Nieuws

Is helikoptergeld toch de oplossing?

Hedgefondsmanager Ray Dalio rekent op meer sturing van de economie via het monetariseren van begrotingstekorten.

Het monetaire beleid, zoals we het kennen, heeft zijn langste tijd gehad. Het is tijd voor een nieuwe aanpak waarbij centrale banken de rente constant dichtbij nul houden en de economie wordt gestimuleerd (of geremd) door middel van hogere (of lagere) begrotingstekorten.

Dat zegt hedgefondsmanager Ray Dalio van Bridgewater Associates in een bijdrage op Linkedin.

Verschillende vormen van beleid

Volgens Dalio zijn er in het monetaire beleid twee strategieën die de afgelopen decennia dominant waren.

  1. De (meest gangbare) strategie is om met behulp van een hogere of lagere rente de economie en de inflatie aan en bij te sturen.

  2. De tweede strategie, die vooral sinds de kredietcrisis erg populair is, is een zeer lage rente in combinatie met het opkopen van obligaties, ook wel kwantitatieve verruiming of QE genoemd. 

Inkomensongelijkheid

Het probleem van beide strategieën is dat ze weinig effect hebben in dit economische klimaat. Monetaire beleid 1 werkt niet omdat de inflatoire druk te laag is. Dat geldt met name voor de eurozone en Japan, die daarom de afgelopen jaren hun toevlucht hebben gezocht tot monetair beleid 2.

Maar ook dit beleid, met veel QE, begint zijn werking te verliezen. Het probleem is dat de lange rente niet veel hoger is dan de korte. Daardoor heeft QE weinig effect op de kredietverlening (en daarmee op de economie).

Het geld dat in de economie wordt gepompt komt bovendien amper aan bij arme mensen. Het werkt dus een (nog) grotere kloof in de hand tussen de haves and have nots

Overheidsschulden monetariseren

Dalio is daarom voorstander van een nieuwe, derde vorm van monetair beleid. Bij dit monetaire beleid 3.0 - ook wel modern monetary policy genoemd - blijft de rente altijd dichtbij 0% en maakt QE plaats voor rechtstreekse stimulans van de economie via monetarisering van overheidsschulden.

Hoe dit precies vorm gegeven wordt, is een verhaal apart. Dat kan namelijk op tal van manieren. De meest directe vorm is het zogenoemde helikoptergeld. Als de economie tegen zit, drukt de centrale bank gewoon wat geld bij en verdeelt dat onder de bevolking.

Daar kleven echter een aantal nadelen aan omdat het geen enkele prikkel bevat om bijvoorbeeld harder te werken of meer te investeren. Ook is Zimbabwe niet waar we naartoe willen. Wat is effectiever?

Automatische stabilisatoren 

Volgens Dalio zouden bepaalde automatische stabilisatoren kunnen worden ingevoerd die meebewegen met de conjunctuur, zoals belastingtarieven en/of uitgaven aan infrastructuur.

Lastig aan monetair beleid 3 is dat de verantwoordelijkheid voor een verantwoord monetair beleid voor een groot deel naar de overheid schuift. De onafhankelijkheid van centrale banken wankelt.

Daarom moeten er volgens Dalio wel duidelijke spelregels worden vastgelegd om te voorkomen dat politieke partijen het monetaire beleid gaan misbruiken om bijvoorbeeld verkiezingen te winnen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie