Nieuws

Obligaties opkomende markten presteren structureel beter

Niet aandelen, maar obligaties uit opkomende markten hebben beleggers in de afgelopen 25 jaar de meeste winst bezorgd. Deze outperformance komt volgens Ben Robins van T. Rowe Price niet uit de lucht vallen en zal waarschijnlijk aanhouden.

Obligaties uit opkomende markten, ook wel bekend als EMD, boden sinds 1993 niet alleen meer stabiliteit, maar leverden ook een veel hoger rendement op dan aandelen uit opkomende markten.

Dit gaat regelrecht in tegen de conventionele denkwijze, waarbij vastrentende beleggingen weliswaar als veiliger en stabieler worden beschouwd, maar aandelen uiteindelijk op de lange termijn het best renderen. Maar cijfers liegen niet.

raex

 

Waarom EMD het beter deed

Volgens Ben Robins (foto), specialist obligaties uit opkomende markten bij T. Rowe Price, komt de outperformance niet uit de lucht vallen. Volgens hem hebben drie ontwikkelingen de outperformance van EM-obligaties veroorzaakt.

 1. Lokale EM-valuta's steeds minder waard
  "Obligaties in harde valuta zijn minder blootgesteld aan lokale valutaschommelingen, die een belangrijke oorzaak zijn geweest van kapitaalverlies. Hogere inflatiepercentages en aanhoudend negatieve saldi op de lopende rekening blijven de EM-valutamarkten onder druk zetten. Hoewel veel EM-landen de afgelopen jaren fundamentele economische verbeteringen hebben laten zien, heeft een deel van dit proces ertoe geleid dat veel landen hun economieën hebben opengesteld en valuta's vrij hebben laten zweven in plaats van dat zij hun kapitaalcontrole’s of valutakoppelingen hebben gehandhaafd. Op veel plaatsen heeft dit geresulteerd in een depreciatie van de lokale valuta's op de langere termijn, ook al hebben landen wellicht gunstige hervormingen doorgevoerd."
  Over het geheel genomen zijn EM-valuta's sinds 2003 gemiddeld met ongeveer 20% gedeprecieerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

 2. Niet alle EM-bedrijven zijn sterk gegroeid
  "EM-obligaties hebben een veel lagere blootstelling aan bedrijven dan EM-aandelen en bewegen daardoor stabieler. Hoewel veel EM-bedrijven de afgelopen tien jaar sterk zijn gegroeid, is een groot deel van het bedrijfsleven achtergebleven."

 3. Obligatierente is hoger dan dividend
  "Beleggers in obligaties uit opkomende markten hebben een aanzienlijk deel van hun rendement behaald door couponbetalingen. De couponrente in EM ligt van oudsher tussen 5% en 7%. De aandelenmarkten hebben geen vergelijkbare bron van regelmatige rendemententen. Het dividendrendement in de opkomende markten bedraagt momenteel 2,9%." 

Waarom EMD het beter blijft doen

Ook voor  de toekomst verwacht Robins dat EM-obligaties betere risicogewogen rendementen opleveren dan EM-aandelen. Dat heeft wederom te maken met het verhoogde valutarisico, dat beleggers in de opkomende markten ook de komende jaren lopen.

"Ondanks zinvolle verbeterings- en hervormingsprocessen zitten veel landen nog steeds midden in het proces van structurele economische hervormingen. Dezwakte en volatiliteit van de lokale valutamarkten zullen waarschijnlijk nog over een langere periode aanhouden."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen