Nieuws

Infrastructuur toch relatief goedkoop

Infrastructuurbeleggingen zijn de afgelopen jaren duurder geworden. Toch vinden institutionele beleggers deze categorie nog altijd aantrekkelijk.

Is infrastructuur te duur? Niet volgens een merendeel van de institutionele beleggers ondervraagd door IPE Real Assets.

Bij de instituten, met een belegd vermogen van 376 miljard euro in infrastructuur, vindt 72% van de respondenten deze beleggingscategorie niet te duur. Daarbij zit de Nederlandse pensioenbeheerder APG. In 2018 lag dit percentage nog bij 52%.

Meer concurrentie

De groeiende concurrentie voor infrastructuurbeleggingen stoot beleggers blijkbaar ook niet af, want er is een meerderheid van 51% die zegt de infrastructurele beleggingen verder te willen uitbreiden in de komende achttien maanden, terwijl 46% zegt per saldo niks te willen doen.

Daar komt nog bij dat van de partijen die nu nog niet beleggen in infrastructuur 23% zegt dit de komende periode wel van plan te zijn. Zo'n 41% zegt het te overwegen.

Duur op het eerste gezicht

Holger Kerzel, die verantwoordelijk is voor illiqide beleggingen bij Munich Re en ERGO, geeft toe dat infrastructuur er op het eerste gezicht duur uit ziet, maar vergeleken met andere beleggingsklassen is het eerder goedkoop.

Guillaume Morency, van het Canadese Desjardins, zegt de afgelopen jaren te hebben geprofiteerd van prijsstijgingen. Toch ziet ook hij nog steeds voldoende mogelijkheden voor nieuwe investeringen.

Hij voegt daaraan toe dat de prijzen gestut worden door een muur van geld.

APG

APG zit middenin een proces om het gewicht van infrastructuur te verhogen van 3 naar 4%, vertelt Ron Boots, hoofd infrastructuur Europa bij de Nederlandse pensioenbeheerder.

Volgens hem wordt daarvoor wel ruim de tijd genomen. Haast is niet geboden. Volgens Boots waren de rendementsverwachtingen vijftien jaar geleden, toen APG begon met investeren in infrastructuur, wel een stuk hoger.

Maar dat waren ook andere tijden met een veel hogere rente. Hij meent dat er desondanks nog altijd een heel fatsoenlijk rendement valt te behalen.

Rendement van 5 tot 10% 

Twee derde van de ondervraagde beleggers verwacht rendementen te halen van 5 tot 10%. Bij de rest zitten de meeste iets hoger met rendementsverwachtingen tussen 10 en 15%.

Volgens Kerzel is het lastigste deel van de infrastructuurmarkt daar waar de risico's het laagst zijn. Het gaat dan meestal om beleggingen die door de overheid op een of andere manier worden gegarandeerd.

Dat maakt ze veilig, maar ook gewild en erg duur. Veel instituten wijken daarom uit naar beleggingen met een hoger risicoprofiel. 

Beleggen om de verkeerde redenen 

Morency van Desjardins ziet daar een trend die hem minder bevalt. Er zijn beleggers die het hogere risico alleen maar opzoeken omdat ze anders hun targets niet halen. Dat is niet de manier waarop Desjardins er naar kijkt.

Om deze groep beleggers te ontwijken, die alleen maar uit zijn op een hoger rendement en de risico's niet erg serieus nemen, is Desjardins voor een deel overgeschakeld naar directe beleggingen, waar je minder last hebt van zenuwachtige rendementsjagers.

Nadeel is natuurlijk wel dat directe beleggingen niet zo eenvoudig te verkopen zijn.

Meer directe beleggingen

De trend richting directe beleggingen is ook bij APG herkenbaar. Boots. "Wij  werken graag samen met partners in een consortium. In sommige gevallen proberen we dat consortium te leiden. Het is voor ons namelijk belangrijk controle te hebben en te houden over hoe ons geld besteed wordt."

De trend naar meer directe infrastructuur beleggingen heeft APG er wel toe genoodzaakt meer mensen in dienst te nemen. Anders ontbrak het aan voldoende expertise.

Boots was de eerste in het APG-team in 2005. Nu bestaat dat team uit 35 mensen verdeeld over twee kantoren in Amsterdam en New York.

Lange termijn

Voor de meeste beleggers zijn investeringen in infrastructuur voor de lange termijn. Alleen heel af en toe, als er extreem hoge prijzen worden geboden of als een investeringen niet goed presteert, wordt overwogen te verkopen.

81% van de respondenten zegt te werken met een horizon van meer dan tien jaar. Bij APG is dat zelfs meer dan vijftien jaar.

Windmolens leveren weinig op

Een van de meest gewilde en daardoor ook dure beleggingen, zijn duurzame energieprojecten. Onder de respondenten is het de populairste sector met 71%, gevolgd door telecom (61%) en watermanagement (47%), waarbij dient te worden opgemerkt dat beleggers meer dan een favoriet konden aankruizen.

Boots en Morency vinden de aanvangsrendementen in de subsector durzame energie inmiddels niet meer echt interessant.

Boots noemt met name Duitse offshore windcentrales duur in verhouding tot de risico's die je als belegger altijd loopt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie