en centrale bank steeds weten te voorkomen. Maar wat als beleidsmaatregelen niet meer werken?”


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus