Nieuws

Trump versus Powell

Donald Trump wil dat de Fed de rente verlaagt om de economie en de beurs een extra slinger te geven. Fed-voorzitter Powell ligt echter dwars.

Beleggers zal niet zijn ontgaan dat er een zekere spanning heerst tussen Donald Trump en de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jerome Powell.

De ruzie draait om de hoogte van de rente. Trump wil dat de Fed de economie aanjaagt met een ruimhartiger rentebeleid. De negen renteverhogingen sinds 2015 doen de economie volgens hem onnodig veel pijn.

In een tweet afgelopen zondag zette hij zijn betoog extra kracht bij. Volgens hem had de Dow zonder Powell mismanagement makkelijk 5000 tot 10.000 punten hoger kunnen staan. En de economie was in plaats van 3% met minstens 4% gegroeid, en dat bijna zonder inflatie.

Powell laat zich tot nu toe van dit soort commentaren niet van de wijs brengen. Hij wil de rente hoog houden zo lang het gevaar bestaat van een oververhitting van de economie met hoge schulden en een inflatie van ruim boven de 2%.

Powell aan de winnende hand

Vooralsnog lijkt Powell aan de winnende hand. Punt is dat Trump in zijn regering iedereen kan ontslaan die hij wil, maar niet Powell.

De enige aan wie Powell verantwoording hoeft af te leggen is aan het Congres. Verder is hij grotendeels onafhankelijk.

Het woord grotendeels moet daar volgens het blad Fortune wel aan worden toegevoegd. Er zijn namelijk wel degelijk een paar dingen die Trump kan doen om het Fed-beleid bij te sturen.

Trump-volgelingen 

Ten eerste kan hij zelf alle zeven bestuursleden in de Federal Reserve Board benoemen. Het vervelende voor Trump is alleen dat hij vier van de zeven leden al heeft benoemd, waaronder Powell.

De mogelijkheden voor Trump om mensen aan te stellen die denken zoals hem beginnen dus op te raken. Daar komt bij dat de Federal Reserve Board niet alleen bepaalt waar het met het rentebeleid heen gaat.

De laatste stem heeft de Federal Open Market Comittee (FOMC) die naast de zeven leden van de Board bestaat uit de voorzitter van de centrale bank van New York en vier telkens wisselende regionale centralebankpresidenten (de Fed bestaat feitelijk uit elf regionale centrale banken).

Truman versus McCabe

De kans dat Trump zijn wil kan opleggen aan Powell is dus gering. Volgens Fortune is er ook maar een moment in de geschiedenis geweest dat de druk van de president zo groot was dat een Fed-voorzitter terugtrad.

Dat was na de Tweede Wereldoorlog onder Harry S. Truman – president van 1945 tot 1953  - die net als Trump een lage rente wilde. De toenmalige Fed-voorzitter Thomas Mc Cabe zag dat anders.

Hij had natuurlijk niks tegen een florerende economie, maar wilde tegelijkertijd de inflatie in toom houden, die in de naoorlogse jaren hoge pieken en dalen kende, wat volgens hem op de lange termijn schadelijk was voor de economie.

Hij trad terug in 1951 nadat hij een van de belangrijkste hervormingen had doorgevoerd bij de Fed. Velen zien in McCabe de grondlegger van het moderne rentebeleid dat twee doelstellingen kent: een zo hoog mogelijke economische groei bij een lage inflatie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen