Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Assetallocatie: Amerikaanse aandelen toch favoriet

Amerikaanse IT- en gezondheidszorgaandelen moeten het volgend jaar doen. Assetmanagers zijn verder positief over obligaties uit de opkomende markten, maar adviseren ook een flinke portie cash aan te houden, aldus Eelco Ubbels.

Hoe heeft de assetallocatieconsensus zich dit jaar ontwikkeld? En wat is het verschil tussen de beleggingsoutlook van 2019 en die van 2020?

Duidelijk is dat het grote optimisme over aandelen dit jaar helemaal is uitgekomen, maar voor het komende jaar is er van het optimisme niet veel meer over. De aandelenconsensus is duidelijk neutraal.

Over obligaties zijn de meningen van assetmanagers onverminderd negatief, alleen voor emerging markets debt staan alle seinen op groen. De enige beleggingscategorie die beter scoort dan vorig jaar is cash. Dat zegt wel iets over het sentiment onder professionele beleggers.

Meningen over aandelen positiever

Ten opzichte van de beleggingsconsensus van november zijn de verschuivingen deze maand beperkt.

 • De categorie aandelen herstelt zich. Het percentage negatieve aanbevelingen daalde van 37,3% naar 22,9%, terwijl de positieve aanbevelingen met 5,8% stegen naar 31,3%.
 • Vastgoed blijft met 65,5% neutrale adviezen neutraal.
 • Grondstoffen zakken opnieuw een plaats in de ranking. Het percentage positieve aanbevelingen daalde van 15,6% naar 6,5%. De neutrale aanbevelingen vormen een duidelijke meerderheid met 74,2% van alle adviezen.
 • De consensus is minder enthousiast over obligaties. 56,8% van de beleggingshuizen heeft obligaties op verkoop staan. Het percentage positieve adviezen daalde van 19,2% naar 13,6%.

De assetallocatieconsensus december 2019

raex

Regioallocatie: Amerika is de baas

 • Over Amerikaanse aandelen is de consensus iets positiever geworden. Het percentage koopadviezen steeg met 5,7% naar 52,8%.
 • Aandelen uit de Pacific (exclusief Japan) behouden hun tweede plaats op de ranking. Slechts 10,7% van de adviezen is negatief.
 • Over aandelen uit opkomende markten wordt iets positiever geoordeeld. Het percentage koopadviezen steeg van 26,9% naar 30,8%, terwijl de aanbevelingen om te onderwegen daalden van 25,0% naar 19,2%.
 • Bij Japanse aandelen zijn er nauwelijks wijzigingen. Een kleine meerderheid van de assetmanagers (51%) is neutraal. Koop- en verkoopadviezen houden elkaar redelijk in evenwicht.
 • Europese aandelen zijn wederom hekkensluiter, maar het sentiment is wel positiever geworden. Terwijl de negatieve aanbevelingen daalden (van 37,3% naar 33,3%), stegen de aanbevelingen om te overwegen (van 19,6% naar 23,5%).

raex

 

Sectorallocatie: Gezondheidzorg op 1

 • De sector gezondheidzorg blijft aan top in de ranking. De negatieve adviezen daalden van 15,38% naar 8,33%, terwijl de positieve aanbevelingen stegen van 61,5% naar 66,7%.
 • Ook de consensus over IT verbeterde licht. Deze sector steeg daarom een plaats in de ranking, van drie naar twee. Gezondheidzorg en IT zijn de enige twee sectoren met een koopadvies.
 • Consumer Staples verloor de status van overwegen en daalde naar plek drie. Opmerkelijk is de forse daling van de positieve aanbevelingen, van 53,9% naar 33,3%.
 • Utilities daalden naar de voorlaatste plaats. De oorzaak is een sterke stijging van de verkoopadviezen, van 23,1% naar 41,7%.
 • Industrials zijn de enige sector met een onderweging. Slechts 8,3% van de adviezen is positief. raex

Creditallocatie: Alle ballen op EMD

 • Emerging markets debt handhaaft zich moeiteloos als enige obligatiecategorie met een koopadvies. Sterker, de consensus werd weer iets enthousiaster, want de positieve aanbevelingen stegen van 61,2% naar 65,3%.
 • De meningen over high yield-obligaties zijn iets negatiever, maar blijven grosso modo stabiel. Wel zijn er nu voor het eerst meer negatieve (30,8%) dan positieve aanbevelingen (28,9%).
 • De opinies over inflation linked-obligaties blijven hopeloos verdeeld. Een derde is negatief, een derde is neutraal en een derde is positief.
 • Dezelfde verdeeldheid zien we ook bij kredietwaardige bedrijfsobligaties.
 • Duidelijker is de consensus over staatsobligaties. Het percentage verkoopadviezen bedraagt maar liefst 69,57%. De koopaanbevelingen daalden verder: van 12,8% naar 8,7%.

raex

Consensusportefeuille

Wie een beleggingsportefeuille inricht op basis van de consensus, onderweegt obligaties en houdt relatief veel cash aan. Opkomendemartkenobligaties kunnen stevig worden aangekocht, net als Amerikaanse aandelen uit de sectoren gezondheid en IT.

raex

 


 

Berekening consensus

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de beleggingsopinies. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Outlook 2022