Nieuws

Alternatieve beleggingen zijn de oplossing

Toegegeven, de meeste alternatieve beleggingen leverden de afgelopen tien jaar niet zo veel op als aandelen en obligaties. Nu de rentes op dieptepunten staan en de waardering van aandelen records aantikt, zoeken beleggers meer dan ooit naar kansrijke alternatieven. Is short selling bijvoorbeeld een optie?

De allocatie van beleggers naar alternatieve beleggingen vertoont een sterk stijgende lijn. De hedgefondsmarkt bijvoorbeeld, bereikte afgelopen juli een nieuw hoogtepunt met ruim 3,2 biljoen dollar aan vermogen onder beheer.

De combinatie van lage rente en hoge aandelenkoersen maakt alternatives volgens Eelco Ubbels van Alpha research aantrekkelijk voor zowel de verbetering van het rendement als de spreiding. Nadeel van veel alternatives noemt hij de complexiteit van de achterliggende strategieën.

Alpha Research heeft de 287 Nederland beschikbare alternatieve fondsen onderzocht. Cijfers zijn gemiddelden per categorie, aangegeven door de database van Lipper. Van de bijna 20 alternatieve beleggingscategorieën boekten er slechts vijf inflow in de afgelopen drie jaar.

raex

De teloorgang van absolute returnfondsen

Opmerkelijk is de gigantische populariteit van macro-strategieën. Absolute return lijkt daarentegen zijn beste tijd te hebben gehad. Pieter Kort onderzocht wat er is misgegaan met de absolute return-fondsen.

Kort's conclusie: "Om de hele fondsklasse af te schrijven als een mislukt experiment gaat te ver. Het beperken van marktrisico, het beheersen van volatiliteit en het bieden van ongecorreleerde rendementen heeft wel degelijk toegevoegde waarde."

"Het is vooral de impliciete belofte van de term absolute return die zorgt voor (terechte) teleurstelling. Altijd een positief rendement, ongeacht de richting van de markt, is een loze claim die geen belegger op lange termijn weet waar te maken."

Lees ook: Absolute return? Absolutely not

Kosten vallen mee

Alternatives zijn vaak duurder, maar er zijn ook categorieën waarvan de kosten meevallen. Wat ook meevalt is de beperkte liquiditeit. Zón 80% van de in Nederland beschikbare alternatieve beleggingsfondsen is dagelijks verhandelbaar.

Meeste rendementen positief

Ondanks de beroerde cijfers die veel hedgefondsen en absolute return-fondsen de afgelopen jaren hebben geboekt, vallen de prestaties van de meeste alternatieve strategieën reuze mee. Slechts vier van de bijna 20 strategieën hebben in de afgelopen drie jaar een negatief rendement geboekt.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Private Equity uit de gratie

Alpha Research vroeg onlangs ook aan een beperkt aantal professionele beleggers waarom zij voor alternatieve beleggingen gaan. Op één staat risicobescherming, op twee extra spreiding. Vervolgens gaat de zoektocht verder naar die alternatieve beleggingen met een aantrekkelijke risicorendementsverhouding.

Van de ondervraagden zegt 75% meer in alternatives te willen beleggen. Tot de favoriete alternatieve beleggingen behoort private equity niet, terwijl juist deze alternatieve beleggingscategorie beleggers de laatste jaren zo blij heeft gemaakt.

"Tot de favoriete alternatieve beleggingen behoort private equity niet"

Beleg als een pensioenfonds

Partner en oprichter Willem Johannesma van OAKK Capital Partners belegt in alternatives voor particulieren. Volgens hem maakt de toevoeging van skills - zoals hij alternatieve strategieën noemt - portefeuilles robuuster. De portefeuilles van OAKK bestaan voor 75% uit aandelen en obligaties (allemaal passief) en 25% skills (actieve beleggingen).

Omdat het beleggingsdoel van particulieren meestal hetzelfde is als dat van pensioenfondsen, is het volgens Johannesma niet meer dan logisch om net als pensioenfondsen fors op alternatives in te zetten.

raex

In tegenstelling tot pensioenfondsen kiest OAKK voor de meest liquide strategieën. "Particulieren willen de mogelijkheid hebben snel uit te kunnen stappen." 

Alle profielfondsen van OAKK deden het (volgens de cijfers van OAKK) iets beter dan de brede markt. Reden van de outperformance is vooral dat tijdens dalende markten verliezen worden beperkt. Het verbeterde risicoprofiel door de extra allocatie naar alternatives betaalt zich uit.

"Het verbeterde risicoprofiel door de extra allocatie naar alternatives betaalt zich uit"

Shorten kan natuurlijk ook

Toppunt van een winstgevende strategie tijdens sterk dalende markten is natuurlijk shortselling. Tijdens de inmiddels tien jaar oude bullmarkt hadden de shortsellers het moeilijk. Volgens shortseller Magnus Spence van Jupiter AM zijn er ook heel veel redenen te bedenken om vooral niet te shorten.

"Aandelen hebben meer de neiging omhoog te gaan dan om te dalen. Daarnaast kan er met short selling veel worden verloren. De upside is 100%, de downside is onbeperkt. Dividend wordt niet ontvangen en gaat het goed mis, dan wordt shorten door toezichthouders verboden. Oh ja, er is altijd het risico van een short squeeze als shorters tegelijk naar de uitgang rennen."

Lees ook: Shortselling is even gehaat als riskant

Waarom dan toch shorten? Ook daar heeft Spence het antwoord op. "Juist nu short selling zeer impopulair is, heeft deze beleggingsaanpak goede kansen. De shortseller is per definitie contrair. Shortselling is ook goed voor spreiding. Het heeft immer eens negatieve correlatie met de aandelenmarkt." Spence adviseert de shortposities en de leverage wel laag te houden.

"De short seller is per definitie contrair"

Uiteraard heeft hij enig idee waar de shortkansen liggen. Bedrijven in verkeerde sectoren, die cijfers manipuleren en zeer hoge schulden vragen om geshort te worden. Ook zoekt Spence naar bubbels, die een keer moet klappen. Op dit moment verwondert hij zich over de enorme outperformance van groeiaandelen ten opzichte van waarde-aandelen.

"Bij groeiaandelen liggen zeker shortkansen." Tesla en Netlfex staan hoog op de leenlijst van shorters. "Net als Amazon, dat moet vrezen voor tegenwerking van Trump."

raex


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie