Nieuws

Passieve beleggingsmarkt haalt in 2025 de actieve markt in

In 2025 is het zover. Dan hebben passieve fondsen een groter marktaandeel dan actief beheerde fondsen. Zo voorspelt PWC, dat ook verwacht dat één op de vijf vermogensbeheerders dan niet meer bestaat.

PricewaterhouseCoopers (PwC) verwacht dat het nog tot 2025 zal duren voordat passieve fondsen actieve fondsen qua omvang zullen inhalen. Dat staat in een nieuwe studie waar Citywire verslag van doet.

De afgelopen jaren hebben indexfondsen en ETF's een ongekende opmars gemaakt. Volgens onderzoeksbureau ETFGI stroomde er alleen afgelopen juni wereldwijd bijna 69 miljard dollar richting ETF-aanbieders, waarmee het beheerd vermogen uitkwam op 5639 miljard dollar.

Dat is nog altijd ruimschoots minder dan wat actieve beleggingsfondsen in beheer hebben. Volgens Morningstar was in 2018 de verhouding tussen actief en passief 64%-36%. In 2025 zal het volgens PwC dus fifty-fifty zijn.

Kaalslag

De studie bevat een aantal belangrijke conclusies. Eén daarvan is heel zorgwekkend voor vermogensbeheerders. PwC verwacht namelijk dat één op de vijf fondsbeheerders over zes jaar niet meer zal bestaan.

Dat komt niet alleen doordat beleggers overstappen van actieve naar passieve fondsen, want het actief beheerde vermogen zal blijven groeien, zei het in een langzamer tempo dan we gewend zijn.

Veel belangrijker is de druk die uitgaat van ETF's op de vergoedingen die actieve effectenhuizen kunnen vragen. Volgens PwC zal het beheerd vermogen van Amerikaanse beleggingsfondsen, ondanks de concurrentie van passieve fondsen, tussen 2018 en 2025 nog altijd toenemen met 46%. De inkomsten stijgen daarentegen met maar 10% tot 15%.

Fusies en overnames 

Volgens PwC zal dat slachtoffers eisen. De verwachting is dat de sector geraakt zal worden door een golf van fusies en overnames. De grote vermogensbeheerders zullen uit deze M&A-fase als winnaars naar voren komen. In 2025 zal volgens PwC 64% van het beheerd vermogen zal worden belegd door de vijf grote vermogensbeheerders, tegenover 55% in 2018.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie