Nieuws

Professionele beleggers onbekend met duurzame winst

Meer dan de helft (52%) van de professionele beleggers denkt nog altijd dat verantwoord beleggen ten koste gaat van rendement.

Uit het internationale onderzoek Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen, in opdracht van NN Investment Partners (NN IP), blijkt dat meer dan de helft (52%) van de professionele beleggers nog altijd denkt dat het integreren van ESG-factoren ten koste gaat van rendement.

NN IP is er zelf van overtuigd dat verantwoord beleggen juist kan bijdragen aan een beter beleggingsrendement. Het onderzoek bracht enkele interessante verschillen naar voren tussen de landen die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Beleggers uit Duitsland (80%), Italië (75%) en Nederland (71%) lijken het meest pessimistisch over het rendementspotentieel van ESG-strategieën, terwijl beleggers uit Frankrijk (26%) en België (27%) veel minder geloven dat verantwoord beleggen ten koste zou gaan van het financiële rendement.

Niet nodig

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat professionele beleggers er veel voor hebben om met hun beleggingen een positieve ESG-impact te bereiken. Daarvoor zijn zij zelfs bereid 2,4% rendement op te geven.

Jeroen Bos, Head of Specialised Equities & Responsible Investing bij NN Investment Partners, zegt het geweldig te vinden dat beleggers bereid zijn een deel van hun rendement op te geven ten bate van een duurzamere wereld, maar zegt ook dat dit niet nodig is.

"Uit een metastudie, waarin de conclusies zijn verwerkt van circa 2.200 wetenschappelijke studies van begin jaren ’70 tot 2014, blijkt dat er in de meeste gevallen (63%) een positieve relatie bestaat tussen de ESG-scores van bedrijven en de financiële prestaties. Beweringen dat men rendement inlevert met verantwoord beleggen zijn daarom onjuist."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie