Nieuws

Niks doen tegen CO2-uitstoot kost 1200 miljard

Als de 30.000 grootste bedrijven de komende vijftien jaar niks ondernemen tegen de klimaatverandering, dan kost dat stakeholders 1200 miljard dollar extra.

De grootste 30.000 bedrijven wereldwijd moeten als de wiedeweerga hun CO2-uitstoot omlaag brengen. Doen ze dat niet de komende vijftien jaar, of onvoldoende, dan levert dat een extra kostenpost op van 1200 miljard dollar.

Dat schrijft het Environment Finance Initiative project van de Verenigde Naties in een rapport. De projectgroep, die bestaat uit 20 topmanagers uit de vermogenswereld, adviseert daarom tot snelle actie.

Het heeft een lijst met aanbevelingen opgesteld voor beleggers hoe ze om moeten gaan met bedrijven die de klimaatdreiging niet serieus nemen.

Michael Bloomberg

Het advies sluit aan bij eerdere conclusies van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), een adviesgroep van de G20 die geleid wordt door de voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg en Mark Carney van de Bank of England.

De TCFD maant net als de vermogensbeheerders tot grotere openheid van bedrijven over klimaatrisico’s.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de financiële gevolgen van natuurcatastrofes, overstromingen, extreme hitte, kou en steeds strengere milieueisen van overheden.

CO2-prijs veel te laag

“Beleggers spelen een centrale rol bij het creëren van een toekomst met een lager verbruik van fossiele brandstoffen,” zegt Maurice Tulloch, CEO van verzekeringsconcern Aviva, in een reactie tegenover Bloomberg.

Hij is een van de leden van de VN-projectgroep. Tulloch: "Deze samenwerking tussen vermogensbeheerders toont aan hoe we met z'n allen betere beslissingen kunnen nemen voor onze klanten en het milieu."

De hoogste kosten die op bedrijven afkomen, zijn ongetwijfeld die voor hoge CO2-heffingen. Christopher Hope, een beleidsexpert van de universiteit van Cambridge, houdt er rekening mee dat de prijs voor een ton CO2-uitstoot de komende jaren kan oplopen naar 310 dollar. Dat is elf keer zoveel dan nu.

Zijn voorstel is om de opbrengst uit die extra CO2-heffingen trerug te geven aan consumenten in de vorm van een lagere inkomstenbelasting om het gele-vestjes-effect zo klein mogelijk te houden.

Scepsis bij Nordea

Sasja Beslik, hoofd duurzaamheid van de Nordea Groep, is echter sceptisch. Hij vraagt zich af of dergelijke drastische CO2-heffingen wel kans van slagen hebben.

In Canada en Australië zijn vergelijkbare projecten volgens hem al op niets uitgelopen door drie problemen. Ten eerste heeft de overheid te maken met bedrijven die moeten concurreren op de wereldmarkt.

Ten tweede zijn institutionele beleggers nog altijd dol op de stabiele dividendinkomsten van klimaatonvriendelijke energiebedrijven. En ten derde hebben politici weinig speelruimte met een bevolking die ontevreden is over de hoge kosten van de energietransitie.

Hij vreest dat dit zorgt voor een giftige cocktail die leidt tot niks doen. “De milieugevolgen blijven voor veel partijen domweg te ver weg. De financiële sector is helaas ziekelijk kortzichtig.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie