Nieuws

Varkenspest China zorgt voor hoge voedselprijzen en monetaire problemen

De varkenspest in China heeft de veestapel gedecimeerd en de voedselprijzen opgedreven. De stijging is zo groot dat de centrale bank weinig ruimte heeft voor ruimer monetair beleid.

De varkenspest heeft in de eerste negen maanden van dit jaar gezorgd voor een sterke daling van de Chinese varkensproductie. De daling is zo enorm dat Nomura waarschuwt voor een oplopende inflatie en minder bewegingsruimte voor de Chinese centrale bank.

Cijfers tonen aan dat er in de eerste drie kwartalen van dit jaar 31,8 miljoen ton varkensvlees is geproduceerd.

Dat was 17,2% minder dan over dezelfde periode in 2018. De prijzen voor varkensvlees lagen daardoor begin deze maand ruim 80% hoger dan een jaar eerder.

Varkensstapel

De prijsstijging is een direct gevolg van de varkenspest die de vakensstapel volgens de Chinese overheid met 40% heeft gereduceerd. Het meest recente cijfer voor de varkensstapel is 306,75 miljoen, waarmee China nog wel de grootste varkenshouder ter wereld is.

Eind 2018 hield China nog 428 miljoen varkens. In Nederland zijn er ongeveer 12,2 miljoen varkens. Nomura gaat ervan uit dat door het dure vakensvlees het hele prijsniveau zal blijven stijgen.

Voor oktober verwacht de bank een stijging van de consumentenprijzen van 3,3% tegenover een jaar eerder. In januari 2020 kan dat zijn opgelopen tot 4%. Nomura verwacht dat de inflatie pas halverwege 2020 weer substantieel zal afnemen.

Centrale bank

De hogere inflatie zal volgens Nomura ook gevolgen hebben voor het beleid van de centrale bank. Deze zal rekening moeten houden met spill-over-effecten naar andere voedselprijzen, zoals eieren en kippenvlees en een loon-prijsspiraal die de ruimte voor de centrale bank om de rente te verlagen verkleint.

De varkenspest is ondertussen nog niet onder controle. De Rabobank denkt dat Chinese consumenten voor heel 2019 rekening moeten houden met een daling van de vleesproductie met 25% en nog eens 15% tot 20% in 2020.

Rente

Nomura verwacht dat door de relatief hoge inflatie de 10-jaarsrente op staatsobligaties voorlopig zal blijven liggen boven de 3% met pas halverwege 2020 kans op een daling.

Er kan ook nog een indrect effect zijn op het handelsconflict met de VS omdat China doordat het veel minder zwijnen heeft misschien niet kan voldoen aan de afgesproken hogere import van granen uit de VS.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen