Nieuws

ESMA: High yield-obligatiefondsen zijn kwetsbaar

De ESMA heeft een raamwerk ontwikkeld dat gebruikt kan worden door assetmanagers voor stresstests. High yield-fondsen zijn kwetsbaar, zo blijkt.

In de periode tussen 2007 en 2018 is het totale nettovermogen dat wordt beheerd door in de EU gevestigde fondsen aanzienlijk gestegen van 6,2 miljard euro naar 9,3 miljard euro. Daarom is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat de fondssector veerkrachtig is en economische schokken kan opvangen, aldus de toezichthouder.

De voorzitter van ESMA, Steven Maijoor legt uit: "Het raamwerk voor stresssimulatie is een belangrijk onderdeel van de stressteststrategie van ESMA, die ook richtlijnen bevat voor het testen van liquiditeitstress en stresstests voor geldmarktfondsen. De veerkracht van de fondssector is van toenemend belang, aangezien deze een steeds groter deel van het financiële stelsel van de EU uitmaakt."

"Dit raamwerk zal een belangrijk hulpmiddel zijn voor toezichthouders om risico's in de vermogensbeheersector te beoordelen, aangezien de door ESMA ontwikkelde methodologie kan worden toegepast in de verschillende sectoren van de sector."

Kwetsbare plekken

Bij de eigen tests heeft ESMA onder andere kwetsbare plekken gevonden bij high yield-obligatiefondsen. "ESMA heeft bij de toepassing van het stresssimulatiekader van obligatiefondsen een pure aflossingsschok gesimuleerd, waarbij een groot aantal beleggers verzoekt om hun deel in het fonds binnen een korte tijd te verminderen of in te trekken."

"De resultaten laten zien dat de meeste fondsen over het algemeen dergelijke extreme, maar plausibele schokken aankunnen, omdat ze voldoende liquide middelen hebben om aan terugbetalingsverzoeken te voldoen. Er worden echter kwetsbare plekken geïdentificeerd, met name voor high yield-obligatiefondsen. Volgens de ernstige maar plausibele veronderstellingen van onze simulaties, zou tot 40% van de HY-obligatiefondsen een liquiditeitstekort kunnen ervaren, dat wil zeggen een situatie waarin hun bezit van liquide activa alleen niet voldoende zou zijn om de in het schokscenario veronderstelde aflossingen te dekken en minder liquide middelen zouden moeten worden genomen."

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie