Nieuws

Beter beleggen dankzij alternatieve data

Het verzamelen en analyseren van data verandert momenteel radicaal. Vooral grote beleggingshuizen profiteren, want wijs worden uit alternatieve data vraagt de nodige expertise, aldus Schroders.

Een interessant verhaal van Ben Wicks en Mark Ainsworth, data-specialisten bij Schroders. In de publicatie Harnessing the data science revolution schetsen zij de vele extra beleggingskansen die de datarevolutie biedt. 

Het verzamelen en analyseren van data verandert momenteel radicaal. Een enorme hoeveelheid aan informatie waar beleggers hun voordeel mee kunnen doen, van geolocatiegegevens tot douaneregistraties en demografische data. Beleggingshuizen die gegevensanalyse op industriële schaal kunnen combineren met beproefde beleggingsexpertise zullen hier veel voordeel uit kunnen halen, stellen Ben Wicks en Mark Ainsworth.

"De enorme toename van computerrekenkracht, opslagcapaciteit en informatie betekent dat de omvang van alternatieve data die mogelijk door een analist of fondsbeheerder kunnen worden geïnterpreteerd, exponentieel toeneemt. Deze ontwikkelingen vormen een ontwrichtende uitdaging en kans voor de beleggingsindustrie."

Bredere visie

Alternatieve data is de overkoepelende term voor alle informatie die nog niet een vast onderdeel vormt binnen beleggingsresearch. "In grote lijnen omvatten alternatieve data alles dat geen bedrijfsrekeningen, aandelenprijzen of economische informatie is."

Maar omdat alternatieve data vaak ongestructureerd zijn, zijn er aanzienlijke bewerkingen nodig om er zinvolle conclusies aan te verbinden. Een nieuwe generatie data-analisten is nu bezig om deze uitdaging aan te gaan. 

Het combineren van de diepgaande kennis van beleggers over financiële markten en deskundigheid op het gebied van het verzamelen, verwerken en analyseren van data leidt uiteindelijk tot zeer goede beleggingsresultaten.

Het biedt beleggingsprofessionals onder meer de mogelijkheid een bredere visie te ontwikkelen en tijd en denkvermogen vrij te maken om nieuwe ideeën te verkennen.

Veel data voor weinig spelers

Het is niet eenvoudig om uit de hoeveelheid informatie die beschikbaar is wijs te worden. Data-analyse biedt technische en organisatorische uitdagingen en brengt aanzienlijke onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden met zich mee. Organisaties die zich met succes weten aan te passen, zullen over voldoende technologische expertise beschikken om de concurrentieslag aan te gaan.

In plaats van een gelijk speelveld te creëren, waar een betere beschikbaarheid van informatie simpelweg leidt tot een grotere marktefficiëntie, is de impact van de informatierevolutie juist het tegenovergestelde.

"Het creëert moeilijk toegankelijke gebieden en mogelijkheden om alpha te genereren voor een beperkt aantal spelers die de schaal en de middelen hebben om daarvan te profiteren."

Lees ook: De enorme impact van AI

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen