Nieuws

Schroders verlaagt de rendementsverwachtingen van alles

Over de hele linie worden rendementen de komende tien jaar minder. Schroders heeft de verwachtingen flink naar beneden bijgesteld. De beste kansen zijn er voor aandelen opkomende markten en private equity.

Welke marktrendementen mogen beleggers de komende tien jaar verwachten? Daar doet Schroders elk jaar weer een gooi naar. De rekenexercities pakt dit jaar niet bijzonder positief uit. Beleggers die nog altijd de hoop koesteren op hoge rendementen zullen teleurgesteld zijn.

De rendementsvoorspellingen van Riaz Fidahusein, hoofd strategische assetallocatie en Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders, liggen voor elke belegging lager. Alles wordt minder. 

De nieuwste beleggingsoutlook komt totaal niet overeen met de uitkomsten van de jaarlijkse Global Investor Study, die Schroders vorige maand publiceerde. Daarin spreken particulieren wereldwijd hun verwachtingen uit.

Die zijn weer zeer positief. Gemiddeld denken particuliere beleggers de komende vijf jaar een rendement van +10,7% op jaarbasis te kunnen behalen. Nederlandse beleggers zijn met een verwacht rendement van +9% iets minder ambiteus. Opvallend is dat particulieren nu optimistischer zijn dan een jaar geleden.

Beste kansen in opkomende markten

Het particulierenoptimisme wordt door Riaz Fidahusein en Keith Wade geenszins gedeeld. Zij voorspellen dat aandelen uit de opkomende markten het beste zullen renderen met +9% op jaarbasis tussen 2019 en 2029.

In maart van dit jaar gingen zij nog uit van een rendement van +10%. Na de opkomende markten is de VS de beste aandelenregio met een verwacht rendement van +6%. Voor aandelen uit Japan (+3%), VK (+3,9% - met of zonder harde Brexit?) en Europa (+4,1%) zijn de vooruitzichten mager.

Dankzij het ruime monetaire beleid en het vervroegde einde aan de Amerikaanse renteverhogingen heeft Schroders ook de rendementsverwachtingen voor obligaties verlaagd. Opnieuw wordt in de opkomende markten het meeste rendement verwacht voor obligaties in lokale valuta (+5,7%), gevolgd door de highyield-markten (VS +4,3% en opkomende markten +4,1%). Staatspapier uit de ontwikkelde markten rendeert nauwelijks (VS +1,9%, VK +0,8% en Europa +0,2%).

Geen slechte keuze

Dan zijn er nog de alternatieve beleggingen, waar met name institutionele beleggers steeds meer op inzetten. Het is geen slechte keuze.

Private equity (+7,2%) en hedgefonds (+3,9%) houden de verwachte winsten mooi op peil, waarbij met name bij de hedgefondsindustrie moet worden afgewacht of de rooskleurige voorspellingen wel zullen uitkomen.

De duur betaalde hedgefondsmanagers stellen immers al jaren teleur.

raex

 


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie