Nieuws

Niet bang voor omgekeerde rentecurve

De omgekeerde Amerikaanse rentecurve is ditmaal géén voorbode van een recessie maar van een verdere stijging van de aandelenmarkten, zegt State Street SPDR ETF’s. Ook bij ABN AMRO maakt men zich geen al te grote zorgen over de rentesituatie.

De inverse yield curve van afgelopen maart, waarbij het rendement op Amerikaanse tienjaarsobligaties lager lag dan dat op obligaties van drie maanden, leidde tot recessiezorgen onder beleggers.

Een omgekeerde rentecurve ging in het verleden bijna altijd een recessie vooraf. Inmiddels ligt de Amerikaanse lange rente opnieuw lager dan de korte. Moeten we bang zijn?

No worries

Volgens SPDR ETF’s van State Street zijn zorgen niet nodig. "Reden van de tegendraadse rentebeweging is namelijk dat beleggers voorsorteren op een lage inflatie en een zeer negatieve termijnpremie."

Beleggers houden volgens SPDR ETF’s ernstig rekening met nieuwe stimuleringsmaatregelen van centrale banken om de wereldwijde economische groei weer aan te jagen. Meer stimulering leidt tot lagere rentes en een extra vraag naar aandelen. Ofwel, de centrale banken houden het economische scheepje wel recht.

Bovendien, ervaringen uit het recente verleden laten volgens SDPR ETF's zien dat de S&P 500 en de DAX met gemiddeld 13% en 15% stegen gedurende de zeven tot negen maanden na de laatste zeven gevallen van een inverse yield curve.

Waakzaamheid wel geboden

Ook beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO is geenszins in paniek. "De omgekeerde rentecurve moet drie maanden aanhouden, totdat wij van een serieus signaal spreken. De Amerikaanse rentesituatie van nu doet sterk denken aan 1998. Maar een omgekeerde Amerikaanse rentecurve is wel iets dat we serieus in de gaten houden. Het is een serieuze indicator."

Hij wijst erop dat andere belangrijke indicatoren, zoals bijvoorbeeld de stand van de Amerikaanse huizenmarkt, niet op naderend onheil wijzen.

Volgens Mary Pieterse Bloem, hoofd obligaties ABN AMRO Private Banking, moet de rentesituatie worden geplaatst in de context van QE. "Wij denken ook dat de obligatiemarkt te pessimistisch is over de economische groei. China stimuleert, Brexit valt hopelijk mee en de veranderde houding van de Fed helpt natuurlijk mee."

Dividendaandelen dus

Terug naar State Street. Philippe Roset, hoofd SPDR ETF’s Nederland, voorziet voor de rest van het jaar nog steeds veel upside voor aandelen. Zijn voorkeur gaat uit naar kwalitatieve dividendaandelen, die goed aansluiten bij dit late stadium van de cyclus.

"Zij bieden beleggers naast exposure aan aandelen enige bescherming tegen neerwaarts risico. Daarnaast kunnen low volatility-strategieën ingezet worden voor beleggers die zich nog iets defensiever willen positioneren.”

ABN AMRO heeft voor aandelen overall een houdadvies. Het meest positief is de bank over Amerikaanse aandelen (want die hebben een relatief lage blootstelling aan internationale handel) en over de sectoren IT en communicatiediensten (die vooral in de VS bijzonder groot zijn).


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen