Nieuws

Actiam Financial Inclusion Fund open voor professionele beleggers

Actiam doopt het Actiam Institutional Microfinance Fund III om in het Actiam Financial Inclusion Fund.

Het voorheen gesloten fonds is weer open voor nieuwe professionele investeerders. Het fonds wil een positieve maatschappelijke impact realiseren door onderhandse leningen te verstrekken aan financiële instellingen in opkomende landen.

Het fonds sluit volgens Actiam goed aan op de groeitrend van het micro- naar het MKB-segment in emerging markets. "Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat het MKB in opkomende landen goed is voor 45% van de totale werkgelegenheid, vier van de vijf formele banen en 33% van het nationale inkomen."

Actiam doet al meer dan twaalf jaar aan microfinanciering. In 2007 lanceerde ACTIAM als eerste vermogensbeheerder een microfinancieringsfonds voor institutionele beleggers.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie