Nieuws

De beste alternatieve belegging (deel 2)

Extreem lage rentes en spanningen in de aandelenmarkt dwingen pensioenfondsen en andere beleggers naar alternatieven te zoeken. Keuze genoeg, maar wat is de beste alternatieve belegging? Schroders, Optimix, ILFA Finance, BNY Mellon en Janus Henderson Investors presenteren hun voorkeuren.

Er komt een keer een einde aan de huidige aandelenbullmarkt. Ondertussen moet voor een derde van de uitstaande obligatieschuld van goede kwaliteit rente worden betaald.

Gelukkig bieden tal van niet-traditionele beleggingen redding. Wij vroegen in totaal tien beleggingshuizen naar hun favoriete alternatieve belegging. De adviezen bij elkaar leveren een fraai gespreide portefeuille op met de nodige upside en weinig correlatie met traditionele beleggingen.

Vorige week presenteerden wij de eerste vijf adviezen. Vandaag volgen de andere vijf. Laat de draai maar komen!

“Wij willen de private equity-markt eindelijk toegankelijk maken voor particulieren”

Hein Kuijpers, hoofd particuliere markt Nederland bij Schroders AM: “De vraag naar alternatieve beleggingen is duidelijk op gang gekomen. Dat is het gevolg van de search for yield, waardoor de publieke markt heel duur is geworden. Maar tegelijkertijd is de private markt sterk gegroeid. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om privaat te blijven, of om niet langer op beursgenoteerd te zijn.”

“Wij spelen op deze trend in door eind deze maand een private equity-fonds in de markt te zetten, dat zich met name richt op investeringen in small- en midcaps. Met het fonds willen wij de private equity-markt eindelijk toegankelijk maken voor particuliere beleggers.”

Dat moeten wel beleggers zijn die tegen een stootje kunnen. De risico’s zijn vergelijkbaar met een aandelenfonds, terwijl de liquiditeit minder is. Kuijpers: “Ons fonds wordt semi-liquide. Fondshouders kunnen jaarlijks 20% van de fondsomvang verkopen, verdeeld over periodes.”

Hein Kuijpers van Schroders

Tegenover de risico’s staan volgens Kuijpers twee grote voordelen. “Een belegging in private equity is altijd goed voor de spreiding. Daarnaast denken wij dat in het segment van small- en midcaps jaarlijks 12% valt te verdienen. Dat is exclusief 1,5% management fee.”

"Een belegging in private equity is altijd goed voor de spreiding"

Het fonds richt zich met name op banken en onafhankelijke vermogensbeheerders, die dit fonds verkopen aan hun klanten en familie offices. De inleg bedraagt minimaal 50.000 dollar.

“De risicopremies van private bonds liggen in lijn met die van aandelen, maar de risico’s zijn wel veel lager”

Corné Aben van Optimix: “Ik zie met name kansen voor twee alternatieve beleggingen, die ook nog eens goed zijn te begrijpen. De eerste strategie bestaat uit een belegging in een long volatility-fonds, zoals het Nederlandse Mint Tower Arbitrage Fund. Dat profiteert als de volatiliteit stijgt. De volatiliteit is jarenlang gedrukt door acties van centrale banken, maar nu breekt er een periode aan waarbij dat niet meer lukt.”

“De andere alternatieve beleggingen, waar ik voor de lange termijn in geloof, zijn private bond-fondsen. Die beleggen vooral in leningen aan MKB-bedrijven. De rentes van deze leningen zijn veel minder gedaald dan de rentes van publiek genoteerde obligaties. De risicopremies liggen in lijn met die van aandelen, maar de risico’s zijn wel veel lager.”

“Wat beleggers wel moeten accepteren is illiquiditeit. Private bonds zijn alleen geschikt voor mensen die de inleg lange tijd kunnen missen. Een fonds dat wij gebruiken is het TCA Global Credit Fund. Daar kunnen beleggers elke maand in en uit. Het belegt in vooral kortlopende leningen die worden verstrekt aan Amerikaanse bedrijven. Het eurorendement na kosten bedraagt tegen de 6%.”

"De illiquiditeitspremies zijn onvoldoende om de risico's te compenseren"

David Elms, hoofd alternatieve beleggingen van Janus Henderson Investors: "Er zijn veel argumenten te bedenken waarom het ultra-lage renteklimaat de prijzen op de financiële markten verder laat stijgen, zoals er ook genoeg argumenten zijn waarom een toenemend protectionistisch beleid de economische groei zal beperken, waardoor er een marktcorrectie optreedt."

"In deze beleggingsomgeving moeten alternatieve investeringen extra spreiding opleveren. Wij zien met name kansen in risicogestuurde marktneutrale strategieën en in Commodity Trading Advisors-strategieën. Deze beleggingen zijn geschikt voor beleggers die een rendement willen blijven genereren, zonder daarbij kans te lopen de winsten van de afgelopen jaren te verspelen." 

David Elms van Janus Henderson Investors

"Voordeel van deze strategieën is dat zij beleggen in grote markten met voldoende dagelijkse liquiditeit. Wij zijn namelijk van mening dat de huidige illiquiditeitspremies onvoldoende zijn om de risico's te compenseren. Ja, dat geldt ook voor langetermijnbeleggers. Wij vrezen met name voor problemen (major liquidity events) bij dagelijks verhandelbare fondsen die veel illiquide activa in hun portefeuilles aanhouden."

“Er zitten veel duurzame elementen in de obligatie”

Managing partner Fred van der Stappen van ILFA Finance:  “Een obligatie die wij mooi vinden en zelf helpen structureren is obligatielening Bernhoven IV. Dat is een lening aan ziekenhuis Bernhoven in Uden, bedoeld om een banklening af te lossen. De coupon bedraagt 4% en de looptijd is negen jaar. De minimale inleg is 100.000 euro. Er zitten veel duurzame elementen in de obligatie.”

“Het grootste risico van deze obligatie is politiek. Als het Rijk de financiële spelregels verandert, dan kan dat negatieve impact hebben. Daar hebben alle ziekenhuizen mee te maken. Het bijzondere aan dit ziekenhuis is dat het stuurt op kwaliteit en niet op kwantiteit. Artsen zijn bijvoorbeeld in loondienst en zijn niet lid van een maatschap, wat meestal het geval is.”

"Het grootste risico van deze obligatie is politiek"


Fred van der Stappen

“De obligatie wordt effectief als er voor minstens 500.000 euro wordt ingeschreven. Bij vijftien miljoen euro is de obligatie gesloten. De obligatie is geen moetje, want het ziekenhuis beschikt over meer dan voldoende financiering. De belangrijkste motivatie van het ziekenhuis om deze obligatie in de markt te zetten is een verbreding van financiering en verbinding met stakeholders, zoals omwonenden.”

"Juist de onvolwassenheid van de Europese markt van direct lending biedt goede kansen"

Peter Glaser co-hoofd European Direct Lending van Alcentra, onderdeel van BNY Mellon Investment Management: “Beleggers die bescherming zoeken tegen dalende koersen, een aardig rendement willen boeken en het geen probleem vinden dat de belegging illiquide is, hebben met Europese direct lending een aantrekkelijke strategie in handen. In vergelijking met de enorm lage rendementen die traditionele obligaties geven, zijn de yields van directe leningen aan middelgrote bedrijven aantrekkelijk, juist voor langetermijnbeleggers met groeiende verplichtingen, zoals pensioenfondsen.”

 

Graeme Delaney-Smith, collega en ook co-head European Direct Lending bij Alcentra, vult aan: “Positief aan direct lending is ook dat deze leningen minder volatiel zijn dan schulden met een notering. Die zijn onderhevig aan de grillen van de markt, terwijl bij direct lending de kredietwaardigheid van de individuele bedrijven voorop staat. Dat maakt deze leningen minder volatiel. De volatiliteit wordt in ons geval extra gedrukt, doordat wij in de meerderheid van de gevallen optreden als enige schuldeiser. Hierdoor hebben wij betere toegang tot het bedrijf en hebben wij een hechtere relatie met de bestuurders van bedrijven.”

"Positief aan direct lending is ook dat deze leningen minder volatiel zijn"

Glaser: “Niet elk bedrijf verschaffen wij kapitaal. Bedrijven moet conservatief zijn gefinancierd. Cyclische en kapitaalintensieve bedrijven sluiten wij uit. Wij richten ons specifiek op de Europese markt van direct lending. Die bestaat nog niet zo lang als die in de VS.”


Delany-Smith (foto): “Sinds de crisis trekken de banken zich steeds meer terug uit de markt van financieringen aan middelgrote ondernemingen, waardoor direct lending ging groeien. Juist de korte geschiedenis van de Europese markt biedt allerlei mogelijkheden vergeleken met de VS, waar direct lending al veel volwassener is.”

Lees ook: De beste alternatieve belegging, deel 1


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie