Nieuws

Verscherpt ESG-beleid in NN-portefeuilles

Tweederde van de beleggingsstrategieën voldoet nu aan de nieuwe, strikte, ESG-normen, zegt CIO Valentijn van Nieuwenhuijzen.

Dat duurzaamheidscriteria steeds centraler komen te staan in net beleggingsproces bij vermogensbeheerders, is een niet te missen trend. NN Investment Partners laat vandaag weten dat inmiddels 66% van alle strategieën - met een belegd vermogen van 176 miljard euro - nu volledig voldoen aan strikte ESG-criteria.

Met strikt bedoelt NN dat ESG-criteria niet alleen dienen ter uitsluiting van bepaalde beleggingen, maar dat de analisten in hun beleggingsresearch op bedrijfs-, land- en sectorniveau alle relevante ESG-kwesties in kaart brengen. Alle mogelijke risico's en controverses worden beoordeeld, maar ook de mogelijke positieve impact die een bedrijf kan hebben. 

Door die werkwijze "kunnen onze analisten potentiële waarde vinden," legt CIO Valentijn van Nieuwenhuijzen uit. "Onze fondsbeheerders nemen dit vervolgens als basis voor hun beleggingsbeslissingen. Wij hebben al ons beheerd vermogen beoordeeld op basis van de strikte definitie van ESG en kunnen met trots meedelen dat deze criteria op consistente wijze op het merendeel van het beheerd vermogen wordt toegepast.”

Uiteraard vallen de bestaande duurzame en impactstrategieën ook onder de 66%. Onder de strategieën waar de strikte ESG-criteria nog niet worden toegepast vallen bijvoorbeeld asset-backed securities, derivatenportefeuilles en sommige multi-asset strategieën. Op al deze strategieën is wel het reguliere uitsluitingsbeleid van toepassing.

NN streeft ernaar om het aantal strategieën onder streng ESG-bewind verder uit tebreiden.  

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen