Nieuws

a.s.r. heeft best ontwikkelde verantwoord beleggingsbeleid

De a.s.r. is de verzekeraar met het best ontwikkelde verantwoord beleggingsbeleid, zo blijkt uit de cijfers van de VBDO.

Het is voor de achtste keer dat de VBDO het verantwoord beleggingsbeleid van de grootste verzekeraars in Nederland onderzoekt.

Uit het onderzoek VBDO Benchmark Verantwoord Beleggen door Verzekeraars in Nederland 2019 blijkt dat het voor verzekeraars nog een uitdaging is om het verantwoord beleggingsbeleid tot een gedetailleerd niveau te brengen.

De verzekeraars worden beoordeeld op vier categorieën: bestuur, beleid, implementatie en transparantie. Bij het implementatie onderdeel wordt gekeken naar de kwaliteit en het ambitieniveau van duurzame beleggingspraktijken van de verzekeraar.

asr koploper

Uit dit onderzoek blijkt dat a.s.r. de best presterende Nederlandse verzekeraar is. Zij komen tot een score van 4,5, waar de maximumscore 5 is.

Hiermee eindigt de verzekeraar ruim boven de andere koplopers VIVAT, NN en Achmea. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de verzekeraars die bij de kopgroep behoren, ook het grootst zijn op basis van beheerd vermogen, valt het op dat ook verzekeraars met een kleiner beheerd vermogen goed presteren.

Menzis, op de vijfde plaats, presteert vergelijkbaar met enkele veel grotere verzekeraars, waarmee ze als voorbeeld kunnen fungeren voor middelgrote en kleine verzekeraars. De verzekeraar met de grootste verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar is ZLM. Zij hebben zich opgewerkt naar een plaats in de middenmoot, aldus de VBDO. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie