Nieuws

ABN Amro gaat nog meer voor cash

Zolang het handelsconflict tussen de VS en China blijft doorsudderen, kiest ABN Amro MeesPierson voor cash. Van aandelen én obligaties wordt weinig verwacht.

In het licht van het onzekere beleggingsklimaat geeft ABN Amro MeesPierson de voorkeur aan een hogere positie in liquiditeiten ten laste van de andere beleggingscategorieën. Daarmee borduurt de private bank voort op het eerdere besluit om de beleggingsrisico's te verminderen.

"Een relatief grote positie in liquiditeiten biedt veiligheid en de mogelijkheid om in de toekomst in te springen op nieuwe beleggingskansen, aldus het persbericht.

De private bank is onderwogen in aandelen én obligaties. Richard de Groot, voorzitter van het ABN AMRO Beleggingscomité: “Sinds we aan het begin van dit kwartaal beleggers de suggestie deden om het risico in hun beleggingsportefeuilles te verminderen, zijn de economische omstandigheden niet verbeterd. Inmiddels heeft ook de VS te maken met vertraging van de economische groei. Bovendien heeft de handelsoorlog een grote invloed op de markten en het sentiment." Zolang het handelsconflict niet wordt opgelost, houdt de private bank vast aan de voorkeur voor cash.

Opwaarts potentieel aandelen is beperkt

ABN Amro MeesPierson signaleert dat de aandelenmarkten zich momenteel in het bovenste deel van hun trading ranges bewegen.

Maar de private bank ziet weinig aanleiding om te denken dat er een positieve uitbraak komt. "De wereldeconomie zou weer aan vaart moeten winnen om verdere stijgingen van de aandelenmarkten te rechtvaardigen," zo stelt De Groot.

Obligaties blijven uit de gratie

ABN Amro MeesPierson blijft ook onderwogen in obligaties. Binnen deze beleggingscategorie is de private bank neutraal ten aanzien van risicovollere obligatiesegmenten, zoals schulden uit opkomende markten (emerging market debt) en high yield-obligaties.

Deze obligaties zijn kwetsbaarder bij marktschokken en als de angst voor een wereldwijde recessie oplaait. Eerder deed de private bank beleggers de suggestie om posities in risicovollere obligaties te verkleinen en de opbrengst te beleggen in minder risicovolle segmenten, zoals overheidsgerelateerde leningen.

Andere obligatiekansen? Beleggers doen er verstandig aan om te profiteren van de ECB-steunaankopen en te beleggen in obligaties die daar deel van uitmaken, aldus ABN Amro MeesPierson.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie