Nieuws

Wachten op UCITS VI

Vermogensbeheerders willen volgens Detlef Glow van Lipper graag weten wat ze aan nieuwe regels kunnen verwachten van de nieuwe Europese Commissie.

Eén ding is duidelijk: het EU-actieplan van maart 2018 voor een duurzamere Europese beleggingsindustrie zal een belangrijk uitgangspunt zijn voor nieuwe Europese regelgeving. Maar het actieplan is slechts de eerste stap in het bevorderen van meer duurzaamheid binnen de financiële sector.

Zo richt het actieplan zich nu nog alleen nog op milieukwesties (de E in ESG). Verwacht wordt dat de nieuwe EU-commissie het actieplan zal uitbreiden naar de S (sociaal) en de G (governance). Die stap is nodig om het nagestreefde wereldwijde leiderschap in duurzaam beleggen mogelijk te maken. 

Ook wordt verwacht dat de nieuwe Commissie, in samenspraak met de ESMA, de vergoedingen en kosten van beleggingsfondsen zal onderzoeken.

Een ander onderwerp dat actie behoeft, zijn duidelijke regels voor prestatievergoedingen, aangezien daar momenteel geen gemeenschappelijke Europese norm voor bestaat. Dit belemmert de distributie van fondsen en hindert de vorming van een gemeenschappelijke markt. Het wordt nog een hele klus om een middenweg te vinden tussen de mores in de verschillende landen.

Op naar UCITS VI

Maar voor de nieuwe Commissie is er nog meer te doen. Securities lending is een belangrijk aandachtspunt. De regels voor effectenleningen zijn nogal generiek. De regelgeving moet op dat punt worden aangescherpt, zodat beleggers geen schade oplopen en het vertrouwen in de industrie geen nieuwe deuk oploopt.

Fondshuizen maken steeds meer gebruik van securities lending om de dalende fees te compenseren. Dat is prima, maar dat moet natuurlijk niet ten koste gaan van beleggers. 

Naar aanleiding van de recente liquiditeitsproblemen bij GAM Investments en Woodford Investment Management, die hebben geleid tot de sluiting van beleggingsfondsen met miljarden euro's onder beheer, verwacht ik dat er een herziening komt van de UCITS-regels met betrekking tot illiquide deelnemingen in beleggingsfondsen.

Het zou mij niet verrassen als de nieuwe EU-commissie met aanpassingen komt van UCITS V, die zullen leiden tot een nieuw raamwerk, UCITS VI. In de nieuwe verordening zullen duidelijkere regels zijn voor fiduciaire verplichtingen en fondsentransparantie. 


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie