Nieuws

Pas op met illiquide obligaties

Nu de hunt for yield weer helemaal terug is op de agenda wordt het voor institutionele beleggers steeds lastiger goed renderende obligaties te vinden. Het gevaar bestaat dat zij zich uit nood wenden tot de snel groeiende markt van illiquide effecten.

Deze waarschuwing komt van Jeremy Cunningham, hoofd investeringen bij de Capital Group. "Het onderwerp van illiquide effecten komt steeds weer boven drijven,” zegt Cunningham tegenover de website Citywire.

"Het is met name voor pensioenfondsen en verzekeraars een duivels dilemma. Pensioenfondsen hebben toekomstige betalingsverplichtingen. Om die na te komen hebben ze rendement nodig, en zijn daardoor praktisch gedwongen om het tegenwoordig in illiquide hoeken van de markt te zoeken.”

Als de markt instort

De Capital Group heeft dat probleem ook met het eigen High Income Opportunitites fonds. Cunningham zegt echter ervoor te waken teveel illiquide obligaties in dat fonds op te nemen.

Het grote probleem is niet zozeer nu. De illiquide obligaties worden pas een echt grote zorg, zodra de markt tegenzit en beleggers hun geld snel willen terugtrekken uit het high income fonds. Dan ontstaat er een probleem.

Opkomende markten

Dat betekent overigens niet dat Cunningham illiquide markten mijdt. Integendeel, schulden uit opkomende markten zijn bijvoorbeeld een groeiend deel van de Capital Group-portefeuille.

"We hebben de laatste paar jaar een enorme groei gezien in bedrijfsleningen uit opkomende markten. En we blijven dat zien als groeimarkt. Het is een plek waar een behoorlijk rendement te behalen valt. Het is een markt die over drie tot vijf jaar concurrerend kan zijn met de Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkt."

Cunningham ten slotte: "Maar wij als beleggers moeten ons wel bewust zijn van de liquiditeitsrisico’s. Dat betekent dat als we uitbreiden in één illiquide markt, dan moeten we ergens anders juist meer liquide worden.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen