Nieuws

De beste alternatieve belegging

Extreem lage rentes en spanningen in de aandelenmarkt dwingen beleggers naar alternatieven te zoeken. Keuze genoeg. Vijf beleggingshuizen geven hun favoriete belegging prijs.

Er komt een moment dat er een einde komt aan de aandelenbullmarkt. Ondertussen leveren rentes in de obligatiemarkt steeds minder inkomen op. Sterker, voor een derde van de betere obligatieschuld moet nu rente worden betaald.

Gelukkig bieden tal van niet-traditionele beleggingen redding. Wij vroegen in totaal tien beleggingshuizen naar hun favoriete alternatieve belegging. De adviezen bij elkaar leveren een fraai gespreide portefeuille op met de nodige upside en weinig correlatie met traditionele beleggingen, zo is de bedoeling. Bij deze de eerste vijf adviezen. Volgende week leest u de andere vijf. Laat de draai maar komen!

"Hedgefondsen zijn vooral bedoeld om bescherming te bieden"

Doc Horn, hoofd Total Return Equities van Pictet AM: “Total return equities staat bij Pictet AM voor hedgefund-strategieën. Het klopt dat hedgefondsen in de afgelopen tien jaar teleurstellend hebben gepresteerd, zeker in vergelijking met obligaties en aandelen. Maar hedgefondsen hebben wel degelijk rendement geboekt, en volgens ons zijn hedgefondsen vooral bedoeld om bescherming te bieden in neergaande markten. Daarin zijn de fondsen, die wij aanbieden, wel degelijk geslaagd. Dat bleek bijvoorbeeld in mei dit jaar of in oktober afgelopen jaar toen de aandelenmarkten corrigeerden.”

“Ons streven is om zo min mogelijke bèta en zo veel mogelijke alpha te genereren. Dan kom je als snel uit bij market neutral-strategieën. In het Pictet Total Return Diversified Alpha Fund streven wij naar een volatiliteit van minder dan 5% en een jaarlijks rendement van cash plus 3% tot 5%.”

Doc Horn van Pictet AM

“Dat beleggers steeds meer op zoek gaan naar alternatieve beleggingen is goed te begrijpen. Er is veel onzekerheid in de markt. Het is moeilijk vol te houden dat deze onzekerheid niet zal leiden tot volatiliteit. Marktneutrale hedgefondsen zijn een oplossing voor beleggers die hun winsten van de afgelopen jaren willen zeker stellen en daar bovenop nog rendement willen maken.”

“Goud heeft ondanks de run dit jaar nog heel veel upside”

Portfoliomanager Nick Peters van het multi-asset team van Fidelity International: “Wij hebben in de afgelopen tijd de exposure naar obligaties sterk verminderd. De opbrengst investeerden wij in goud, beursgenoteerde bedrijven met weinig tot geen aandelencorrelatie, en in bepaalde hedgefondsen.”

“Goud heeft het dit jaar heel goed gedaan, maar kan nog hoger. Vier factoren duwen de goudprijs omhoog. Hoe lager de rentes, hoe interessanter het wordt om goud te hebben. Dat geldt ook voor de dollar. Onze kwantitatieve modellen vertellen dat de dollar te duur is. Goud is en blijft een veilige haven. Ten slotte zal met de komst van een nieuwe ronde QE geld minder waard worden. Ook dat maakt goud aantrekkelijker.”

“Goud heeft het dit jaar heel goed gedaan, maar kan nog hoger"

Nick Peters van Fidelity International

“Wij kijken daarnaast met veel interesse naar niet-cyclische beursgenoteerde bedrijven, die voor een vaste inkomstenstroom zorgen en tegelijkertijd weinig aandelencorrelatie hebben. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan vastgoedbedrijven die logistiek verhuren. Of aan een bedrijf dat windmolenparken bezit.”

“Wij houden er rekening mee dat beleggers hun risico’s zullen afbouwen. Daarom hebben wij geïnvesteerd in hedgefondsen die geld verdienen, zodra de volatiliteit stijgt. Assenagon heeft zo een hedgefonds in de aanbieding. Maar ook ADG, een systematisch macrofund, moet het goed doen in een risk off-omgeving.

“CDI’s helpen de pensioenpijn verzachten”

Anton Wouters, hoofd beleggingsoplossingen wereldwijd van BNP Paribas AM: "Wij adviseren pensioenfondsen en andere langetermijnbeleggers een deel van hun traditionele obligatiebeleggingen te verruilen voor zogenoemde CDI’s." De afkorting CDI staat voor cashflow driven investing. Dan moet worden gedacht aan een mandje van alternatieve leningen, zoals infrastructure debt, real estate debt, hypotheken, direct lending, toegesneden op de rendementswensen en risicobereidheid van de klant.

CDI’s bieden volgens Wouters vaste inkomstenstromen, goede diversificatie ten opzichte van de meer traditionele assetcategorieën en een aantrekkelijk rendement. Ander groot verschil met klassieke obligaties is dat deze leningen geen notering kennen en daardoor minder liquide zijn. "Deze gebrekkige liquiditeit verklaart voor een deel de premie die beleggers ontvangen."

Wouters vervolgt: "Voordeel is dat deze leningen vaak een duidelijk onderpand hebben. Doordat het spreadproducten over Euribor zijn, bieden zij ook enige inflatiebescherming." Ten slotte zijn CDI’s volgens Wouters heel geschikt om de ESG-factor in de beleggingsfactor wat zwaarder aan te zetten.
Anton Wouters van BNP Paribas AM

Maar hoe eenvoudig een genoteerde obligatie te kopen is, zo lastig is het om in alternatieve leningen te beleggen. “Grootste probleem tegenwoordig is dat deze leningen zo populair zijn, dat deze heel moeilijk zijn te bemachtigen. De vraag is veel groter dan het aanbod. Gelukkig kunnen wij door ons grote bankennetwerk relatief snel CDI-portefeuilles opbouwen.”

Ondanks de sterke vraag naar CDI zijn de spreads volgens Wouters redelijk blijven liggen. Ofwel, de rendementsverwachtingen zijn er niet echt minder op geworden. Wouters: "Beleggers eisen in alle tijden een illiquiditeitspremie." Het rendement op veilige CDI-portefeuilles bedraagt circa 2% boven euribor." 

"Beleggers eisen in alle tijden een illiquiditeitspremie"

Ondanks aantrekkelijke rendementen zitten Nederlandse pensioenfondsen nog maar weinig in CDI’s. Gebrek aan tijd en mankracht om kennis op te bouwen is volgens Wouters de belangrijkste reden van deze ondervertegenwoordiging. “Nederlandse hypotheken worden inmiddels grif gekocht, maar zoiets als infra debt is toch nog vaak een brug te ver.”

Hij voorziet dat pensioenfondsen de komende jaren meer CDI’s kopen. “CDI’s zijn niet dé oplossing van het pensioenprobleem, want dat zijn de ultra-lage rentes, maar CDI’s helpen de pensioenpijn zeker te verzachten.”

"De favoriete alternatieve belegging vind ik in de handelsgebaseerde kredietmarkt"

Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO bij NN IP: “Het klimaat van politieke spanningen en negatieve rentes is inderdaad uitdagend te noemen, met name voor langetermijnbeleggers. Toch zijn er ook voor deze belegger nog goede opties om hogere rendementen te halen. Deze kansen zien wij bijvoorbeeld op het gebied van kredieten en leningen.”

“Zo bieden woonhuishypotheken nog steeds een relatief aantrekkelijke spread van 150 tot 200 basispunten. Het risico van hypotheekbeleggingen is vooral dat de consument niet meer aan de verplichtingen van hun hypotheek kan voldoen en tegelijkertijd de huizenprijzen dalen. Dan ontstaan er verliezen. Macro-economische factoren, zoals de handelsoorlog en Brexit, hebben een beperkte invloed op het kredietrisico van deze beleggingen.”


Valentijn van Nieuwenhuijzen van NN IP

“Een ander aantrekkelijk alternatief zijn vastgoedfinancieringen aan professionele vastgoedbeleggers. Deze leningen worden veelal verstrekt op basis van euribor (met een bodem van 0%) plus de spread. Dit levert een aantrekkelijk rendement op en zorgt voor een natuurlijke hedge tegen oplopende rentes. In een scenario waarin vastgoedprijzen door economische neergang onder druk komen te staan, kan een belegger beter conservatieve leningen aanhouden dan vastgoed in eigendom.”

“Ook kan worden gedacht aan infrastructuurleningen, bij voorkeur met een sterk ESG-profiel. Naast een positieve spread voorzien deze leningen veelal in de financiering van publieke diensten. Zij dragen niet alleen bij aan de economie, maar ook aan diversificatie in de portefeuille. infrastructuurleningen zijn minder cyclusgevoelig.”

“Maar dé favoriete alternatieve belegging op dit moment vind ik in de handelsgebaseerde kredietmarkt. Ondanks de oplopende spanningen tussen de VS en China gaat de wereldhandel door. De waarde van de trade finance-markt wordt geschat op meer dan achttien biljoen dollar per jaar. Het is een markt waar banken, door kapitaalsvereisten, zich steeds meer uit terugtrekken, wat kansen biedt voor de professionele belegger.”

“Gediversifieerde portefeuilles van export- en handelsfinancieringen kennen historisch gezien lage verliespercentages, beperkte correlatie met aandelen- of kredietmarkten, en aantrekkelijke spreads versus liquide alternatieven. Dit leidt tot een aantrekkelijke risico-redementsverhouding.”

“De investeringen hebben een middellange looptijd plus een AAA-rating (zoals staats gegarandeerde exportfinanciering), of kennen in het geval van handelsfinanciering een BBB / BB-rating met zeer korte looptijden van minder dan 180 dagen. Een gediversifieerde portefeuille van export- en handelsfinancieringen zorgt daarom voor een conservatieve positionering in een draaiende markt.”

“Een actieve valutastrategie verbetert de sharpe ratio van de portefeuille”

Jonathan Davies, senior portfoliomanager bij UBS AM: "De beste alternatieve strategie is een actieve strategie die weinig correlatie heeft met traditionele beleggingscategorieën." Extreem lage obligatierendementen hebben volgens Davies de toekomstige rendementen van alle activa met reguliere cash flows, zoals bijvoorbeeld vastgoed, gedrukt, en de prijzen van kostbare metalen en luxe goederen, zoals kunst, gestuwd. "Aandelen zijn over het algemeen correct geprijsd maar kwetsbaar voor een winstval in het geval van een economische terugval."

“We leven in een wereld waarin beleggers al heel lange tijd uitgaan van hele lage rentes. Dat heeft alle beleggingen beïnvloed.” Helaas blijken ook hedgefunds, de alternatieve beleggingscategorie bij uitstek, veel meer gecorreleerd met aandelen dan beloofd. “Hedgefondsrendementen zijn over het algemeen positief gecorreleerd geweest met rendementen op aandelen,” zegt Davies.

Jonathan Davies van UBS AM

Waar Davies meer van verwacht zijn actieve valutastrategieën. Sinds 2009 leidt hij het UBS Currency Allocation Return Strategy (CARS) fonds, dat een zeer lage correlatie met aandelen heeft laten zien en goed heeft gerendeerd. “Het fonds heeft rendementen geboekt die vergelijkbaar zijn met aandelen maar dan zonder hieraan gecorreleerd te zijn. Door een klein deel van het CARS-fonds te combineren met een traditionele uitgebalanceerde portefeuille verbetert de sharpe ratio.”

"Ik ben het er niet mee eens dat valutawaarderingen onvoorspelbaar zijn"

Volgens de prospectus moet het valutafonds jaarlijks een rendement maken van cash plus 10% met een volatiliteit van 20%. Dat lukt dit jaar, in tegenstelling tot afgelopen jaar, niet goed met een rendement van -0,45% in 2019.

Davies: “Ik ben het er niet mee eens dat valutawaarderingen onvoorspelbaar zijn. Als alle belangrijke valutafactoren in een analyse worden meegenomen, dan is dat wel degelijk mogelijk.” Op dit moment ziet Davies de Japanse yen en Scandinavische munten duurder worden. Voor de dollar geldt eerder het omgekeerde.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie