Nieuws

Robeco zet in op aandelen buiten VS

Vergeet de VS. Fabiana Fedeli van Robeco ziet vooral goede kansen voor aandelen in Japan, opkomende markten, en ja, ook in Europa. Dan moeten wel een aantal puzzelstukjes op de goede plaats vallen.

"In recente gesprekken met klanten kwam één vraag steeds aan de orde: moeten we na de rally winst nemen in opkomende markten? Ze stellen mij echter niet de vraag: moeten we winst nemen in Amerikaanse aandelen en de opbrengst elders beleggen?"

Hoewel er meer belangstelling lijkt te komen voor markten zoals China, is de verleiding groot om aan te nemen dat de Amerikaanse aandelenmarkt de outperformance van de afgelopen jaren voortzet, waarbij de andere grote aandelenmarkten uiteindelijk gas terugnemen, aldus Fabiana Fedeli (foto). 


Fabiana Fedeli van Robeco

Amerika te duur

"Om te beginnen denken we dat er nu meer mogelijkheden voor outperformance zijn buiten de VS. Dat wil niet zeggen dat we een instorting van de Amerikaanse aandelenmarkt verwachten (die alle andere markten zou meeslepen), maar wel dat het positieve effect van president Trumps belastingverlagingen in onze ogen is uitgewerkt."

Het verschil in winstgroei tussen de VS en andere markten rechtvaardigt niet langer het grote verschil in de waarderingen, vindt Fedeli. De consensusverwachting voor de winstgroei in 2019 bedraagt respectievelijk 4,1%, 5,5% en 6,8% voor de MSCI US, MSCI Europe en MSCI Emerging Markets, terwijl de koers-winstverhoudingen voor 2019 op respectievelijk 17,2x, 13,6x en 12,1x liggen.

"Het verschil in winstgroei tussen de VS en andere markten rechtvaardigt niet langer het grote verschil in de waarderingen"

De rally in het eerste kwartaal was niets meer dan dat beleggers inzagen dat de paniek in het vierde kwartaal een te grote daling van de koersen had veroorzaakt. De wereldeconomie was weliswaar aan het verzwakken, maar niet aan het instorten.

De donkere wolken die zorgden voor nog slechtere vooruitzichten, namelijk een agressieve Federal Reserve (Fed) en een escalatie van het handelsconflict tussen de VS en China, waaiden uiteindelijk over.

Groene seinen

Nu – na een stijging van 15% in 2019 – staan de markten weer op gelijke voet met de fundamentals. Wat we nu nodig hebben, is een verbetering van de fundamentals die uiteindelijk ook leidt tot hogere winstcijfers. Dat kan als een aantal puzzelstukjes op hun plaats valt.

Een groot deel van de wereldwijde macro-economische vertraging in de afgelopen maanden is te wijten aan de directe en indirecte gevolgen van het handelsconflict. Bedrijven zijn er of direct door getroffen, of zijn terughoudender geworden met hun uitgaven. De handelsdeal hoeft overigens niet perfect te zijn, en zal dat hoogstwaarschijnlijk ook niet zijn. Het is al voldoende als de heffingen worden geschrapt die in de loop van 2018 zijn ingevoerd, denkt Fedeli. 

"Het tweede puzzelstukje is dat centrale banken over de hele wereld hun ondersteunende – oftewel milde – beleid zullen voortzetten. Dat is zeer belangrijk gezien de zwakte van de wereldwijde macro-economie."

China landt zacht

"Een derde puzzelstukje is dat de Chinese regering moet doorgaan met het geleidelijk stimuleren van de binnenlandse economie, maar wel met een goede balans tussen stimulering en schuldbeheer. We weten allemaal dat de economische groei in China structureel blijft afnemen. Maar zolang de regering een zachte landing kan bewerkstelligen, blijven de structurele veranderingen in de economie van het land aantrekkelijke kansen opleveren voor beleggers."

Natuurlijk zou het plaatje helemaal compleet zijn als er eindelijk een einde komt aan de onzekerheden over de toekomst van Europa: de Brexit, de onrust in Italië en het handelsconflict tussen de Europese Unie (EU) en de VS.

'We zien dat er katalysatoren genoeg zijn voor opkomende markten. Zo beginnen de PMI-cijfers te verbeteren in China, Brazilië en Indonesië, en lijken de winstherzieningen een bodem te hebben bereikt. Op dit moment zien we de beste beleggingskansen in China en Brazilië."

Japan bovenaan kooplijst

"Japan staat bovenaan onze kooplijst, omdat ook daar sommige macrocijfers verbeteren, hoewel de winstherzieningen zwak blijven. In Europa zijn goede beleggingskansen te vinden en ook de winstherzieningen vertonen tekenen van een uitbodeming, maar er is wel een risico van oprispingen van volatiliteit de komende tijd."

"De markten willen namelijk duidelijkheid over de Brexit, het groeipad van de Italiaanse economie en de handelsbesprekingen tussen de VS en de EU."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022