Nieuws

Waarom de koersen al tien jaar terecht oplopen

Aandelenbeleggers waren de laatste jaren te optimistisch? De hoge beursrendementen van de laatste tien jaar zijn voor bijna 100% het gevolg van fundamentals.

De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben een geweldig decennium achter de rug met koerswinsten in negen van de laatste tien jaar, en een rendement van meer dan 200% voor de S&P 500-index.

Daar is niet iedereen blij over. Beurspessimisten zijn cynisch over deze stijging. Volgens hen zijn de koerswinsten vooral het resultaat van een extreem los monetair beleid van de Federal Reserve en grote inkopen van eigen aandelen door bedrijven. Ofwel, de koerswinsten hebben weinig te maken met fundamentals, waarvan winstgroei en dividend de belangrijkste zijn.

Maar volgens vermogensbeheerder Ben Carlson van Ritholtz Wealth Management is dat laatste juist wel het geval. In een blog voor Fortune laat hij aan de hand van historische datareeksen zien dat er zelden een zo duidelijke correlatie heeft bestaan tussen koerswinsten aan de ene kant en dividendstromen en winstgroei aan de andere.

Jack Bogle

Hij grijpt daarbij terug op een formule van Vanguard-oprichter Jack Bogle:

Marktrendement = Dividendrendement + Winstgroei +/- Veranderingen in de koers-winstverhouding

In zijn boek Don’t Count On It bewijst Bogle dat zijn formule werkt aan de hand van cijfers die teruggaan tot 1900.

In tijden dat de verandering van de k/w belangrijk was, kan met recht worden gezegd dat aandelen duurder of goedkoper zijn geworden. Maar voor de laatste tien jaar geldt dat volgens Carlson niet.

Hij heeft de data van Bogle voor de laatste tien jaar aangevuld en komt tot de opmerkelijke conclusie dat zelfs bijna alle koerswinsten zijn terug te voeren op dividend en winstgroei, waarbij vooral de tweede factor van grote waarde was met een gemiddelde groei van 10,5% per jaar.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Zegt niets over de toekomst

Carlson is het dus absoluut oneens met de beurspessimisten die beweren dat aandelen op basis van fundamentals veel te duur zijn. Dat wil ook niet zeggen dat hij beleggers wil aanmoedigen nu aandelen te kopen. Integendeel. De laatste tien jaar zeggen namelijk niks over de komende tien jaar.

Wat ook niet vergeten mag worden, is dat het beginpunt in 2010 een buitengewoon goed moment was om te beginnen met beleggen, doordat de economie zich toen net op het dieptepunt van de crisis bevond.

Bovendien zijn er in verleden ook periodes geweest waarin de fundamentals niet doorslaggevend waren. Denk bijvoorbeeld aan de jaren 40 en 70 toen dividend en winstgroei beleggers eigenlijk goed gezind waren, maar de beurs reageerde daar amper op. In de jaren 80 en 90 was juist het omgekeerde het geval.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie