Nieuws

Robeco: Wereldeconomie trekt eind 2019 weer aan

De economische groei zal later dit jaar waarschijnlijk weer versnellen, verwacht Peter van der Welle van Robeco. We zitten volgens de beleggingsstrateeg in een mid-cyclische vertraging en niet in laat-cyclische malaise.

Markten hebben te maken met mid-cyclische vertraging en niet met laat-cyclische malaise, die leidt tot een recessie in de Verenigde Staten (VS) of een andere westerse markt. Dat schrijft Peter van de Welle in Wat zit er achter de midcyclische vertraging?

Hoewel dit goed nieuws is voor aandelen, blijven de multi-assetfondsen van Robeco Investment Solutions in aandelen onderwogen. Van der Welle:  “De wereldwijde economie zit vast in een hardnekkige vertraging die vooral zichtbaar is in de productiesector. Een belangrijke oorzaak daarvoor is de aanhoudende economische onzekerheid."Dienstensector is veerkrachtig

In tegenstelling tot wat eigenlijk alle andere beleggingshuizen denken, verkeren we volgens Robeco niet in de laatste fase van de economische cyclus. Van der Welle: "We bevinden ons in een mid-cyclische vertraging. Eind 2019 schakelt de wereldeconomie waarschijnlijk weer naar een hogere versnelling. Het lagere tempo als gevolg van de mondiale vertraging in de (auto)industrie, brengt de wereldwijde groei waarschijnlijk niet tot stilstand.”

Bovendien, de productiesector mag misschien krimpen, de steeds belangrijker wordende dienstensector toont veerkracht. Zo wijst de ISM Non-Manufacturing Index nog steeds op aanhoudende groei in de Amerikaanse dienstverlening.

"Een recessie in de VS is moeilijk voorstelbaar zonder dat de dienstensector op het punt staat aan een duidelijke krimp te beginnen," aldus Van der Welle stellig. 

Rente helpt juist

En de omgekeerde rentecurve dan? “De meeste economen zijn het erover eens dat de inversie van de Amerikaanse yield curve een voorteken is voor een recessie die over zo’n achttien maanden gaat plaatsvinden. Dat zou betekenen dat we inderdaad laatcyclisch zijn,” zegt Van der Welle.

“Maar onderzoek van het IMF heeft aangetoond dat het statistisch maar zelden voorkomt dat economen een recessie correct voorspellen, namelijk maar vijf van de 153 keer.”

"Onderzoek van het IMF heeft aangetoond dat het statistisch maar zelden voorkomt dat economen een recessie correct voorspellen"

Volgens Van der Welle hebben de lage rentestanden ook een duidelijk positief effect. “Tenzij u gelooft dat de reële neutrale rente zelfs nog lager is dan de reële beleidsrente voor volwassen economieën, mogen we verwachten dat de lage reële beleidsrente per saldo juist leidt tot een verlenging van de economische groei, in plaats van een verkorting."

In de wachtstand

Van der Welle concluderend:"Als deze vertraging werkelijk behoort tot de mid-cyclische variant, dan zijn de risico's voor aandelen een stuk kleiner. Natuurlijk blijven we wel op onze hoede, want deze mid-cyclische vertraging beschikt zelf ook nog over enig momentum. Voor nu blijven we voor wereldwijde aandelen onderwogen en wachten we de kans af waarop we voor de rest van het jaar weer een overweging kunnen nemen."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Outlook 2022