Nieuws

Pimco: Amerikaanse inflatie gaat weer stijgen

Na 30 jaar zal de kerninflatie in de VS weer stijgen. Dat verwacht de Amerikaanse obligatiebelegger Pimco.

De laatste 30 jaar schommelde de Amerikaanse kerninflatie (inflatie exclusief energie en voedsel) zich tussen de 1% en 3%. Inflatoire en deflatoire factoren hielden elkaar mooi in evenwicht. Dat gaat veranderen.

"Wij denken dat de deflatoire druk in de loop van de tijd afneemt of zelfs omkeert, waardoor de algemene inflatie uit de huidige vlakke trend breekt," schrijven David Brhel, Daniel He en Georgi Popov in de publicatie U.S. Inflation: The Undercurrents of Seemingly Calm Inflation.

raex

De eerste factor waardoor de inflatie de komende maanden stijgt, is de doorberekening van hogere importtarieven door Amerikaanse bedrijven aan Amerikaanse consumenten. Dit leidt volgens Pimco tot een bescheiden stijging van de kerninflatie naar 2,5%, waarna deze iets terugloopt naar 2,2% eind 2020.

Gerelateerd aan de handelsspanningen verkeert de wereldwijde handel in een neerwaartse trend. Dit impliceert volgens Pimco dat de globalisering een piek heeft bereikt en mogelijk ook vertraagt. Ook dat werkt inflatieversterkend.

Als laatste factor wijst Pimco op de arbeidskosten in China, die in de afgelopen twee decennia sterk zijn gestegen en de economische groei in de ontwikkelde wereld met een ruime marge overtreft. Daarmee komt er een einde aan het deflatoire effect van lagere arbeidskosten.

Om te profiteren van de aankomende hogere inflatie geeft Pimco de voorkeur aan Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Stijgende rentes leiden tot hogere coupons. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's