Nieuws

Het grote gevecht tussen actief en passief

U vindt het nog altijd lastig kiezen tussen actief en passief beleggen? Alexandra Morris, CIO van Skagen, is een sterk voorstander van actief beheer. Philippe Rosset, hoofd State Street SPDR ETF's in Nederland, ziet meer in een passieve beleggingsaanpak. Wie heeft de beste argumenten?

De groei van passief beleggen is de grootste beursontwikkeling van de afgelopen decennia. Het vermogen in fondsen die de Amerikaanse aandelenmarkt, de grootste ter wereld, volgen, is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en heeft het vermogen van de actief beheerde fondsen afgelopen zomer voor het eerst overtroffen.

Volgens Alexandra Morris, investment director van Skagen, nemen, naarmate er meer geld vloeit richting passieve fondsen, de kansen voor actieve managers toe dankzij de marktinefficiënties die hierdoor ontstaan.

Maar er zijn volgens haar nog negen andere redenen waarom beleggers toch echt voor actief moeten kiezen. Elk van de argumenten wordt van commentaar voorzien door Philippe Roset, die als hoofd SPDR ETF's Nederland een groot voorstander is van ETF's.

Actieve beleggers profiteren van marktinefficiënties

Morris
: "Goede stockpickers kunnen door analyse en opgebouwde kennis prijsafwijkingen vinden, mogelijk veroorzaakt door emotionele vooringenomenheid of informatiegebrek en daar voordeel uit halen."

Roset: "Indexbeleggen gaat niet uit van volledig efficiënte markten, maar maakt optimaal gebruik van spreiding. We erkennen gewoon dat stockpicking erg lastig is. Er zijn absoluut actieve fondsen die het tijdens een bepaalde periode beter doen dan de markt. We zien echter weinig partijen die over een langere periode structureel outperformance leveren."

Nichemarkten bevoordelen actieve beleggers

Morris: "Actieve beheerders gedijen in marktsegmenten, waar het op kennis en flexibiliteit aankomt in plaats van op omvang. In opkomende markten bijvoorbeeld is het moeilijker om goede informatie te vergaren. Uit onderzoek (Copley Fund Research, 2017) blijkt dat 126 onderzochte EM-fondsen stockpickers over een periode van tien jaar een rendement van 31,8% realiseerden, vergeleken met 7,7% voor het passieve alternatief."

Roset: "Als aanbieder van ETF’s stellen we inderdaad eisen aan de liquiditeit van de onderliggende effecten. Beleggers in onze producten hebben de verwachting dat ze op een efficiënte manier grote transacties kunnen doen. Hier houden we rekening mee bij het ontwikkelen van ETF‘s en op dit moment voldoen bijvoorbeeld frontier markets nog niet aan onze liquiditeitseisen. Actieve beheerders hebben de mogelijkheid om hun fonds te sluiten als het te groot wordt. Dat is bij een ETF niet het geval."

De asset-allocatie van actieve beleggers is beter

Morris: "Bij passief beleggen dreigt het meeste kapitaal naar de grootste bedrijven te gaan, in plaats van naar de best renderende. Dit kan bubbels veroorzaken en is een verspilling voor de economie. Het is ook een probleem voor opkomende markten, waar de grootste ondernemingen bestaan uit onder andere staatsbedrijven en milieuonvriendelijke energie- of grondstoffenbedrijven die suboptimaal worden gemanaged."

Roset: "Indexbeleggen biedt tegenwoordig een ruime keuze aan beleggingsstijlen. Zo kunnen beleggers bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde factor via smart bèta- ETF‘s, of juist voor ESG als zij zich zorgen maken over het milieu of grondstoffengebruik."

Actieve beleggers beleggen verantwoordelijker

Morris: "Op het gebied van strategie, management, milieu, sociale zaken en governance kunnen actieve beleggers hun invloed doen gelden om positieve verandering teweeg te brengen die voordelen opleveren voor aandeelhouders en andere belanghebbenden."

Roset: "Wat we zien is dat actieve beleggers vaak voor een kortere termijnbelegging gaan. Als indexbelegger zijn we in staat om een langetermijnrelatie met bedrijven aan te gaan en ze te bewegen om te veranderen. Dat geldt niet alleen voor de beste bedrijven in een sector, maar juist ook voor de bedrijven die op bepaalde onderdelen onder de maat presteren. We stellen ons op als betrokken aandeelhouders en zetten maatschappelijke thema’s op de agenda die onze beleggers belangrijk vinden."

Actieve managers presteren beter

Morris: "Echte stockpickers zouden volgens onderzoeken de beste rendementen opleveren. Over een periode van 20 jaar hebben actieve managers hun benchmark overtroffen met 1,3% op jaarbasis na aftrek van vergoedingen, terwijl passieve indexvolgers juist 0,9% achterbleven."

Roset: "Er zijn actieve managers die het tijdens een bepaalde periode beter doen dan de index. Vervolgens zien we ook dat ze na een bepaalde periode het weer slechter doen. Met de huidige kosten van ETF‘s lijkt het me sterk dat aanbieders van indexproducten 0,9% achterblijven bij de index. Een ETF op MSCI World kost bijvoorbeeld 0,12%. Een ervaren indexmanager zal niet veel verder achterblijven dan de beheerskosten die in rekening gebracht worden."

Actieve beleggers leveren waar voor hun geld

Morris: "Passieve fondsen zijn zeker goedkoop, maar ze moeten wel. Wie wil er nou een hoge prijs betalen voor een gemiddeld product dat ontworpen is om achter te blijven op de markt?"

Roset: "Ik denk dat het erg verstandig is dat beleggers risico- en kostenbudget vrijmaken door in kostenefficiënte indexoplossingen te beleggen. Als ze dan een actieve manager willen toevoegen, dan kunnen ze ook iemand selecteren met een hoge active share. Naast assetallocatie en spreiding zijn lage kosten een van de belangrijkste factoren die aan het rendement op lange termijn bijdragen."

Actieve beleggers blijven bij een correctie beter overeind

Morris: "Aangezien indexfondsen met zeer lage marges werken, is hun succes gebaseerd op actieve marketingcampagnes om meer kapitaal aan te trekken. Dit moet leiden tot meer liquiditeit en drijft grote bedrijven steeds meer tot zeer hoge waarderingen. Met veel aandelen op recordhoogte en toenemende economische zorgen, is het de vraag of er voldoende liquiditeit is als de markten omlaag gaan."

Roset: "ETF’s zijn geen oplossing voor alle problemen, maar bieden ten opzichte van traditionele beleggingsfondsen extra liquiditeit door de verhandeling van de ETF-units op de beurs. Daarnaast is de spreiding in type ETF-beleggers ook belangrijk. Als particuliere beleggers tijdens een correctie massaal aandelen- of obligatie-ETF’s gaan verkopen, koopt een pensioenfonds of verzekeraar misschien juist extra bij om de allocatie weer in lijn te brengen met de strategische weging."

Actieve beleggers zijn flexibeler

Morris: "Actieve fondsen hadden relatief weinig blootstelling aan techfondsen toen de techbubbel barstte. Een breed mandaat biedt flexibiliteit in tegenstelling tot het gebonden zijn aan het volgen van een index. Zo kunnen aantrekkelijke kansen worden opgespoord en oververhitte markten vermeden worden."

Roset: "Er zijn inmiddels meer dan duizend ETF’s beschikbaar, waarmee ETF-beleggers kunnen kiezen voor een specifieke sector, regio, factor, thema of zelfs verschillende looptijden in obligaties. Beleggers kunnen met ETF’s op dagbasis precies zien waarin ze belegd zijn en op deze manier flexibel omgaan met de risico’s die zich voordoen."

High conviction loont

Morris: "Actieve beleggers hebben een veel groter universum ter beschikking en kunnen ook nog kiezen hoeveel zij in een bepaald bedrijf willen beleggen. Zij zijn erop gericht om het hoogste rendement te behalen door overtuiging in hun beste ideeën."

Roset: "Ik ben het eens met deze filosofie, maar in de praktijk blijkt het toch lastig om structureel outperformance te realiseren. Als voorbeeld zien we dat bijvoorbeeld 50% van het aandelenrendement verklaard kan worden door het rendement van de sector waar dat aandeel toe behoort. Ofwel, via een sector-ETF kan een expliciete keuze worden gemaakt, terwijl het aandelenspecifieke risico vermeden wordt."

Actieve beleggers gaan voor de lange termijn

Morris: "Een voordeel van actieve beleggers is dat zij op de lange termijn kunnen denken. Dat beperkt de handelskosten. Hoewel een zeer actief fonds geen garantie is voor betere prestaties, is het wel een noodzakelijke voorwaarde voor een outperformance."

Roset: "Onze schaalgrootte en ervaring in indexbeleggen leiden tot zeer lage transactiekosten. Daarnaast denk ik dat op de lange termijn de assetallocatie een belangrijkere bijdrage levert aan het rendement dan de keuze tussen een actieve- of indexbelegging."

Slotwoorden

Morris: "naarmate meer geld blijft stromen in fondsen die een index volgen, nemen kansen voor echt actieve managers toe dankzij de marktinefficiënties die ontstaan. Hoewel een zeer actief fonds geen garantie is voor betere prestaties, is het wel een noodzakelijke voorwaarde voor een outperformance. Door vervolgens fondsen te selecteren met een hoge overtuiging en een langetermijnperspectief, kunnen beleggers hun kansen op succes alleen maar vergroten."

Roset: "Ik ben van mening dat een beleggingsportefeuille uit zowel actieve als indexbeleggingen kan bestaan. Voor het selecteren van de juiste actieve manager op het juiste moment zijn wel belangrijke skills vereist. Dat speelt minder bij indexbeleggen en daardoor kunnen indexbeleggers stilstaan bij andere beslissingen, zoals de assetallocatie."

Meer lezen: Dit is de nieuwe IEXFonds 40


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie