Nieuws

De comeback van aandelen opkomende markten

Aandelen opkomende markten zullen ook na het fraaie beursjaar 2019 blijven stralen. Portfoliomanager Juliana Hansveden van Nordea Emerging Stars Equity Fund noemt acht redenen waarom.

1. Einde Chinese kredietverkrapping

"De belangrijkste aanjager van aandelenkoersen in opkomende markten is het staken van het Chinese beleid om de kredietgroei aan banden te leggen. De strijd tegen de schaduwbanken lijkt gestreden. Nu er is voorkomen dat de Chinese schuld verder explodeert, is er weer ruimte om de economie aan te jagen. Niet dat de Chinese regering zal kiezen voor forse stimuleringspakketten, want die financiële ruimte is er niet, en moderne infrastructuur ligt er nu wel."

raex

2. Geen escalatie handelsoorlog

"Het handelsconflict tussen de VS en China zal niet snel verdwijnen, maar zolang de zaak niet verder escaleert, kunnen opkomende markten positief vooruitkijken. Nog beter is natuurlijk als er iets van akkoord komt en alle tarieven, worden verlaagd of zelfs worden teruggedraaid. Wat het effect zal zijn van de Amerikaanse verkiezingen op de handelsoorlog, is ongewis. Zeker is dat China moeite heeft om met de twitterende Amerikaanse president te dealen."

raex

3. Lagere Amerikaanse rente

"Een verlaging van de Amerikaanse rente pakt altijd positief voor opkomende markten. Als de Fed de monetaire vleugels laat vieren, verzwakt de dollar en dat is gunstig. De dollarschuld van opkomende markten wordt automatisch minder waard en versterking van de eigen valuta komt het economisch vertrouwen ten goede."

raex

4. Centrale banken EM easen ook

"Niet alleen de Fed en de ECB voorzien op geheel eigen wijze de economie van brandstof, ook menig centrale bank in opkomende markten voert een royaal monetair beleid om economische groei te stimuleren. Zo is de Braziliaanse rente verlaagd van 14% naar 5%. De Indiase rente is gedaald van 7,5% naar 5%. Dat zijn forse rentedalingen, die de economische groei moet bevorderen. De leenkosten zijn immers sterk gedaald."

raex

5. Stevige hervormingen 

"De meest vergaande economische hervormingen in opkomende markten zijn worden uitgevoerd in Brazilië en India. Brazilië heeft grote stappen gemaakt om een onhoudbaar pensioenprobleem aan te pakken. Verder worden er maatregelen genomen om belastingen meer te stroomlijnen, zodat het eenvoudiger wordt om zaken te doen. Elke regio in Brazilië heeft nu z'n eigen regels en tarieven."

"In India is de winstbelasting verlaagd van 35% naar 25%, terwijl nieuwe bedrijven niet meer dan 17% moeten afdragen. Verwacht wordt dat ook de inkomstenbelasting in India omlaag gaat. Daarnaast wil de regering Modi de bureaucratische regels verminderen, zodat India eindelijk interessant wordt voor producenten."

"Onderwijl hervormt ook China verder. De Chinese markt wordt steeds verder opengesteld voor buitenlandse bedrijven en investeerders. Ik reken er niet op dat er snel iets gebeurt met de slecht presterende staatsbedrijven. Via deze bedrijven oefent de Chinese regering een sterke controle uit op de economie en ik verwacht niet dat ze deze macht snel zullen opgeven."

6. Aandelen opkomende markten zijn goedkoper

"De gemiddelde discount van aandelen uit opkomende markten tegenover die uit de volwassen markten bedraagt 24%. Op basis van de winsten van volgend jaar. Daarmee zijn aandelen uit de opkomende markten niet goedkoper of duurder dan anders. Nou ja, de samenstelling van de opkomende marktenindex is in de afgelopen jaren flink gewijzigd. De grondstoffen- en industriebedrijven zijn voorbij gestreefd door moderne IT-bedrijven, zoals bijvoorbeeld Alibaba. Om die reden verdienen aandelen opkomende markten een hogere waardering en zijn ze nu dus goedkoper dan normaal."

raex

7. Meer economische groei

"Het zou mij niet verbazen als de economische groei van India en Brazilië in de komende jaren accelereert, terwijl de economische groeivertraging van China beperkt blijft. Zeker is dat het eenvoudiger is om groeibedrijven in de opkomende wereld te vinden dan in de VS of in Europa."

8. Verbetering corporate governance

"Goede corporate governance is een voorwaarde voor stabiele winstgroei. Op het gebied van corporate governance hebben bedrijven in opkomende markten nog een hele inhaalslag te maken. Als langetermijnbelegger - wij beleggen met een horizon van drie tot vijf jaar - houden wij bij onze aandelenkeuzes voor ons fonds sterk rekening met ESG. De Sustainable Develoment Goals van de VN zijn daarbij het ijkpunt. Hoe gaan bedrijven om met de opwarming van de aarde? Wat doen grondstoffenbedrijven om vervuiling tegen te gaan? Zijn er problemen, dan gaan we de dialoog aan."

Juliana Hansveden van Nordea


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie