Nieuws

Financiële instellingen tekenen klimaatakkoord

Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich vandaag gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet.

In het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën hebben circa 50 Nederlandse financiële instellingen hun handtekening gezet onder een commitment waardoor zij vanaf 2020 rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen.

Daarnaast hebben ze toegezegd uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben om de uitstoot van CO2 te verminderen. De toezeggingen zijn niet vrijblijvend. De inzet van de financiële sector wordt continu gevolgd en de afspraken worden elke vijf jaar opnieuw beoordeeld.

Het beoogde Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990.

Klimaatvriendelijke projecten

De Nederlandse financiële sector wil een substantiële bijdrage leveren aan verduurzamingsprojecten om de energietransitie in de verschillende sectoren van de economie en de samenleving goed vorm te geven.

Ook gaat de sector de samenwerking tussen verschillende soorten financiële instellingen versterken om de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten te vergroten.

raex

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen